نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 285 K
   

کد: 1213031,1213293


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش4حافظ2 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 482 K
   

کد: 1213057,1213306


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش3حافظ1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 530 K
   

کد: 1213051


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال نظم4بخش3منطق الطیر عطار نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 317 K
   

کد: 1213036,1213292


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال نظم4بخش2مثنوی2 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 364 K
   

کد: 1213035,1213297


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال نظم4 بخش1مثنوی مولوی1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 270 K
   

کد: 1213028,1213295


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال نظم 4بخش4حدیقه سنایی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 350 K
   

کد: 1213044,1213291


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال نظریه های ادبی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 346 K
   

کد: 1213300


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش1کلیله ودمنه1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 375 K
   

کد: 1213029,1213268


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 412 K
   

کد: 1213033,1213264


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار حافظ نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 482 K
   

کد: 1213057,1213306


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 مثنویی عطار نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 317 K
   

کد: 1213036,1213292


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 مثنوی معنوی2 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 364 K
   

کد: 1213035,1213297


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 اشعار سنایی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 350 K
   

کد: 1213044,1213291


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون نظم عرفانی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 460 K
   

کد: 1213302


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 270 K
   

کد: 1213028,1213295


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال متون نثر 2 متون ادبی -تاریخی با تاکید بر تاریخ نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 375 K
   

کد: 1213029,1213268


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون تفسیری فارسی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 366 K
   

کد: 1213047


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال کلیات نقد ادبی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 285 K
   

کد: 1213031,1213293


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال کلیات ادبیات تطبیقی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 334 K
   

کد: 1213301


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال دستور زبان فارسی1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 317 K
   

کد: 1213015


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی نثر معاصر ایران نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 281 K
   

کد: 1212059,1213048,1213305


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی شعر معاصر ایران نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 346 K
   

کد: 1213042,1213299


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال تاریخ زبان فارسی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 408 K
   

کد: 1213021,1213304,1213319,1213377


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال بلاغت2(بدیع و بیان) نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 297 K
   

کد: 1213266,1213378


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال بلاغت1 نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 412 K
   

کد: 1213264,1213033


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال بدیع نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 417 K
   

کد: 1213038


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال آشنایی با علوم قرآنی نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 283 K
   

کد: 1213055


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال ادبیات معاصر2نظم نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 281 K
   

کد: 1212059,1213048,1213305


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال ادبیات معاصر1نظم نیمسال تابستان 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 346 K
   

کد: 1213042,1213299


دانلودها:9
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد