نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال واژه شناسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 82 K
   

کد: 1212068


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال نمونه های نثر وشعر ساده انگلیسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 465 K
   

کد: 1225080


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال نمونه های شعر ساده نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 106 K
   

کد: 1212070,1212122


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 348 K
   

کد: 1225005


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 392 K
   

کد: 1225120


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال نگارش2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 228 K
   

کد: 1225078


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نگارش1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 228 K
   

کد: 1225076


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نگارش فارسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 77 K
   

کد: 1212054


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 94 K
   

کد: 1212055,1212113


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال نقدادبی2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 406 K
   

کد: 1212144


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نظریات فراگیری زبان نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 359 K
   

کد: 1225095


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نامه نگاری و تایپ لاتین با استفاده از کامپیوتر نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 160 K
   

کد: 1212067,1212119,1225084


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مکتب های ادبی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 340 K
   

کد: 1212148


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مقاله نویسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 99 K
   

کد: 1212065,1212123


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 363 K
   

کد: 1211299,1211322,1211396,1225103,1220517


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 483 K
   

کد: 1212102,1212153,1225114


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 473 K
   

کد: 1212101,1212152,1225113


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال کلیات زبانشناسی 2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد: 1212061,1212117,1225083


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال کلیات زبانشناسی 1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 95 K
   

کد: 1212056,1212111,1225141


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال کلیات زبان شناسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد: 1212061,1212117,1225083


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال کاربرد نرم افزار رایان های در آموزش نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 247 K
   

کد: 1115001,1222160,1222243,122347,1225096,1712142


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال کاربرد اصطلاحات در تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 338 K
   

کد: 1212073,1212121,1225077


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال فنون یادگیری زبان نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 506 K
   

کد: 1225127


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال فنون و صناعات ادبی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 408 K
   

کد: 1212114


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 232 K
   

کد: 1225099


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 156 K
   

کد: 1212131


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 152 K
   

کد: 1212125


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 11 K
   

کد: 1112190,1211021,1211060,1211043,1211315,

1211330,121403,1211428,1225102,1220496


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 374 K
   

کد: 1212053


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

کد: 1212078,1225091


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 2فرانسه نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 332 K
   

کد: 1212140


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 1فرانسه نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 331 K
   

کد: 1212136


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی 382 K
   

کد: 1225140


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان خارجی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 128 K
   

کد: 1212088,1212143


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد: 1212091,1212132,1225088


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 103 K
   

کد: 1112177,1211286,1211317,1211366,1211382,

1211441,1225101,1220539,1217333,1220510


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 87 K
   

کد: 1212091,1212132,1225088


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال رمان2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی 364 K
   

کد: 1212149


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 389 K
   

کد: 1212052,1212109


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 443 K
   

کد: 1212049,1212107


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 308 K
   

کد: 1212063,1212118,1225085


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 113 K
   

کد: 1212058,1212116,1225082


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال داستان کوتاه نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 98 K
   

کد: 1212128


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 3 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 118 K
   

کد: 1212051,1212108


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 618 K
   

کد: 1212047,1212105


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال خواندن متون مطبوعاتی نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 92 K
   

کد: 1212069,1212127,1225090


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 379 K
   

کد: 1212095


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 108 K
   

کد: 1212077


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی2 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 388 K
   

کد: 1212085


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی1 نیمسال دوم 95 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 93 K
   

کد: 1212076


دانلودها:25
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد