نیمسال اول 95 تاریخ

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > تاریخ > نیمسال اول 95 تاریخ
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 تاریخ پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1229140


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 115 K
   

 کد : 1220542,1222067,1222073,1227002,1227017,1222078


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1222024,1222072,1222205,1229061


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال گاهشماری و تقویم نیمسال اول 95 تاریخ 61 K
   

 کد : 1229020


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال کلیات و مبانی علم تاریخ نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229036


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1229035


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1229045


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد : 1220244,1229017


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229024


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1229039


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1229025


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال فلسفه تاریخ نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1229050


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1213210


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229015


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در تاریخ نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229066


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1233043


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1220277,1229062


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1233032


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 80 K
   

 کد : 1215429,1215427


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تاریخ یونان و روم نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد : 1229018


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال تاریخ هنر و معماری اسلامی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 115 K
   

 کد : 1229052


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال تاریخ نگاری و تحولات ان در ایران و جهان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229042


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال تاریخ عثمانی و خاور میانه نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229047


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار ان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1229057


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ تمدن های مشرق زمین نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1224045,1229014,1712155


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229139


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تاریخ تشیع 1 (از اغاز تا قرن 5 هجری) نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1229032


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1229033


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سلجوقیان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229031


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره سامانیان دیلمیان و غزنویان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد : 1229027


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229041


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 127 K
   

 کد : 1229048


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجری نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1220255,1229044


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229034


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 40 هجری تا سال 227 هجری نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1229028


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1229051


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفوی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد : 1229043


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332 نیمسال اول 95 تاریخ 100 K
   

 کد : 1229058


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 127 K
   

 کد : 1229053


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1229040


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ بیزانس نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229029


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1229019


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تاریخ ایران در دوره ساسانیان نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1229022


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان دوره هخامنشی نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1229016


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام نیمسال اول 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1229049,1229148,1229165,1229173


دانلودها:22
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد