نیمسال دوم 95 تاریخ

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > تاریخ > نیمسال دوم 95 تاریخ
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 تاریخ پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 119 K
   

 کد: 1211359,1217210,1220542,1222062,1222067,1222073,1227002,1222078


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1222024,1222072,1222205,1229061


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال کلیات و مبانی علم تاریخ نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد: 1229036


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد: 1229035


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1229045


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1220244,1229017


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1229024


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد: 1229039


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد: 1229025


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال فلسفه تاریخ نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1229050


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1229171


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بعد از اسلام نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد: 1229046


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در تاریخ نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1229066


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1229062


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال تاریخ هنر و معماری اسلامی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد: 1220247,1226027,1229052,1712029,1815040,1712015,1810005


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد: 1229056


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تاریخ عثمانی و خاور میانه نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد: 1229047


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار ان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد: 1229057


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تاریخ تمدن های مشرق زمین نیمسال دوم 95 تاریخ 68 K
   

 کد: 1224045,1229014,1712155


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1229139


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تشیع 1 (از اغاز تا قرن 5 هجری) نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد: 1229032


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1229033


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1229041


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سال سقوط بغداد نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد: 1229034


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 40 هجری تا سال 227 هجری نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1229028


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد: 1229051


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفوی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1229043


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد 1332 نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 129 K
   

 کد: 1229058


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از اغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 126 K
   

 کد: 1229053


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحولات سیاسی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1229026


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1229040


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1229019


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تاریخ ایران در دوره ساسانیان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد: 1229022


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1229049,1229148,1229165,1229173


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ اروپا در قرون جدید نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1229038


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تا کنون نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد: 1229060


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد: 1229055


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد: 1229063


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال انقلاب مشروطیت و تحولات سیاسی ایران تا انقراض حکومت قاجاریه نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد: 1229054


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان نیمسال دوم 95 تاریخ با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد: 1229059


دانلودها:18
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد