نیمسال دوم 96 تربیت بدنی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > تربیت بدنی و علوم ورزشی > نیمسال دوم 96 تربیت بدنی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم تربیت بدنی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال یادگیری حرکتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 766 K
   

کد: 1215016 - 1215237


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1215430 - 1215428


دانلودها:184
 دانلود نمونه سوال ورزش های رزمی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 565 K
   

کد: 1215272


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال ورزش های بومی سنتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 774 K
   

کد: 1211067 - 1215270 - 1211351


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال والیبال2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 637 K
   

کد: 1215009 - 1215257


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال هندبال 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 586 K
   

کد: 1215040 - 1215258


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال هندبال 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 778 K
   

کد: 1215019 - 1215186 - 1215235


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال نجات غریق نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 561 K
   

کد: 1215263


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقیق نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 776 K
   

کد: 1215048


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مقدمات بیومکانیک ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 837 K
   

کد: 1215036 - 1215285


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مدیریت و طرز اجرای مسابقات نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 797 K
   

کد: 1215038 - 1215254


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مدیریت سازمانهای ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1034 K
   

کد: 1215025 - 1215166 - 1215252


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدیریت تاسیسات ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 929 K
   

کد: 1215053 - 1215190 - 1215425


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 946 K
   

کد: 1215262


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1194 K
   

1112190 - 1211021 - 1211043 - 1211060 - 1211315 - 1211330 - 1211403 - 1211267 - 1211609 - 1220496 - 1225102 کد: - 1211428


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال متون خارجی تخصصی 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 949 K
   

کد: 1212159


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال متون خارجه درمبانی علوم انسانی ورزش نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 786 K
   

کد: 1215253


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون خارجه در علوم ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 988 K
   

کد: 1215433


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون خارجه تخصصی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1181 K
   

کد: 1212158 - 1215176 - 1215052 - 1215355 - 1215326


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 762 K
   

کد: 1215022


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه نیمسال دوم 96 تربیت بدنی 1172 K
   

کد: 1211263 - 1211022 - 1211447


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال کمکهای اولیه نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 885 K
   

کد: 1215027 - 1215232


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال کشتی2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 628 K
   

کد: 1215041 - 1215269


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال کشتی 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 546 K
   

کد: 1215029 - 1215187 - 1215255


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی در ورزش نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 763 K
   

کد: 1215249


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 711 K
   

کد: 1215026


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 818 K
   

کد: 1215015 - 1215230


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش کودکان نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 728 K
   

کد: 1215280


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی ورزش 3 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 755 K
   

کد: 1215051


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فوتبال2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 564 K
   

کد: 1215039 - 1215268


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال فوتبال1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 538 K
   

کد: 1215017 - 1215181 - 1215231


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1990 K
   

کد: 1112191 - 1211038 - 1211385 - 1211316 - 1211381 - 1211563 - 1211645 - 1220545 - 1220502 - 1213249 - 1225100


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال فعالیت رسانه ای در ورزش نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 697 K
   

کد: 1215267


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال فعالیت بدنی و تندرستی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 860 K
   

کد: 1215226


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال علم تمرین2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 791 K
   

کد: 1215059


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال علم تمرین نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 706 K
   

کد: 1215047 - 1215278


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال علم تمرین 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 699 K
   

کد: 1215057


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال شیمی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 542 K
   

کد: 1114001


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال شنا2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 747 K
   

کد: 1215031 - 1215170 - 1215241


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال شنا1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 939 K
   

کد: 1215023 - 1215165 - 1215227


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 959 K
   

کد: 1211015 - 1211264 - 1211313 - 1211627 - 1220532 - 1220557


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری کاربردی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 883 K
   

کد: 1215049


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 770 K
   

کد: 1211115 - 1215247


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال ژیمناستیک1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 562 K
   

کد: 1215028 - 1215175 - 1215246


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال ژیمناستیک 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 646 K
   

کد: 1215034 - 1215180 - 1215256


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1181 K
   

کد: 1215052 - 1212158 - 1215176 - 1215326


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1932 K
   

کد: 1211007 - 1211014 - 1211272 - 1211294 - 1211014 - 1211630 - 1213399 - 1211462


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 880 K
   

کد: 1215244


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال روانشناسی ورزشی مقدماتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 619 K
   

کد: 1215266


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال روانشناسی کودک ونوجوان نیمسال دوم 96 تربیت بدنی 1218 K
   

کد: 1215261 - 1217171


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال رشد و تکامل حرکتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1011 K
   

کد: 1215012 - 1215240


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 900 K
   

کد: 1215013 - 1215169 - 1215239


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال دو میدانی 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی 747 K
   

کد: 1215010 - 1215223 - 1215164


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال حقوق ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 787 K
   

کد: 1215044 - 1215177 - 1215251


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال حرکت شناسی ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 809 K
   

کد: 1215008 - 1215243


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال حرکت درمانی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 806 K
   

کد: 1215046 - 1215424


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال حرکات موزون خواهران 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 574 K
   

کد: 1215275


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال حرکات اصلاحی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 949 K
   

کد: 1215011 - 1215284


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 805 K
   

کد: 1215259


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال تنیس رومیزی 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 798 K
   

کد: 1215030 - 1215265


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال تنیس رومیزی 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 600 K
   

کد: 1215005 - 1215242


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 775 K
   

کد: 1215286


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال ترکیب بدن و کنترل وزن نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 650 K
   

کد: 1215238


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی و ورزش معلولین نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 808 K
   

کد: 1215020 - 1215248


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 717 K
   

کد: 1215429 - 1215427


دانلودها:130
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی در مدارس نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 730 K
   

کد: 1215037


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تاریخ تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 701 K
   

کد: 1215032 - 1215171


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال بیوشیمی و تغذیه ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 793 K
   

کد: 1215277


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال بهداشت ورزش نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 668 K
   

کد: 1215007 - 1215055 - 1215260


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال بسکتبال 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 604 K
   

کد: 1215035 - 1215273


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال بسکتبال 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 616 K
   

کد: 1215024 - 1215236


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال بدمینتون 2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 742 K
   

کد: 1215018 - 1215264


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال بدمینتون 1 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 763 K
   

کد: 1215014 - 1215188 - 1215250


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال آنتروپومتری حرکتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 606 K
   

کد: 1215282


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال آمادگی جسمانی2 نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 762 K
   

کد: 1215042 - 1215225


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی مدیریت نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 727 K
   

کد: 1215274


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 974 K
   

کد: 1211018 - 1211265 - 1220547 - 1222159


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 765 K
   

کد: 1215221


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 909 K
   

کد: 1215245


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال اصول ارزیابی مهارت های حرکتی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 779 K
   

کد: 1215283


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال آشنایی با کامپیوتر نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

1115004 - 1115010 - 1115014 - 1115229 - 1211312 - 1211318 - 1211354 - 1211393 - 1211475 - 1211571 - 1215356 کد: - 1810266


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی ورزشی نیمسال دوم 96 تربیت بدنی با پاسخنامه تستی 824 K
   

کد: 1215033 - 1215281


دانلودها:19
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد