نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 زبان ادبیات فارسی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 323 K
   

کد: 1213031,1213293


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش5صائب نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 362 K
   

کد: 1213058,1213307


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش4حافظ2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 316 K
   

کد: 1213057,1213306


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش3حافظ1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 349 K
   

کد: 1213051


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش1بوستان سعدی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 380 K
   

کد: 1213043


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال نظم5بخش 2غزلیات و قصاید سعدی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 355 K
   

کد: 1213050


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال نظم3بخش3نظامی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی 73 K
   

کد: 1213027,1213283


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال نظم1 بخش2فرخی و کسایی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 86 K
   

کد: 1213004,1213277


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نظم1 بخش1رودکی و منوچهری نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 328 K
   

کد: 1213003,1213261


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال نظم 4بخش4حدیقه سنایی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی 352 K
   

کد: 1213044,1213291


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال نظم 2بخش3 سی قصیده از ناصر خسرو نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

کد: 1213017,1213270


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال نظم 2بخش1 رستم و سهراب نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 297 K
   

کد: 1213009,1213267,1213369


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال نظریه گراف و کاربردهای آن نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی 276 K
   

کد: 1111081


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال نظریه زبان ها و ماشین ها نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 210 K
   

کد: 1111331,1115083,1115157,1115165


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش1کلیله ودمنه1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 84 K
   

کد: 1213029,1213268


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 343 K
   

کد: 1115115,1115150


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 755 K
   

کد: 1115082,1115191,1119010,1511082,1115143,1511092


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 180 K
   

کد: 1111036,1111094,1111101,1111284,1111321,1111110


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 358 K
   

کد: 1213033,1213264


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مرجع شناسی و روش تحقیق 1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 399 K
   

کد: 1213022,1213265


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مدارهای منطقی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 574 K
   

کد: 1111404,1115076,1115139,1119009,1115197,1511077


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 544 K
   

کد: 1115065,1115184,1319011,1322008


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکترونیکی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تشریحی 490 K
   

کد: 1115070,1311020,1319036,1319019,1319131


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار حافظ نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 316 K
   

کد: 1213057,1213306


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 اشعار سنایی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی 352 K
   

کد: 1213044,1213291


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون نظم3-نظامی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

کد: 1213027,1213283


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 -شاعران حوزه ادبی خراسان نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 86 K
   

کد: 1213004,1213277


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 297 K
   

کد: 1213009,1213267,1213369


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون نظم2 قصاید ناصر خسرو نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

کد: 1213017,1213270


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال متون نظم 5 صائب نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 362 K
   

کد: 1213058,1213307


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 -شاعران حوزه ادبی عراق نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 96 K
   

کد: 1213278


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال متون نظم 1(پیشگامان نظم فارسی) نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 328 K
   

کد: 1213003,1213261


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون نثر 4 متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 84 K
   

کد: 1213052,1213276


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال متون نثر 2 متون ادبی -تاریخی با تاکید بر تاریخ نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 84 K
   

کد: 1213029,1213268


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 297 K
   

کد: 1213282


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال متون تفسیری فارسی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 327 K
   

کد: 1213047


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 658 K
   

کد: 1115020,1115021,1115135,1115063,1511018


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 431 K
   

کد: 1115134


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری1نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 692 K
   

کد: 1115120,1115155,1119013


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کلیات نقد ادبی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 323 K
   

کد: 1213031,1213293


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال کارگاه ویراستاری نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 327 K
   

کد: 1213014,1213308


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال کارگاه مقاله نویسی نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 208 K
   

کد: 1213309


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 223 K
   

کد: 1213006


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی5 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 290 K
   

کد: 1213025


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 258 K
   

کد: 1213007


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فیزیک1 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 357 K
   

کد: 1113089,1113262,1113101,1113094,1113098


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال فیزیک 2 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 182 K
   

کد: 1113090,1113095,1113099,1113103,1113264


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال عروض و قافیه نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 388 K
   

کد: 1213059


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال عربی6 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 279 K
   

کد: 1213296


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال عربی4 نیمسال دوم 95 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 79 K
   

کد: 1213280


دانلودها:17
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد