نیمسال اول 95 علوم اجتماعی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال اول 95 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 علوم اجتماعی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ویراستاری و مدیریت اخبار نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد : 1222343


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 115 K
   

 کد : 1222013,1222148,1222193


دانلودها:123
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 103 K
   

 کد : 1222008,1222144,1222186,1222307


دانلودها:106
 دانلود نمونه سوال نظریه های برنامه ریزی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1222202


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی 76 K
   

 کد : 1211018,1222159,1220547,1211265


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مردم شناسی فرهنگی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1222011


دانلودها:103
 دانلود نمونه سوال مدیریت بحران و ریسک نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1222182


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1218003,1222005


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال مبانی فلسفه 1 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1211001,1217043,1217219,1211009


دانلودها:98
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1214103,1222143,1217001,1222185,1217095


دانلودها:87
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1222007,1222075,1222149,1222192,12222222


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1222002


دانلودها:80
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1214105,1218519,1222139,1222303,1222001,1227001


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1211376,1217019,1222154,1222195,1217262,1217052


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال مبانی تعاون نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1222003


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1222024,1222072,1222205,1229061


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال کلیات حقوق نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد : 1222301,1223001,1223008


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال کاربرد رایانه در علوم ارتباطات نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1115001,1222160,1222204,1222347,1225096,1712142


دانلودها:91
 دانلود نمونه سوال کاربرد جمعیت شناسی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1222041,1222209


دانلودها:126
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1218531,1222176,1222188,1235046


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال فنون برنامه ریزی اجتماعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1222208


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1222174,1222211


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:76
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1213210


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1222212


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری محیط زیست نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1222216


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری توریسم نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد : 1222199


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال زنان و سیاست اجتماعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1222207


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 2 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 125 K
   

 کد : 1212002,1222163,1222198,1222440,1222314


دانلودها:91
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1212001,1222158,1222180,1222308,1712125


دانلودها:87
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - (متون برنامه ریزی ) نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1212002,1222163,1222198,1222314,1222440


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 129 K
   

 کد : 1111006,1111010,1111013,1111496,1111015,1222196,1111118


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 149 K
   

 کد : 1111001


دانلودها:82
 دانلود نمونه سوال روش های مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1216421,1222061,1222164,1222016,1222181


دانلودها:107
 دانلود نمونه سوال روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1218531,1222176,1222188,1235046


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ، عملی) نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1222021,1222147,1222315,1222190


دانلودها:89
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری الکترونیکی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 75 K
   

 کد : 1222348


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد : 1217002,1217094,1222153,1222304,1411345


دانلودها:97
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1233043


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال حقوق کار نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1222165,1222194,1223045


دانلودها:78
 دانلود نمونه سوال حقوق در مددکاری نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1222165,1222194,1223045


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال حقوق اساسی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1218062,1218273,1222322,1223004,1223005,1223018


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال حقوق ارتباط جمعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 109 K
   

 کد : 1222340


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1222035


دانلودها:116
 دانلود نمونه سوال جغرافیای انسانی ایران نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1222027,1222213


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد : 1222022


دانلودها:118
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد