نیمسال اول 95 زبان انگلیسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > نیمسال اول 95 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 زبان انگلیسی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال واژه شناسي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1212068


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال نمونه هاي نثر ساده نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1212062,1212112


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال نمونه هاي شعر ساده نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1212070,1212122


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه کلاسیک و رنسانس نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد : 1225122


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1225120


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال نگارش فارسي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1212054


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال نگارش پيشرفته نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 87 K
   

 کد : 1212055,1212113


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال نامه نگاري نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد : 1212067,1212119


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مكتب هاي ادبي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 109 K
   

 کد : 1212148


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مقاله نويسي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی 39 K
   

 کد : 1212065,1212123


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 119 K
   

 کد : 1212102,1212153,1225114


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1212101,1212152,1225113


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال كليات زبانشناسي 2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1212061,1212117,1225083


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال كليات زبانشناسي 1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1212056,1212111,1225141


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال كليات زبان شناسي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1212056,1212111,1225141


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال كاربرد نرم افزار رايان هاي در آموزش نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1115001,1222160,1222204,1712142,1222347,1225096


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال كاربرد اصطلاحات در تعبيرات زبان در ترجمه نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1212073,1212121,1225077


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال فنون يادگيري زبان نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1212050,1212110


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال فنون و صناعات ادبي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1212114


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1213210


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال سيري در تاريخ ادبيات انگليسي1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 155 K
   

 کد : 1212125


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال سازمان و مديريت در آموزش پرورش نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211043,1211060,1211267,1211315,1220496,1225102


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1212053


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال زبان شناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاهاي زباني نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1212078,1225091


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 2فرانسه نیمسال اول 95 زبان انگلیسی 76 K
   

 کد : 1212140


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال روش تدريس زبان خارجي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 132 K
   

 کد : 1212088,1212143


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال روش تحقيق در مسائل زبان آموزي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1212091,1212132,1225088


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 20 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد : 1225118


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 18 و 19 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 105 K
   

 کد : 1225121


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1212052,1212109


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1212049,1212107


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال درآمدي بر ادبيات انگليسي2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد : 1212063,1212118,1225085


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال درآمدي بر ادبيات انگليسي1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1212058,1212116,1225082


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1233043


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال خواندن و درك مفاهيم 3 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 152 K
   

 کد : 1212051,1212108


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال خواندن و درك مفاهيم 2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1212047,1212105


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال خواندن و درك مفاهيم 1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 125 K
   

 کد : 1212045,1225004


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال خواندن متون مطبوعاتي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1212069,1212127,1225090


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1233032


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال ترجمه مكاتبات و اسناد 2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1212095


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1212064,1212120,1225079


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتي2 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 127 K
   

 کد : 1212085


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتي1 نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 136 K
   

 کد : 1212076


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون سياسي نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1212089


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ساده نیمسال اول 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1212064,1212120,1225079


دانلودها:29
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد