ترم تابستان 97 زبان انگلیسی ، نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > ترم تابستان 97 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه کلاسیک و رنسانس نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1099 K
   

 کد: 1225122


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1131 K
   

 کد: 1225120دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی 355 K
   

 کد: 1212055-1212113دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نظریات فراگیری زبان نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1359 K
   
 کد: 1225095

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مکتب های ادبی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1302 K
   

 کد: 1212148دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال متون برگزیده نثر ادبی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1415 K
   
 کد: 1212146

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1054 K
   

کد: 1211299-1211322-1211396-1220517-1225103


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال کلیات زبان شناسی 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1256 K
   

 کد: 1212061 - 1212117 - 1225083دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کلیات زبان شناسی 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1111 K
   

 کد: 1212056 - 1212111 - 1225141دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال شعر انگلیسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1157 K
   

 کد: 1212130دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2468 K
   

 کد: 1212131دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 977 K
   

 کد: 1212053دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 3 فرانسه نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 960 K
   

 کد: 1212147دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 1 فرانسه نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 895 K
   

 کد: 1212136دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 2 فرانسه نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 934 K
   

 کد: 1212140دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان خارجی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1780 K
   

 کد: 1212088-1212143دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1190 K
   

 کد: 1225140


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 20 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1086 K
   

 کد: 1225118دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 18 و 19 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1215 K
   

 کد: 1215121دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1412 K
   

 کد: 1212095دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1403 K
   

 کد: 1212077دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1548 K
   

 کد: 1212085دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1485 K
   

 کد: 1212076دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون سیاسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1176 K
   

 کد: 1212089دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون اقتصادی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1182 K
   

 کد: 1212094دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1802 K
   
 کد: 1212137

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1591 K
   
 کد: 1212134

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 391 K
   

 کد: 1212071دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه پیشرفته 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1030 K
   

 کد: 1212080دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 993 K
   

 کد: 1212084-1212133دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1581 K
   

 کد: 1212082-1212129دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال آوا شناسی انگلیسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1145 K
   

 کد: 1212075-1212124دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال آشنایی با ادبیات معاصر ایران نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1007 K
   

 کد: 1212059 - 1213048 - 1213305دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1328 K
   

 کد: 1212092-1212145دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1269 K
   

 کد: 1212079دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق 2 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1398 K
   

 کد: 1212091-1212132-1225088دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق 1 نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1161 K
   
 کد: 1212083-1212126

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1509 K
   

 کد: 1225115دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال اصول فلسفه آموزش و پرورش نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1604 K
   
 کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211563-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال اساطیر یونان و روم نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1095 K
   

 کد: 1225117دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ادبیات معاصر نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1057 K
   

 کد: 1225119دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ادبیات جهان نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1118 K
   
 کد: 1225124

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ادبیات امریکا نیمسال تابستان 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1230 K
   
 کد: 1225116


دانلودها:4
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد