نیمسال اول 96 تربیت بدنی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > تربیت بدنی و علوم ورزشی > نیمسال اول 96 تربیت بدنی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 تربیت بدنی و علوم ورزشی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال یادگیری حرکتی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 834 K
   

کد: 1215016-1215237


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال ورزش 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 631 K
   

کد: 1215430-1215428


دانلودها:184
 دانلود نمونه سوال والیبال2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی 642 K
   

کد: 1215009-1215257


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال والیبال 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 557 K
   

کد: 1215006-1215233


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال هندبال 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 571 K
   

کد: 1215040-1215258


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال هندبال 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 577 K
   

کد: 1215019-1215186-1215235


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقیق نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1215048


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مقدمات بیومکانیک ورزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 866 K
   

کد: 1215036-1215285


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مدیریت و طرز اجرای مسابقات نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 896 K
   

کد: 1215254-1215038


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال مدیریت سازمانهای ورزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 953 K
   

کد: 1215025-1215252-1215166


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مدیریت تاسیسات ورزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 933 K
   

کد: 1215053-1215190-1215425


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1207 K
   

کد: 1112190-1211021-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال متون خارجی تخصصی 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 796 K
   

کد: 1212159


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال متون خارجه تخصصی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1438 K
   

کد: 1212158-1212210-1215052-1215326-1215176


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 619 K
   

کد: 1215022


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1008 K
   

کد: 1211022-1211263-1211447


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال کمکهای اولیه نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 800 K
   

کد: 1215027-1215232


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال کشتی2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 606 K
   

کد: 1215041-1215269


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال کشتی1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی 528 K
   

کد: 1215029-1215187-1215255


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 680 K
   

کد: 1215026


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 997 K
   

کد: 1215015-1215230


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش 3 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 604 K
   

کد: 1215051


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال فیزیک نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 752 K
   

کد: 1113001


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فوتبال1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی 570 K
   

کد: 1215017-1215181-1215231


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1387 K
   

کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316

-1211563-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال علم تمرین2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 646 K
   

کد: 1215059


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال علم تمرین نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 794 K
   

کد: 1215047-1215278


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال علم تمرین 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 808 K
   

کد: 1215057


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال شیمی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 584 K
   

کد: 1114001


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال شنا2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 663 K
   

کد: 1215031-1215170-1215241


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال شنا1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 748 K
   

کد: 1215023-1215165-1215227


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری کاربردی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 778 K
   

کد: 1215049


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 817 K
   

کد: 1211115-1215247


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری نیمسال اول 96 تربیت بدنی 861 K
   

کد: 1211015-1211264-1211313-1220532-1220557


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال ژیمناستیک2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 622 K
   

کد: 1215034-1215180-1215256


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1396 K
   

کد: 1212158-1212210-1215052-1215326-1215176


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1224 K
   

کد: 1211007-1211014-1211272-1211294-1211462-1213399


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1421 K
   

کد: 1211309-1211347-1211386-1217008-1211365-1217096-1217236-1217172-1220541-1220529


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال رشد و تکامل حرکتی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1132 K
   

کد: 1215012-1215240


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 759 K
   

کد: 1215013-1215169-1215239


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 857 K
   

کد: 121510-1215164-1215223


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال حقوق ورزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 761 K
   

کد: 1215044-1215177-1215251


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 746 K
   

کد: 1215008-1215243


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال حرکت درمانی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1215046-1215424


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال حرکات اصلاحی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 866 K
   

کد: 1215011-1215284


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال تنیس رومیزی 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 553 K
   

کد: 1215030-1215265


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال تنیس رومیزی 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 591 K
   

کد: 1215005-1215242


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال تغذیه و ورزش نیمسال اول 96 تربیت بدنی 735 K
   

کد: 1215004-1215056


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 811 K
   

کد: 1215020-1215248


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی در مدارس نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 649 K
   

کد: 1215037


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 691 K
   

کد: 1215429-1215427


دانلودها:143
 دانلود نمونه سوال تاریخ تربیت بدنی نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1215032-1215171


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال بهداشت ورزش نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 747 K
   

کد: 1215007-1215055-1215260


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال بسکتبال 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 619 K
   

کد: 1215035-1215273


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال بسکتبال 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 614 K
   

کد: 1215024-1215236


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال بدمینتون 2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 626 K
   

کد: 1215018-1215264


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال بدمینتون 1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 656 K
   

کد: 1215014-1215188-1215250


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال آناتومی انسان نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 634 K
   

کد: 1215003-1215224


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال آمادگی جسمانی2 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 649 K
   

کد: 1215042-1215225


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال آماد گی جسمانی1 نیمسال اول 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 949 K
   

کد: 1215001-1215219


دانلودها:28
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد