جستجوی پیشرفته مطالب: بخش مقالات رایگان > معماری عمران شهرسازی > پروژه تحقیق مقاله فارسی
 
 
 
دانلود رایگان مقاله و تحقیقات رشته های معماری ، عمران و شهرسازی
 
   
عنوان مطلب :

دانلود رایگان مقاله تعریف تنش در معماری


تاریخ ایجاد 1395/08/17    تعدادبرگ: 49  تعدادمشاهده  537

 واحد رسمي تنش در سيستم بين المللي، نيوتن بر متر مربع است، كه پاسكال ناميده مي شود. اما اگر بخواهيم تنشهاي معمول را بر حسب اين واحد نمايش دهيم با اعداد بزرگي سروكار خواهيم داشت، به همين جهت، تنشها را بر حسب مگاپاسكال (Mpa) و يا بر حسب نيوتن بر ميلي متر مربع بيان مي كنيم. اين دو واحد با يكديگر مساوي مي باشند.

قرارداد علامت مثبت تنش ها :
I.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن مثبت است .
II.صفحه اي مثبت است كه بردار نرمال آن جلو باشد .
III.روي صفحة مثبت تنش ها وقتي مثبت هستند كه در راستاي مثبت محور موردنظر باشد .

 

 

 تبديل رياضي تنش ها : «ارتباط بين دو دستگاه بالا»

 


تنش هاي اصلي :

امتداد صفحات تنشهاي اصلي

تنش هاي اصلي
: معادلة I
از معادلة I مشتق گرفته
بنابراين تنشهاي اصلي همان تنشهاي و min است .

تنش هاي برش max :
: معادلة II
از معادلة II نسبت به مشتق مي گيريم :

: امتدادهاي صفحات تنش هاي برشي max
با محاسبة و و جايگزيني در معادلة و ساده كردن و خلاصه كردن خواهيم داشت :

نكته : با محاسبة و از روي و جايگذاري در معادلات و خواهيم داشت :
تنش هاي قائم همراه با تنش هاي برشي max
مثال : جزء كوچكي مطابق شكل تحت تأثير تنش هاي قائم و برشي قرار گفته است . مطلوبست :
الف)محاسبة تنشهاي اصلي ، محورهاي اصلي و نمايشي تنشها روي المان «جزء سطح»؟
ب)تنشهاي برشي max ، امتدادهاي مربوطه و نمايش تنشها روي المان «جزء سطح»؟
ج)تنشهاي قائم و برشي روي صفحه اي كه محور قائم بر آن با افق زاوية 25
کلمات کلیدی مرتبط:
تعریف تنش در معماری , تنش در معماری , تعریف تنش
مقالات مرتبط
 
 

 

 
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد