نیمسال تابستان 95 شیمی و نفت

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > شیمی و نفت > نیمسال تابستان 95 شیمی و نفت
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 شیمی و نفت پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه گروه در شیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 443 K
   

کد: 1114049


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال میکروبیولوژی مواد غذایی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 378 K
   

کد: 1317046


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال میکروبیولوژی عمومی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 523 K
   

کد: 1317045


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مهندسی بیوشیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 374 K
   

کد: 1317041


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مکانیک سیالات 2 نیمسال تابستان 95 شیمی 157 K
   

کد: 1317023,1317031


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مقدمه ای بر مهندسی مخازن نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 361 K
   

کد: 1317099


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مقدمات مهندسی نفت نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 383 K
   

کد: 1317036


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 525 K
   

کد: 1111020,1111474,1411193,1411457,1111409,1111026,1111020


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال محاسبات عددی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 684 K
   

کد: 1115075,1511076,1511080,1511075


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی شیمی پلیمر نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 502 K
   

کد: 1114056


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال کنترل فرآیندهای 2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 204 K
   

کد: 1317164


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال کنترل فرایند در صنایع رنگ نیمسال تابستان 95 شیمی 116 K
   

کد: 1317106,1317133,1317192,1317173


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال کنترل رنگ نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 316 K
   

کد: 1317127


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 787 K
   

کد: 1114040


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 231 K
   

کد: 1317101,1317141,1317190


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 231 K
   

کد: 1317101,1317141,1317190


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فرایندهای گاز نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 341 K
   

کد: 1317172,1317194


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال فرایندهای پتروشیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 505 K
   

کد: 1317167


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال فرایندهای پالایش نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 267 K
   

کد: 1317150


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال عملیات واحد مهندسی شیمی2 نیمسال تابستان 95 شیمی 162 K
   

کد: 1317105


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال عملیات واحد مهندسی شیمی1 نیمسال تابستان 95 شیمی 213 K
   

کد: 1317102,1317128


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال عملیات واحد 2 نیمسال تابستان 95 شیمی 213 K
   

کد: 1317105


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال طرح و اقتصاد کارخانه نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 360 K
   

کد: 1317114,1317148,1317191,1317182,1317166


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال طراحی دستگاههای تبادل حرارتی و جرمی نیمسال تابستان 95 شیمی 234 K
   

کد: 1317109


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی پروتئینی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 252 K
   

کد: 1317130


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیمی و بیوشیمی مواد غذایی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 278 K
   

کد: 1317171,1317193


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال شیمی معدنی2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 506 K
   

کد: 1114035


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال شیمی محیط زیست نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 463 K
   

کد: 1114037,1114091


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال شیمی فیزیک 2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 675 K
   

کد: 1114021


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی1 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 626 K
   

کد: 1114002,1114315,1114092,1411332,1114008,1114093,1411542,

1114002,1114079,1114082,1411330,1411513,1114316


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 535 K
   

کد: 1114295,1114296


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شیمی صنعتی1 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 515 K
   

کد: 1114064


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال شیمی صنعتی 2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 405 K
   

کد: 1114071


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 452 K
   

کد: 1114023


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 518 K
   

کد: 1317071


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه دستگاهی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 524 K
   

کد: 1114031


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال شیمی تجزیه 1 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 518 K
   

کد: 1114018


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی3 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 749 K
   

کد: 1114020


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی2 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 634 K
   

کد: 1114014


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی1 نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 614 K
   

کد: 1114012


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی فلزی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 500 K
   

کد: 1114042


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال شناسایی و آنالیز دستگاهی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 491 K
   

کد: 1317135


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال سینتیک و طرح راکتور نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 301 K
   

کد: 1317103,1317181,1317183


دانلودها:97
 دانلود نمونه سوال رئولوژی پلیمرها نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 375 K
   

کد: 1317116


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال ریاضیات مهندسی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی و تشریحی 418 K
   

کد: 111095,1111411,1111095


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 212 K
   

کد: 1317125


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 182 K
   

کد: 1317096


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال روش تجزیه مقادیر بسیار کم نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 300 K
   

کد: 1114055


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال روش استفاده از متون علمی شیمی نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تستی 253 K
   

کد: 1114041


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال تکنولوژی پودر نیمسال تابستان 95 شیمی با پاسخنامه تشریحی 220 K
   

کد: 1317140


دانلودها:3
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد