نیمسال اول 97 زبان انگلیسی ، ترم اول 97 زبان انگلیسی، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > نیمسال اول 97 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 زبان انگلیسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال واژه شناسی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 751 K
   

 کد: 1212068دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نمونه های نثر ساده نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 819 K
   

 کد: 1212062 - 1212112دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نمونه های شعر ساده نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1095 K
   

 کد: 1212070 - 1212122دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه کلاسیک و رنسانس نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1136 K
   

  کد: 1225122


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1314 K
   

 کد: 1225120دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نگارش فارسی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 925 K
   

  کد: 1212054


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال اول 97 زبان انگلیسی 364 K
   

 کد: 1212055-1212113دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1319 K
   

  کد: 1212144


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نامه نگاری و تایپ با استفاده از کامپیوتر نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1469 K
   

 کد: 1212067-1212119-1225084دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مکتب های ادبی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1146 K
   

 کد: 1212148دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مقاله نویسی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 385 K
   

 کد: 1212065 - 1212123دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال متون برگزیده نثر ادبی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1101 K
   

  کد: 1212146


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1315 K
   

 کد: 1211299-1211322-1211396-1220517-1225103


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 4 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1672 K
   

  کد: 1212102-1212153-1225081-1225114-1225132


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 3 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1460 K
   

 کد: 1212101-1212152-1225075-1225113-1225130


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1672 K
   

 کد: 1212102 - 1212153 - 1225114دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1460 K
   

 کد: 1212101 - 1212152 - 1225113دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش نیمسال اول 97 زبان انگلیسی 896 K
   

 کد: 1115001 - 1222160 - 1222204 - 1222243 - 1712142 - 1222347 - 1225096دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال کاربرد اصطلاحات در تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 896 K
   

  کد: 1212073-1212121-1225077


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فنون یادگیری زبان نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1616 K
   

 کد: 1225127دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فنون و صناعات ادبی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1237 K
   

 کد: 1212114دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1960 K
   

 کد: 1212131دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 572 K
   

 کد: 1212053دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 3 فرانسه نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

 کد: 1212147دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 1 فرانسه نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1023 K
   

 کد: 1212136دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 2 فرانسه نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1213 K
   

 کد: 1212140دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان خارجی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2520 K
   

 کد: 1212088-1212143دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1436 K
   
 کد: 1112177-1211019-1211286
-1211317-1211382-1211441-1217011-1211366-1217254-1217333-1217380-1220510-1225101-1220539

دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1408 K
   

 کد: 1212091-1212132-1225088دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 20 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1199 K
   

 کد: 1225118دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 18 و 19 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1268 K
   

 کد: 1215121دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1282 K
   

 کد: 1212052 - 1212109دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1100 K
   

 کد: 1212049 - 1212107دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1272 K
   

 کد: 1212063 - 1212118 - 1225085دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1113 K
   

 کد: 1212058-1212116-1225082دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 3 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1859 K
   

  کد: 1212051 - 1212108دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2032 K
   
 کد: 1212047-1212105

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال خواندن متون مطبوعاتی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1382 K
   

 کد: 1212069 - 1212127 - 1225090دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1086 K
   

 کد: 1212077دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 817 K
   

 کد: 1212085دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 861 K
   

 کد: 1212076دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون اقتصادی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 942 K
   

 کد: 1212094دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1466 K
   

  کد: 1212137


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1664 K
   

  کد: 1212134


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی نیمسال اول 97 زبان انگلیسی 432 K
   

 کد: 1212071دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1140 K
   

 کد: 1212064 - 1212120 - 1225079دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه پیشرفته 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1148 K
   

 کد: 1212080دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه پیشرفته نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 826 K
   

  کد: 1212072


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 695 K
   

 کد: 1212084-1212133دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال اول 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 2083 K
   

 کد: 1212082-1212129دانلودها:9
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد