نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی ، ترم دوم 97 ادبیات فارسی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1017 K
   

 کد: 1213031 - 1213293دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 5 بخش 5 صائب نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1325 K
   

 کد: 1213058 - 1213307دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 736 K
   

  کد: 1213036-1213292


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 951 K
   

  کد: 1213035-1213297


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 545 K
   

  کد: 1213028-1213295


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 نظامی نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 970 K
   

 کد: 1213027-1213283دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 3 بخش 1 خاقانی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 567 K
   

 کد: 1213023 - 1213285دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 968 K
   

 کد: 1213009-1213267-1213369


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 834 K
   

 کد: 1213004 - 1213277دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 1 بخش 1 رودکی و منوچهری نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 801 K
   

 کد: 1213003-1213261


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 789 K
   

  کد: 1213044


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 3 سی قصیده از ناصر خسرو نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 859 K
   

 کد: 1213017-1213270


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 784 K
   

 کد: 1213016-1213272


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 4 مرصاد العباد نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1000 K
   

 کد: 1213052-1213276


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 3 گلستان نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1003 K
   

 کد: 1213045 - 1213274دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهارمقاله نظامی عروضی نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 673 K
   

 کد: 1213037


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 1 کلیله و دمنه 1 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 970 K
   

  کد: 1213029 - 1213268دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نثر 2 بخش 2 کشف الاسرار نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 961 K
   
 کد: 1213018-1213287

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نثر 1 تاریخ بیهقی نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 947 K
   
 کد: 1213005-1213263

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مقدمات زبانشناسی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1086 K
   
 کد: 1213053 - 1213376 - 1213397


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان 2 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1038 K
   
 کد: 1213056 - 1213266 - 1213378


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان 1 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1039 K
   
 کد: 1213033-1213264

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مرجع شناسی و روش تحقیق 1 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1013 K
   
 کد: 1213022 - 1213265


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی 1 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 534 K
   
 کد: 1213028 - 1213295


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 اشعار سنایی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 789 K
   
 کد: 1213044 - 1213291


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنویی عطار نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 736 K
   
 کد: 1213036 - 1213292


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 خاقانی نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 567 K
   
 کد: 1213023-1213285


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 2 قصاید ناصر خسرو نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی 859 K
   
 کد: 1213017-1213270


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کارگاه ویراستاری نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 723 K
   
 کد: 1213014-1213308


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی 4 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 734 K
   
 کد: 1213020

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی 3 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 836 K
   
 کد: 1213011

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی 2 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 698 K
   
 کد: 1213006

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 5 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 870 K
   
 کد: 1213025


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 4 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 657 K
   
 کد: 1213019


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 3 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 906 K
   
 کد: 1213012

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال سبک شناسی 2 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 654 K
   
 کد: 1213049-1213255


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 2 نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 957 K
   
 کد: 1213286 - 1213034


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات 2 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 851 K
   
 کد: 1213032-1213279

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال تاریخ ادبیات 1 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1076 K
   
 کد: 1213013-1213271-1213317


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال آیین نگارش و ویرایش 2 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 723 K
   
 کد: 1213014-1213308


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال آیین نگارش و ویرایش 1 نیمسال دوم 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1054 K
   
 کد: 1213008-1213244-1213262


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال انواع ادبی نیمسال دوم 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 733 K
   
 کد: 1213054


دانلودها:2
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد