سوالات نیمسال اول 94 روانشناسی و مشاوره

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > روانشناسی و مشاوره > نیمسال اول 94-93
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 94 روانشناسی و مشاوره پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 198 K
   

کد : 1215428


دانلودها:180
 دانلود نمونه سوال نظريه هاي مشاوره و روان درماني1 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 121 K
   

کد : 1211449


دانلودها:158
 دانلود نمونه سوال نظريه مشاوره و روان درماني نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1217067,1217087,1217259


دانلودها:238
 دانلود نمونه سوال مهارتهاي ارتباطي كلاس نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1211096


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال مقدمات نوروپسيكولوژي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 103 K
   

کد : 1217038,1217245


دانلودها:321
 دانلود نمونه سوال مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 186 K
   

کد : 1112177,1211019,1211286,1211317,1211366,1211382,1217011,1217254,1211441

1220510,1220539,1225101


دانلودها:280
 دانلود نمونه سوال مقدمات روانشناسي سلامت نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 113 K
   

کد : 1217044,1217258


دانلودها:264
 دانلود نمونه سوال مسائل نوجوانان و جوانان درايران و معاصر نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 128 K
   

کد : 1211031,1211094,1211427


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 196 K
   

کد : 1217049


دانلودها:214
 دانلود نمونه سوال متون روانشناسی به زبان خارجه2 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 123 K
   

کد : 1212019,1212021,1217255


دانلودها:141
 دانلود نمونه سوال مباني و اصول راهنمايي و مشاوره نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 185 K
   

کد : 1217055


دانلودها:212
 دانلود نمونه سوال مباني جامعه شناسي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 136 K
   

کد : 1211359,1217210,1222062,1222076,1222139,1222223,1227001


دانلودها:311
 دانلود نمونه سوال كليات فلسفه نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 108 K
   

کد : 1211001,1217043,1217219,1211009


دانلودها:273
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر براي روانشناسي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 195 K
   

کد : 1115006,1211364,1217263,1217182


دانلودها:285
 دانلود نمونه سوال كاربرد آزمونهاي رواني نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 184 K
   

کد : 1211004


دانلودها:291
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي اعصاب و غدد نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 76 K
   

کد : 1112001,1112002,1217215,1112003


دانلودها:409
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 213 K
   

کد : 1112191,1211006,1211038,1211269,1211385,1211316,1225100,1211381,1220502


دانلودها:166
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 119 K
   

کد : 1211411


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 117 K
   

کد : 1229128


دانلودها:116
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 128 K
   

کد : 1213216,1213210


دانلودها:136
 دانلود نمونه سوال علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

کد : 1217012,1217106,1217218


دانلودها:277
 دانلود نمونه سوال شخصيت نظريه ها و مفاهيم نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 199 K
   

کد : 1211407,1217014,1217238


دانلودها:91
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 112 K
   

کد : 1212256


دانلودها:110
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي روانشناسي 2 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 123 K
   

کد : 1212019,1212021,1217255


دانلودها:104
 دانلود نمونه سوال روشهاي تغيير و اصلاح رفتار نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 119 K
   

کد : 1211385,1217053,1217261


دانلودها:113
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدريس نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 145 K
   

کد : 1211007,1211014,1211272,1211294,1211462


دانلودها:232
 دانلود نمونه سوال روش تحقيق در روانشناسي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 186 K
   

کد : 1112177,1211019,1211286,1211317,1211366,1211382,1217011,1217254,1211441,1220539,1220510,1225101


دانلودها:80
 دانلود نمونه سوال روانشناسي يادگيري نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 624 K
   

کد : 1211291,1217031,1217186,1217192,1217221,1220503


دانلودها:283
 دانلود نمونه سوال روانشناسي هوش و سنجش آن نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1217024,1217184


دانلودها:207
 دانلود نمونه سوال روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 179 K
   

کد : 1211027,1217028,1217051


دانلودها:127
 دانلود نمونه سوال روانشناسي مرضي كودك نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 125 K
   

کد : 1211380,1217026,1217187


دانلودها:214
 دانلود نمونه سوال روانشناسي كودكان استثنايي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 179 K
   

کد : 1211027,1217028,1217051


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال روانشناسي فيزيولوژيك نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 197 K
   

کد : 1217013,1217066,1217229


دانلودها:265
 دانلود نمونه سوال روانشناسي عمومي2 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 177 K
   

کد : 1217006,1217212


دانلودها:256
 دانلود نمونه سوال روانشناسي عمومي1 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

کد : 1217005,1217056,1217208,1220534


دانلودها:310
 دانلود نمونه سوال روانشناسي شخصيت نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 199 K
   

کد : 1211407,1217238,1217014


دانلودها:142
 دانلود نمونه سوال روانشناسي رشد2 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 391 K
   

کد : 1211408,1217042,1217098,1217226


دانلودها:211
 دانلود نمونه سوال روانشناسي رشد1 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 200 K
   

کد : 1211287,1217007,1217046,1217097,1217216


دانلودها:296
 دانلود نمونه سوال روانشناسي جنايي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 182 K
   

کد : 1217036,1217181


دانلودها:150
 دانلود نمونه سوال روانشناسي تربيتي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 210 K
   

کد : 1211309,1211347,1217008,1211365,1220529,1217172,1217236,1211386


دانلودها:172
 دانلود نمونه سوال روانشناسي تجربي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 129 K
   

کد : 1217025,1217239


دانلودها:215
 دانلود نمونه سوال روانشناسي پويايي گروه نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1211376,1217019,1217262,1222154,1222195


دانلودها:203
 دانلود نمونه سوال روانشناسي بازي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 603 K
   

کد : 1211302,1217041,1217104


دانلودها:177
 دانلود نمونه سوال روانشناسي ازديدگاه دانشمندان اسلامي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

کد : 1217012,1217106,1217218


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال روانشناسي احساس و ادراك نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 171 K
   

کد : 1217020,1217223


دانلودها:267
 دانلود نمونه سوال روانشناسي اجتماعي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 224 K
   

کد : 1217009,1217105,1217225


دانلودها:312
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد2 نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 391 K
   

کد : 1211408,1217042,1217098,1217226


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال روانشناسی اعتیاد نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 111 K
   

کد : 1217023,1217064,1217248


دانلودها:210
 دانلود نمونه سوال روان سنجي نیمسال اول 94 روانشناسی با پاسخنامه تستی 182 K
   

کد : 1211367,1217015


دانلودها:220
 دانلود نمونه سوال روابط انساني و بهبود ان در سازمانها نیمسال اول 94 روانشناسی 148 K
   

کد : 1211028,1211362,1211394


دانلودها:45
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد