نیمسال اول 96 جغرافیا

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > جغرافیا > نیمسال اول 96 جغرافیا
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 رشته های مختلف جغرافیا پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقشه خوانی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 1005 K
   

کد: 1216004-1216042-1216385


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال نقشه برداری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 652 K
   

کد: 1216006-1216048-1216095-1216396


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 798 K
   

کد: 1216415


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مدیریت شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 697 K
   

کد: 1216037-1216446


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 775 K
   

کد: 1412020-1216119-1216402-1813065-1813009-1240027-1216021


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال مبانی سنجش از دور نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 620 K
   

کد: 1216046-1216391


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مبانی ژئومورفولوژی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 797 K
   

کد: 1216395


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 970 K
   

کد: 1216125-1216390


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 854 K
   

کد: 1216057-1216389-1813012


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای سیاسی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 694 K
   

کد: 1216407


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 964 K
   

کد: 1216064-1216378


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 732 K
   

کد: 1216003-1216062-1216382


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای اقتصادی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 758 K
   

کد: 1216394


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 614 K
   

کد: 1216089-1216440


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال مبانی آب و هواشناسی2 نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 844 K
   

کد: 1216401


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال مبانی آب و هواشناسی1 نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 901 K
   

کد: 1216380


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال گردشگری روستایی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 609 K
   

کد: 1216416


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای (روش تهیه و تفسیر طرح های شهری و منطقه ای) نیمسال اول 96 جغرافی 563 K
   

کد: 1216091-1216453


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال کارگاه برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 623 K
   

کد: 1216091-1216453


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 663 K
   

کد: 1216400


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 772 K
   

کد: 1216081-1216104-1216423-1216450


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری نیمسال اول 96 جغرافی 713 K
   

کد: 1216081-1216104-1216423-1216450


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال شهرها و شهرک های جدید نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 607 K
   

کد: 1216090-1216441


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی نیمسال اول 96 جغرافی 713 K
   

کد: 1216081-1216104-1216423-1216450


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال سیاست و فضا نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 672 K
   

کد: 1216399


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 870 K
   

کد: 1216437


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال ریاضیات مقدماتی نیمسال اول 96 جغرافی 534 K
   

کد: 1111002-1111300


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال جغرافیای جهانگردی عمومی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 970 K
   

کد: 1216125 - 1216390


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال توسعه پایدار شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 669 K
   

کد: 1216039-1216447


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 1043 K
   

کد: 1216016 - 1221007 - 1221021 - 1221028 - 1221099 - 1222221


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تکنیک های برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 658 K
   

کد: 1216022-1216448


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 647 K
   

کد: 1216030 - 1222217


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مسکن نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 942 K
   

کد: 1216025 - 1222220 - 1813027


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی شهری در ایران نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 663 K
   

کد: 1216087-1216442


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 1113 K
   

کد: 1216433


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 96 جغرافی 842 K
   

کد: 1216080 - 1216418 - 1222201


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 654 K
   

کد: 1216028-1216451


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال بردآمار و احتمالات در برنامه ریزی شهر نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 1053 K
   

کد: 1216438


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال اصول و روش های آمایش سرزمین نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 813 K
   

کد: 1216403-1240028


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال آب و هوای ایران نیمسال اول 96 جغرافی با پاسخنامه تستی 873 K
   

کد: 1216059-1216414


دانلودها:36
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد