نیمسال اول 95 تربیت بدنی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > تربیت بدنی و علوم ورزشی > نیمسال اول 95 تربیت بدنی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 تربیت بدنی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال يادگيري حركتي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد : 1215016,1215237


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال هندبال 2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد : 1215258,1215040


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال هندبال 1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد : 1215019,1215186,1215235


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:174
 دانلود نمونه سوال والیبال2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد : 1215009


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال والیبال 1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 79 K
   

 کد : 1215233,1215006


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقیق نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد : 1215048


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال مقدمات بيومكانيك ورزشي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد : 1215036


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال مديريت و طرز اجراي مسابقات نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد : 1215038,1215254


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال مديريت آموزشي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211043,1211060,1211330,

1211403,1211428,1211315,1220496,1225102


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مديریت سازمانهاي ورزشي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1215025,1215166,1215252


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال مدیریت تاسیسات ورزشی نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1215190,1215053,1215425


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال متون خارجی تخصصی 2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد : 1212159


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال متون خارجه تخصصي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 80 K
   

 کد : 1212158,1212210,1215326,1215176,1215052


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1215022


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1211022,1211263,1211447


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال كمكهاي اوليه نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1215027,1215232


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال کشتی2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 73 K
   

 کد : 1215041,1215269


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال کشتی1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی 55 K
   

 کد : 1215029,1215187,1215255


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي ورزش2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 83 K
   

 کد : 1215026


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي ورزش1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1215015,1215230


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي انسان نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد : 1215002,1215222


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال فيزيك نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1113001


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش 3 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد : 1215051


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال فوتبال2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 76 K
   

 کد : 1215039,1215268


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال فوتبال1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1215017,1215231,1215181


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:224
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1213210


دانلودها:142
 دانلود نمونه سوال علم تمرین2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1215059


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال علم تمرین 1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1215057


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال شيمي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1114001


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال شنا2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215031,1215170,1215241


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال شنا1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 83 K
   

 کد : 1215023,1215165,1215227


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1211115,1215247


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری کاربردی نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1215049


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال ژیمناستیک2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 248 K
   

 کد : 1215180,1215034,1215256


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال ژیمناستیک1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی 249 K
   

 کد : 1215028,1215175,1215246


دانلودها:73
 دانلود نمونه سوال زيست شناسي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1112192,1112004,1411324


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:90
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 80 K
   

 کد : 1212158,1212210,1215326,1215176


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال رياضيات پايه و مقدمات آمار نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1111017


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال روش و فنون تدريس(كليات) نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1211007,1211014,1211272,1211294,1211462


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال روانشناسي تربيتي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1211309,1211347,1217008,1211365,1217096,1217236,1220541,1211386,1217172


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال رشد و تكامل حركتي نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1215012,1215240


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 2 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد : 1215169,1215239,1215013


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 1 نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد : 1215010,1215164,1215223


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1233043


دانلودها:231
 دانلود نمونه سوال حقوق ورزشی نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد : 1215044,1215177,1215251


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 95 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:57
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد