نیمسال اول 95 ادبیات فارسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال اول 95 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 ادبیات فارسی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال نقد ادبي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1213031,1213293


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش5صائب نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1213058,1213307


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش4حافظ2 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد : 1213057,1213306


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش3حافظ1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1213051


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش1بوستان سعدي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1213043


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش 2غزليات و قصايد سعدي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1213050


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال نظم4بخش3منطق الطير عطار نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1213036,1213292


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال نظم4بخش2مثنوي2 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1213035,1213297


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال نظم4 بخش1مثنوي مولوي1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1213028,1213295


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال نظم3بخش3نظامي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213027,1213283


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال نظم1 بخش2فرخي و كسايي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 67 K
   

 کد : 1213004,1213277


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال نظم1 بخش1رودكي و منوچهري نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 66 K
   

 کد : 1213003,1213261


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نظم 4بخش4حديقه سنايي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1213044,1213291


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال نظم 3بخش1 خاقاني نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 66 K
   

 کد : 1213023,1213285


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال نظم 2بخش3 سي قصيده از ناصر خسرو نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1213017,1213270


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال نظم 2بخش2رستم و اسفنديار نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1213016,1213272


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال نثر4مرصادالعباد نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213052,1213276


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش3گلستان نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213045,1231274


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش2كليله ودمنه2وچهارمقاله نظامي عروضي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1213037


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش1كليله ودمنه1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213029,1213268


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال نثر2بخش2 كشف الاسرار نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 70 K
   

 کد : 1213018,1213287


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال نثر2بخش1سياستنامه و قابوسنامه نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1213010


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نثر1تاريخ بيهقي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 76 K
   

 کد : 1213005,1213263


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مقدمات زبانشناسي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1213053


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال معاني و بيان2 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1213056


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال معاني و بيان1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213033,1213264


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار حافظ نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد : 1213057,1213306


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 مثنويي عطار نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 78 K
   

 کد : 1213036,1213292


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 مثنوي معنوي2 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 75 K
   

 کد : 1213035,1213297


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 اشعار سنايي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 61 K
   

 کد : 1213044,1213291


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال متون نظم3-نظامي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213027,1213283


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 -شاعران حوزه ادبي خراسان نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1213277,1213004


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 خاقاني نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1213023,1213285


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 قصايد ناصر خسرو نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 62 K
   

 کد : 1213017,1213270


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 شاهنامه2 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1213016,1213272


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون نظم غنايي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1213288


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال متون نظم 5 صائب نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1213058,1213307


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوي معنوي1 نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1213028,1213295


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 -شاعران حوزه ادبي عراق نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1213278


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال متون نظم 1(پيشگامان نظم فارسي) نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1213003,1213261


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال متون نثر5 متون تفسيري با تاكيد بر كشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1213018,1213287


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال متون نثر متون ادبي -تعليمي با تاكيد بر گلستان نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 71 K
   

 کد : 1213045,1213274


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال متون نثر 4 متون ادبي-عرفاني با تاكيد بر مرصادالعباد نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1213052,1213276


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال متون نثر 2 متون ادبي -تاريخي با تاكيد بر تاريخ نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 71 K
   

 کد : 1213029,1213268


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال متون نثر 1 متون ادبي -تاريخي با تاكيد بر تاريخ نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1213263,1213005


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال متون منتخب نثر ادبي-تعليمي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد : 1213282


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال متون تفسيري فارسي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1213047


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مباني عرفان و تصوف نیمسال اول 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1213039


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال كليات نقد ادبي نیمسال اول 95 ادبیات فارسی 73 K
   

 کد : 1213031,1213293


دانلودها:22
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد