نیمسال اول 96 زبان انگلیسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > نیمسال اول 96 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 زبان انگلیسی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال واژه شناسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 746 K
   

کد: 1212068


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال نمونه های نثر ساده نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 873 K
   

کد: 1212062-1212112


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال نمونه های شعر ساده نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1320 K
   

کد: 1212070-1212122


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1532 K
   

کد: 1225120


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال اول 96 زبان انگلیسی 253 K
   

کد: 1212055-1212113


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال نامه نگاری نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1799 K
   

کد: 1212067-1212119-1225084


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال مکتب های ادبی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1336 K
   

کد: 1212148


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1346 K
   

کد: 1112177-1211019-1211286-1211317-1211366-

1211382-1211441-1217011-1217254-1217333-1220510-1220539-1225101


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1207 K
   

کد: 1112190-1211021-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1310 K
   

کد: 1212101-1212152-1225113


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال کلیات زبانشناسی 2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1044 K
   

کد: 1212061-1212117-1225083


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال کلیات زبانشناسی 1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 988 K
   

کد: 1212056-1212111-1225141


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال کلیات زبان شناسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1043 K
   

کد: 1212061-1212117-1225083


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1132 K
   

کد: 1212073-1212121-1225077


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال فنون یادگیری زبان نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2196 K
   

کد: 1225127


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال فنون و صناعات ادبی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1214 K
   

کد: 1212114


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1387 K
   

کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211563-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال شعر انگلیسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1027 K
   

کد: 1212130


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1208 K
   

کد: 1112190-1211021-1211043-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 684 K
   

کد: 1212053


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1210 K
   

کد: 1212078-1225091


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 3فرانسه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1244 K
   

کد: 1212147


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 2فرانسه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

کد: 1212140


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 1فرانسه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 996 K
   

کد: 1212136


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان خارجی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2661 K
   

کد: 1212088-1212143


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1410 K
   

کد: 1212091-1212132-1225088


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 20 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1068 K
   

کد: 1225118


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 18 و 19 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1288 K
   

کد: 1215121


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1369 K
   

کد: 1212052-1212109


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1105 K
   

کد: 1212049-1212107


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1269 K
   

کد: 1212058-1212116-1225082


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال داستان کوتاه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1339 K
   

کد: 1212128


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 3 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی 2291 K
   

کد: 1212051-1212108


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2153 K
   

کد: 1212045-1225004


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1239 K
   

کد: 1212095


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 744 K
   

کد: 1212077


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 917 K
   

کد: 1212085


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1114 K
   

کد: 1212076


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون سیاسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1069 K
   

کد: 1212089


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون اقتصادی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 988 K
   

کد: 1212094


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال بررسی مقابله ای ساخت جمله نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1212 K
   

کد: 1212078-1225091


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 693 K
   

کد: 1212084-1212133


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1212082-1212129


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات انگلیسی2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 693 K
   

کد: 1212084-1212133


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات انگلیسی1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1212082-1212129


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال آواشناسی انگلیسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 805 K
   

کد: 1212075-1212124


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1722 K
   

کد: 1212079


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال اصول و روش ترجمه نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1084 K
   

کد: 1212057-1212115-1225074


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق2 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1410 K
   

کد: 1212091-1212132-1225088


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال اصول و روش تحقیق نیمسال اول 96 زبان انگلیسی 1324 K
   

کد: 1225115


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1535 K
   

کد: 1212092-1212145


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال ادبیات معاصر نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1424 K
   

کد: 1225119


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال ادبیات انگلیسی1 نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1269 K
   

کد: 1212058-1212116-1225082


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال ادبیات امریکا نیمسال اول 96 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1231 K
   

کد: 1225116


دانلودها:15
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد