نیمسال اول 96 ادبیات فارسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال اول 96 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 ادبیات فارسی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه های ادبی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 658 K
   

کد: 1213300


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1346 K
   

کد: 1112177-1211019-1211286-1211317-1211366-1211382-

1211441-1217011-1217254-1217333-1220510-1220539-1225101


دانلودها:75
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1207 K
   

کد: 1112190-1211021-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار سعدی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 632 K
   

کد: 1213303


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار حافظ نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 984 K
   

کد: 1213057-1213306


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال متون نظم3-نظامی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 772 K
   

کد: 1213027-1213283


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 -شاعران حوزه ادبی خراسان نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 841 K
   

کد: 1213004-1213277


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 خاقانی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 814 K
   

کد: 1213023-1213285


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 قصاید ناصر خسرو نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 1080 K
   

کد: 1213017-1213270


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 شاهنامه2 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 638 K
   

کد: 1213016-1213272


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 660 K
   

کد: 1213288


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال متون نظم عرفانی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 885 K
   

کد: 1213302


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال متون نظم 5 صائب نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 862 K
   

کد: 1213058-1213307


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی1 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 471 K
   

کد: 1213028-1213295


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 -شاعران حوزه ادبی عراق نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 767 K
   

کد: 1213278


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال متون نظم 1(پیشگامان نظم فارسی)نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 595 K
   

کد: 1213003-1213261


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون نثر 4 متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 710 K
   

کد: 1213052-1213276


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 681 K
   

کد: 1213282


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مبانی عرفان و تصوف نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 686 K
   

کد: 1213039


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال کلیات نقد ادبی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 559 K
   

کد: 1213293-1213031


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال کلیات ادبیات تطبیقی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 811 K
   

کد: 1213301


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال کارگاه ویراستاری نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 659 K
   

کد: 1213014-1213308


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال کارگاه مقاله نویسی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 461 K
   

کد: 1213309


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1387 K
   

کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211563

-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال عروض و قافیه نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 934 K
   

کد: 1213059


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال عربی6 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 654 K
   

کد: 1213296


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال عربی5 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 582 K
   

کد: 1213284


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال عربی2 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 640 K
   

کد: 1213269


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال عربی1(قواعد و متون) نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 574 K
   

کد: 1213260


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال سبک شناسی2 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 856 K
   

کد: 1213049-1213255


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال سبک شناسی 1 نظم نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 632 K
   

کد: 1213046-1213256


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی1 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 874 K
   

کد: 1213030-1213281


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1224 K
   

کد: 1211007-1211014-1211272-1211294-1211462-1213399


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال دستور زبان فارسی1 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 625 K
   

کد: 1213015


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی نثر معاصر ایران نیمسال اول 96 ادبیات فارسی 694 K
   

کد: 1212059-1213048-1213305


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی شعر معاصر ایران نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 844 K
   

کد: 1213042-1213299


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال تاریخ زبان فارسی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 747 K
   

کد: 1213021-1213304-1213319-1213377


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات فارسی4(از دوره صفویه تا مشروطه) نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 772 K
   

کد: 1213294


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات فارسی3(از دوره مغول تا دوره صفویه) نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 682 K
   

کد: 1213290


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات فارسی1(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 786 K
   

کد: 1213013-1213271-1213317


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 771 K
   

کد: 1213040-1213289-1220527


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال بلاغت2(بدیع و بیان) نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 929 K
   

کد: 1213266-1213378


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال بلاغت1 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 810 K
   

کد: 1213033-1213264


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال آیین نگارش و ویرایش2 نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 701 K
   

کد: 1213014-1213308


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال آیین نگارش و ویرایش نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 641 K
   

کد: 1213008-1213244-1213262


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال ادبیات کودکان و نوجوانان نیمسال اول 96 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 976 K
   

کد: 1211088-1213112-1213298-1213363


دانلودها:31
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد