ترم اول 97 شیمی و نفت ، نیمسال اول 97 شیمی، دانلود نمونه سوالات پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > شیمی و نفت > ترم اول 97 شیمی و نفت
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 شیمی و نفت
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال وسایل اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 794 K
   
 کد: 1317156

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نقشه کشی صنعتی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 901 K
   
 کد: 1317020-1317195-1317059


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نانو شیمی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1092 K
   
 کد: 1114294


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال میکروبیولوژی مواد غذایی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1011 K
   
 کد: 1317046


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال موازنه انرژی و مواد نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 971 K
   
 کد: 1317007-1317064


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مکانیک سیالات 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 511 K
   
 کد: 1317023-1317031


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مکانیک سیالات 1 نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تشریحی 651 K
   
 کد: 1317026-1317018

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مقدمات مهندسی نفت نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 951 K
   
 کد: 1317036

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال محاسبات مهندسی پالایش نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 825 K
   
 کد: 1317078-1317165

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون علمی شیمی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 721 K
   
 کد: 1114041 - 1114355


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مبانی شیمی کوانتومی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 714 K
   
 کد: 1114027


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کنترل کیفیت مواد غذایی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 1298 K
   
 کد: 1317174-1411527-1411303

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کنترل فرآیندهای 1 نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تشریحی 658 K
   
 کد: 1317133-1317173-1317192-1317106


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کنترل فرایندهای 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 330 K
   
 کد: 1317164

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کنترل رنگ نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 317 K
   
 کد: 1317127

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1840 K
   
 کد: 1114040


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 370 K
   
 کد: 1317101-1317141-1317190


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کاربرد الکترونیک در شیمی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تشریحی 327 K
   
 کد: 1114074

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فیزیک پایه 1 نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1186 K
   
 کد: 1113079-1116085

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال فرایندهای گاز نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 687 K
   
 کد: 1317172-1317194

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال فرایندهای پتروشیمی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 883 K
   
 کد: 1317167

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال فرایندهای پالایش نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 951 K
   
 کد: 1317107-1317150

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال عملیات واحد مهندسی شیمی 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 1367 K
   
 کد: 1317105


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال عملیات واحد مهندسی شیمی 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تشریحی 1025 K
   
 کد: 1317102-1317128


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال طرح و اقتصاد کارخانه نیمسال اول 96 شیمی با پاسخنامه تشریحی 1221 K
   
 کد: 1317114-1317148-1317166-1317191-1317182


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال صنایع غذایی 2 نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 888 K
   
 کد: 1317170-1411308

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال صنایع غذایی 1 نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 837 K
   
 کد: 1317169

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تشریحی 384 K
   
 کد: 1317092

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی و تکتولوژی رنگ نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 690 K
   
 کد: 1114066 - 1114326


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی و بیوشیمی مواد غذایی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1067 K
   
 کد: 1317171-1317193

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی معدنی 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 938 K
   
 کد: 1114035


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال شیمی فیزیک مهندسی شیمی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1433 K
   
 کد: 1317087-1317030-1317119

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی فیزیک پلیمرها نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 742 K
   
 کد: 1317146

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال شیمی فیزیک 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 1697 K
   
 کد: 1114016


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 1318 K
   
 کد: 1114010-1114309


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 879 K
   
 کد: 1114092-1114093-1114315-1114316-1411330-1411332-1411513-1411542


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی صنعتی 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 1136 K
   
 کد: 1114064


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال شیمی دارویی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 1182 K
   
 کد: 1114052


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 980 K
   
 کد: 1114031


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 988 K
   
 کد: 1114018


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 834 K
   
 کد: 1317071


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی مهندسی شیمی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1729 K
   
 کد: 1114301-1114305-1114313

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی فلزی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 854 K
   
 کد: 1114042


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی 3 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 828 K
   
 کد: 1114020


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی 2 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1833 K
   
 کد: 1114014


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی 1 نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 983 K
   
 کد: 1114012


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال رئولوژی پلیمرها نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 742 K
   
 کد: 1317146

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی نیمسال اول 97 شیمی و نفت با پاسخنامه تستی 472 K
   
 کد: 1317096-1317227

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روش تجزیه مقادیر بسیار کم نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 717 K
   
 کد: 1114055


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال اول 97 شیمی با پاسخنامه تستی 522 K
   
 کد: 1114355 - 1114041


دانلودها:1
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد