جستجوی پیشرفته مطالب: بخش اخبار و اطلاعیه های دانشگاهی > دانشگاه پیام نور > لینکستان دانشگاه پیام نور
 
 
 
لینک کلیه ی واحد های دانشگاهی داخل و خارج از کشور
 
   

 

واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی
آدرس واحد دانشگاهی
www.pnum.ac.ir مركز مشهد
www.pnusab.ac.ir مركز سبزوار
www.neishaboorpnu.ir مركز نيشابور
http://trh.razavi.pnu.ac.ir مركز تربت حيدريه
 www.pnughn.ac.ir  مركز قوچان
 http://kashmar.razavi.pnu.ac.ir  مركز كاشمر
 www.pnufariman.ac.ir  مركز فريمان
 http://gonabad.razavi.pnu.ac.ir  مركز گناباد
 http://chenaran.razavi.pnu.ac.ir  واحد چناران
 www.tjampnu.ac.ir  واحد تربت جام
 www.khafpnu.ac.ir  واحد خواف
 http://eshqabad.razavi.pnu.ac.ir  واحد عشق آباد
 http://qadamgah.razavi.pnu.ac.ir واحد قدمگاه
 http://dargaz.razavi.pnu.ac.ir  واحد درگز
 http://joghatai.razavi.pnu.ac.ir  واحد جغتاي
 http://mahvelat.razavi.pnu.ac.ir  واحد مه ولات
 http://sarvelayat.razavi.pnu.ac.ir  واحد سرولايت
 http://roshtkhar.razavi.pnu.ac.ir  واحد رشتخوار
 http://kharv.razavi.pnu.ac.ir  واحد خرو
 http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir  واحد سرخس
 http://kakhk.razavi.pnu.ac.ir  واحد كاخك
 http://kalat.razavi.pnu.ac.ir  واحد كلات
 www.pnu-taybad.ac.ir  واحد دوغارون
www.pnudavarzan.ac.ir واحد داورزن
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد