نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی ، ترم دوم 97 زبان انگلیسی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > زبان انگلیسی > نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال واژه شناسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 542 K
   

 کد: 1212068دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال نمونه های نثر ساده نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 630 K
   

 کد: 1212062 - 1212112دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نمونه های شعر ساده نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1134 K
   

 کد: 1212070 - 1212122دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال نمایشنامه قرن 17 تا 20 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1225 K
   

 کد: 1225120دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نگارش فارسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 726 K
   

 کد: 1212054


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 215 K
   

 کد: 1212055-1212113دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال نگارش پیشرفته نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 215 K
   

 کد: 1212055-1212113دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1073 K
   

 کد: 1212144


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مکتب های ادبی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1396 K
   

 کد: 1212148دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مقاله نویسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 206 K
   

 کد: 1212065 - 1212123دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال متون برگزیده نثر ادبی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1425 K
   

  کد: 1212146


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1168 K
   

 کد: 1211299-1211322-1211396-1220517-1225103


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 4 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1270 K
   
 کد: 1212102-1212153-1225081-1225114-1225132

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 3 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1906 K
   
 کد: 1212101-1212152-1225075-1225113-1225130

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1270 K
   

 کد: 1212102 - 1212153 - 1225114دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال گفت و شنود 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1906 K
   

 کد: 1212101 - 1212152 - 1225113دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال کلیات زبان شناسی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 977 K
   

 کد: 1212061 - 1212117 - 1225083دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی 854 K
   

 کد: 1115001 - 1222160 - 1222204 - 1222243 - 1712142 - 1222347 - 1225096دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال کاربرد اصطلاحات در تعبیرات زبان در ترجمه نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 753 K
   
 کد: 1212073-1212121-1225077

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال فنون و صناعات ادبی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1032 K
   

 کد: 1212114دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال شعر انگلیسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1092 K
   

 کد: 1212130دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1937 K
   

 کد: 1212131دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1037 K
   

 کد: 1112190-1211021-1211043-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال ساخت زبان فارسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 928 K
   

 کد: 1212053دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاهای زبانی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 964 K
   

 کد: 1212078-1225091دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان خارجی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1927 K
   

 کد: 1212088-1212143دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال روش تدریس زبان نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1453 K
   

  کد: 1225140


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مسائل زبان آموزی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1042 K
   

 کد: 1212091-1212132-1225088دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 20 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1275 K
   

 کد: 1225118دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال رمان قرن 18 و 19 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1137 K
   

 کد: 1215121دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1078 K
   

 کد: 1212052 - 1212109دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال دستور نگارش 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1187 K
   

 کد: 1212049 - 1212107دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1132 K
   

 کد: 1212063 - 1212118 - 1225085دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 861 K
   

 کد: 1212058-1212116-1225082دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال داستان کوتاه نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1421 K
   

 کد: 1212128دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 3 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1978 K
   

 کد: 1212051 - 1212108دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال خواندن و درک مفاهیم 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1947 K
   

 کد: 1212045 - 1225004دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال خواندن متون مطبوعاتی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1289 K
   

 کد: 1212069 - 1212127 - 1225090دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ترجمه مکاتبات و اسناد 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 832 K
   

 کد: 1212077دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 719 K
   

 کد: 1212085دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون مطبوعاتی 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 1407 K
   

 کد: 1212076دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون اقتصادی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 850 K
   

 کد: 1212094دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1720 K
   

  کد: 1212134


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون ادبی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تشریحی 334 K
   

 کد: 1212071دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه متون نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 764 K
   

 کد: 1212064 - 1212120 - 1225079دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ترجمه پیشرفته 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 715 K
   

 کد: 1212080دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال ترجمه پیشرفته نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 830 K
   
 کد: 1212072

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 738 K
   

 کد: 1212084-1212133دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال بررسی آثار ادبیات ترجمه شده اسلامی 1 نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 804 K
   

 کد: 1212082-1212129دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال آزمون سازی زبان انگلیسی نیمسال دوم 97 زبان انگلیسی با پاسخنامه تستی 928 K
   

 کد: 1212092-1212145دانلودها:6
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد