نیمسال دوم 96 ادبیات فارسی ، ترم دوم 96 ادبیات فارسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال دوم 96 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 96 ادبیات فارسی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظم1 بخش2فرخی و کسایی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 709 K
   

کد: 1213004 - 1213277


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال نظریه های ادبی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 551 K
   

کد: 1213300


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال نثر3بخش3گلستان نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 761 K
   

کد: 1213045 - 1213274


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال نثر3 بخش1 کلیله ودمنه 1 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 618 K
   

کد: 1213029 - 1213268


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مقدمات زبانشناسی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 736 K
   

کد: 1213053 - 1213376 - 1213397


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان 2 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 768 K
   

کد: 1213056 - 1213266 - 1213378


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مرجع شناسی و روش تحقیق 1 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 730 K
   

کد: 1213022 - 1213265


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون نظم5 اشعار حافظ نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 706 K
   

کد: 1213057 - 1213306


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 مثنویی عطار نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 734 K
   

کد: 1213036 - 1213292


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون نظم4 اشعار سنایی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 777 K
   

کد: 1213044 - 1213291


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 -شاعران حوزه ادبی خراسان نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 709 K
   

کد: 1213004 - 1213277


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون نظم3 خاقانی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 709 K
   

کد: 1213023 - 1213285


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال متون نظم 5 صائب نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1048 K
   

کد: 1213058 - 1213307


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی1 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 615 K
   

کد: 1213028 - 1213295


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 -شاعران حوزه ادبی عراق نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 625 K
   

کد: 1213278


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال متون نثر متون ادبی -تعلیمی با تاکید بر گلستان نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 761 K
   

کد: 1213045 - 1213274


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال متون نثر 4 متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 701 K
   

کد: 1213052 - 1213276


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال متون منتخب نثر ادبی-تعلیمی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 496 K
   

کد: 1213282


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال کلیات نقد ادبی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 807 K
   

کد: 1213031 - 1213293


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال کلیات ادبیات تطبیقی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 679 K
   

کد: 1213301


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی5 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 874 K
   

کد: 1213025


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 4 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 414 K
   

کد: 1213019


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال عربی 6 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 626 K
   

کد: 1213296


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال عربی 4 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 674 K
   

کد: 1213280


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال سبک شناسی 1 نظم نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 790 K
   

کد: 1213256 - 1213046


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی2 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 895 K
   

کد: 1213286 - 1213034


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی1 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی 957 K
   

کد: 1213281 - 1213030


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال دستور زبان فارسی2 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 503 K
   

کد: 1213026


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی نثر معاصر ایران نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 669 K
   

کد: 1212059 - 1213048 - 1213305


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال جریان شناسی شعر معاصر ایران نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 743 K
   

کد: 1213042 - 1213299


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ زبان فارسی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 653 K
   

کد: 1213021 - 1213304 - 1213319 - 1213377


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات3 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 701 K
   

کد: 1213041


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات1 نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 626 K
   

کد: 1213013 - 1213271 - 1213317


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات فارسی4(از دوره صفویه تا مشروطه) نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 750 K
   

کد: 1213294


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات فارسی1(پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان) نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 626 K
   

کد: 1213013 - 1213271 - 1213317


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال بلاغت2(بدیع و بیان) نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 768 K
   

کد: 1213056 - 1213266 - 1213378


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال انواع ادبی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 520 K
   

کد: 1213054


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال آشنایی با علوم قرآنی نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 673 K
   

کد: 1213055


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال ادبیات کودکان و نوجوانان نیمسال دوم 96 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

کد: 1211088 - 1211642 - 1213112 - 1213298 - 1213363


دانلودها:29
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد