ترم تابستان 96 علوم اجتماعی ، نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > ترم تابستان 96 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد و تفسیر مقاله نویسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1603 K
   
 کد: 1222325


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1166 K
   
 کد: 1211018 - 1211265 - 1220547 - 1222159


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال معنی شناسی در رسانه نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1316 K
   
 کد: 1222327

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مدیریت روابط عمومی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1482 K
   
 کد: 1222412


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی 1748 K
   
 کد: 1218723 - 1221033 - 1222145 - 1222187 - 1222310 - 1314053 - 1314058

- 1411557 - 1712139 - 1218026 - 1218007

1218064 - 1218091 - 1218097 - 1218099 - 1218101 - 1218102 - 1218118 - 1218182 - 1218386 - 1218585 -دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1290 K
   
 کد: 1214103 - 1218709 - 1217001 - 1217111 - 1222185 - 1222143


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1190 K
   
 کد: 1222007-1222075-1222149-1222192-1222222


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1294 K
   
 کد: 1222002

دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1354 K
   
  کد: 1214105-1218519-1222001-1222076-1222139-1222223-1222303-1227001

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه اطلاعاتی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1359 K
   
 کد: 1222332


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 877 K
   
 کد: 1222024-1222205-1229061-1222072


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات جمعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1912 K
   
 کد: 1222020-1222320-1712140


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات انسانی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1563 K
   
  کد: 1222318

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباط و توسعه نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1690 K
   
 کد: 1222321

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1361 K
   
 کد: 1218464 -1218531-1222176-1235046


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1061 K
   
 کد: 1222174-1222211


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1027 K
   
 کد: 1222212


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری محیط زیست نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 998 K
   
  کد: 1222216

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی 1306 K
   
 کد: 1222049 - 1218177 - 1411354


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 2 متون روابط عمومی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1196 K
   
  کد: 1212002-1222163-1222314-1222198-1222440

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 2 نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1196 K
   
 کد: 1222163 - 1222198 - 1212002 - 1222314 - 1222440


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - (متون برنامه ریزی ) نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1196 K
   
 کد: 1212002 - 1222163 - 1222314 - 1222440 - 1222198


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روش های مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1082 K
   
 کد: 1216421 - 1222016 - 1222061 -1222164 - 1222181


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1361 K
   
  کد: 1218464-1218531-1222176-1222188-1235046-1234027

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق نظری نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1278 K
   
 کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ، عملی) نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1278 K
   
 کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روانشناسی اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1291 K
   
  کد: 1214103-1218709-1217001-1217111-1222185-1222143

دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1606 K
   
 کد: 1222338

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق کار نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1127 K
   
 کد: 1222165-1222194-1222258-1223045


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال حقوق در مددکاری نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1127 K
   
  کد: 1222165-1222258-1222194

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق ارتباط جمعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1221 K
   
 کد: 1222403


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 954 K
   
 کد: 1222035


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 877 K
   
 کد: 1222022


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سیاسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1098 K
   
 کد: 1222033


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1025 K
   
 کد: 1222032


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی توسعه نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1070 K
   
 کد: 1222023-1222169


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ایلات و عشایر نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 965 K
   
 کد: 1222017


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انقلاب نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1207 K
   
 کد: 1222037


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1106 K
   
 کد: 1211360 - 1217250 - 1222014 - 1222141 - 1222063 - 122210


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ارتباط جمعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1912 K
   
  کد: 1222020-1222320-1712140

دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال توسعه پایدار نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 748 K
   
 کد: 1222218


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال تکنولوژی ارتباطی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1603 K
   
 کد: 1222325


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال تغییرات اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1607 K
   
 کد: 1222018 - 1222203


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی منطقه ای نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 942 K
   
 کد: 1216030 - 1222217


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مشارکت نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1149 K
   
 کد: 1222219 - 1222229


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مسکن نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 954 K
   
 کد: 1216025 - 1222220 - 1813027


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی روستایی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1030 K
   
 کد: 1216080 - 1216418 - 1222201


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1461 K
   
 کد: 1218022 - 1222036 - 1239015 - 1222171


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال آمار در علوم اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1878 K
   
 کد: 1117120 - 1222019 - 1222184 - 1222142 - 1222309


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اندیشه های سیاسی در قرن بیستم نیمسال تابستان 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 770 K
   
  کد: 1231010-1222313

دانلودها:1
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد