نیمسال دوم 95 جغرافیا

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > جغرافیا > نیمسال دوم 95 جغرافیا
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 جغرافیا پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال مبانی هیدرولوژی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 341 K
   

کد: 1216107,1216393


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی سنجش از دور نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 353 K
   

کد: 1216391


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای فرهنگی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 340 K
   

کد: 1216388


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 330 K
   

کد: 1216003,1216382,1216062


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در جغرافیا نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 415 K
   

کد: 1115002,1216360,1511017,1216096


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال فناوری اطلاعات (IT) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 415 K
   

کد: 1115002,1511017,1216096,1216360


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال طرح های هادی روستایی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 342 K
   

کد: 1216027,1216429


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال زمین در فضا نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 281 K
   

کد: 1216041,1216383


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال روش های آماری در جغرافیا 1 نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 482 K
   

کد: 1117002,1216008


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال جغرافیای انسانی ایران 2 نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 341 K
   

کد: 1216364


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال جغرافیای اقتصادی ایران 1 کشاورزی نیمسال دوم 95 جغرافی 302 K
   

کد: 1216071


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 342 K
   

کد: 1216027,1216429


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 428 K
   

کد: 1117146


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات 2 کاربرد آمار در جغرافیا نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 529 K
   

کد: 1216012,1117003


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات (1) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 482 K
   

کد: 1216008,1117002


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال اقتصاد شهری نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 415 K
   

کد: 1216444,1813015


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال هیدروکلیماتولوژی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد: 1216473


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال نقشه ها و نمودارهای اقلیمی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216112,1216483


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال نقشه خوانی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد: 1216004,1216042,1216385


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال نقشه برداری 1 مقدماتی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی و تشریحی 163 K
   

 کد: 1216006,1216075,1216396


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال میکروکلیماتولوژی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد: 1216013,1216111,1216476


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مطالعات منطقه ای (خلیج فارس ) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد: 1216415


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال مسکن و اسکان غیر رسمی نیمسال دوم 95 جغرافی 64 K
   

 کد: 1216443


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال مدیریت شهری نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد: 1216037,1216446


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال مدیریت بحران در نواحی روستایی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد: 1216432


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مخاطرات طبیعی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216409


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال مخاطرات انسانی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216017,1216412


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال مبانی محیط زیست نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1211321,1216101,1216381


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی ژئومورفولوژی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد: 1216395


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای گردشگری نیمسال دوم 95 جغرافی 70 K
   

 کد: 1216125,1216390


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مبانی جغرافیای شهری نیمسال دوم 95 جغرافی 68 K
   

 کد: 1216057,1813012,1216389


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1216089,1216440


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد: 1216482,1216070


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مبانی آب و هوا شناسی2 نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1216401


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای (روش تهیه و تفسیر طرح های شهری و منطقه ای ) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی و تشریحی 135 K
   

 کد: 1216091,1216453


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال کارگاه برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216086,1216434


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 105 K
   

 کد: 1216400


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1216474


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی روستایی و شهری نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216081,1216104,1216423,1216450


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال کاربرد اقلیم در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای نیمسال دوم 95 جغرافی 68 K
   

 کد: 1216108,1216477


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال کاربرد GIS در برنامه ریزی روستایی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد: 1216430,1216449


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال شهرها و شهرک های جدید نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1216090,1216441


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد: 1216081,1216104,1216423,1216450


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال ژئومورفولوژی ایران نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد: 1216067,1216426


دانلودها:86
 دانلود نمونه سوال ژئومور فولوژی اقلیمی نیمسال دوم 95 جغرافی 64 K
   

 کد: 1216098,1216485


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1212256


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد: 1216437


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد: 1216405


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی ( آب و هوا شناسی ) نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد: 1216489


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال ریاضیات مهندسی نیمسال دوم 95 جغرافی با پاسخنامه تستی و تشریحی 133 K
   

 کد: 1111302


دانلودها:9
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد