نیمسال اول 96 علوم اجتماعی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال اول 96 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 علوم اجتماعی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد و تفسیر مقاله نویسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 851 K
   

کد: 1222325


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 96 علوم اجتماعی 1170 K
   

کد: 1222013-1222148-1222193


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1012 K
   

کد: 1222008-1222144-1222186-1222307


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال نظریه های ارتباطات اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1040 K
   

کد: 1222326


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مدیریت روابط عمومی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1270 K
   

کد: 1222412


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدیریت بحران و ریسک نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 925 K
   

کد: 1222182


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 815 K
   

کد: 1222189


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 873 K
   

کد: 1218003-1222005


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1087 K
   

کد: 1222007-1222075-1222149-1222192-1222222


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه اطلاعاتی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 979 K
   

کد: 1222332


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 816 K
   

کد: 1211376-1217019-1217262-1222154-1217052-1222195


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مبانی تعاون نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 756 K
   

کد: 1222003


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 737 K
   

کد: 1222024-1222205-1229061-1222072


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مبانی آرشیو و اطلاع رسانی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 916 K
   

کد: 1222444-1224073


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات جمعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1207 K
   

کد: 1222020-1222320-1712140


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 621 K
   

کد: 1222324


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال کلیات حقوق نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1091 K
   

کد: 1222301-1223001-1223008


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 869 K
   

کد: 1115001-1222160-1222204-1222243-1225096-1222347


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال کاربرد جمعیت شناسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 717 K
   

کد: 1222041-1222209


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 829 K
   

کد: 1218464 -1218531-1222176-1235046


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 927 K
   

کد: 1222174-1222211


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 903 K
   

کد: 1222441


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال شیوه نگارش فارسی در مطبوعات نیمسال اول 96 علوم اجتماعی 107 K
   

کد: 1222439


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 888 K
   

کد: 1222212


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری توریسم نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 748 K
   

کد: 12221999


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1262 K
   

کد: 1212001-1222158-1222180-1222308-1712125


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 2 متون روابط عمومی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1222 K
   

کد: 1222163-1212002-1222198-1222314-1222440


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 2 نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1183 K
   

کد: 1222002-1222163-1222198-1222314-1222440


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - (متون برنامه ریزی ) نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1222 K
   

کد: 1212002-1222163-1222198-1222314-1222440


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 831 K
   

کد: 1111006-1111010-1111013-1111015-1111118-1111496-1222196


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق نظری نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1714 K
   

کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار (2) نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 831 K
   

کد: 1111006 - 1111010 - 1111013 - 1111118 - 1111496 - 1222196


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ، عملی) نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1770 K
   

کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1080 K
   

کد: 1222335


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1211619-1217002-1217094-1222153-1222304-1411345


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی عملی 2 انتشارات نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 763 K
   

کد: 1222407


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1042 K
   

کد: 1222406


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی الکترونیکی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 617 K
   

کد: 1222443


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال حقوق کار نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 612 K
   

کد: 1222165-1222194-1222258-1223045


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال حقوق اساسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 844 K
   

کد: 1218062-1218273-1218716-1222322-1223004-1223005-1223018


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال حقوق ارتباط جمعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 861 K
   

کد: 1222403


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 586 K
   

کد: 1222035


دانلودها:62
 دانلود نمونه سوال جغرافیای انسانی ایران نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 660 K
   

کد: 1222027-1222213


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 754 K
   

کد: 1222022


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی صنعتی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 766 K
   

کد: 1222038


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سیاسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 709 K
   

کد: 1222033


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سازمان ها نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 803 K
   

کد: 1222031


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی روستایی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 662 K
   

کد: 1222029-1222173


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 729 K
   

کد: 1222032


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی خانواده نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 858 K
   

کد: 1222012-1222191


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی جهان سوم نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 792 K
   

کد: 1222006


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 800 K
   

کد: 1222034


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی توسعه نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 688 K
   

کد: 1222023-1222169


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ایلات و عشایر نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 773 K
   

کد: 1222017


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 759 K
   

کد: 1215148-1222215


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 844 K
   

کد: 1222037


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 842 K
   

کد: 1211360-1217250-1222063-1222014-1222141-1222210


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 902 K
   

کد: 1222010


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال توسعه پایدار نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 533 K
   

کد: 1222218


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1043 K
   

کد: 1216016 - 1221007 - 1221021 - 1221028 - 1221099 - 1222221


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال توانبخشی گروه های خاص نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 646 K
   

کد: 1217235-1222155


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال تکنیک های روابط عمومی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 655 K
   

کد: 1222442


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال تکنیک های خاص تحقیق نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 651 K
   

کد: 1222026


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال تکنولوژی ارتباطی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 851 K
   

کد: 1222325


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال تغییرات اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی 1073 K
   

کد: 1222018 - 1222203


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1262 K
   

کد: 1212001-1222158-1222180-1222308-1712125


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال تحلیل محتوای پیام های ارتباطی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 839 K
   

کد: 1222330


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1159 K
   

کد: 1218022 -1222036 - 1239015 - 1222171


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال تأمین و رفاه اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

کد: 1222015 -1222179


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 776 K
   

کد: 1222009


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال پویایی گروهی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی 796 K
   

کد: 1211376-1217019-1217262-1222154-1217052-1222195


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال بودجه ریزی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 947 K
   

کد: 1222214


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی منطقه ای نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 647 K
   

کد: 1216030 - 1222217


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مشارکت نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1221 K
   

کد: 1222219 - 1222229


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مسکن نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 942 K
   

کد: 1216025 - 1222220 - 1813027


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی شهری نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 757 K
   

کد: 1222206


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی روستایی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 842 K
   

کد: 1216080 - 1216418 - 1222201


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 900 K
   

کد: 1211360 - 1217250 - 1222063 - 1222014 - 1222141 - 1222210


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال آمار در علوم اجتماعی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1888 K
   

کد: 1117120 - 1222019 - 1222184 - 1222142 - 1222309


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال اقتصاد توسعه نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1043 K
   

کد: 1216016 - 1221007 - 1221021 - 1221028 - 1221099 - 1222221


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال اقتصاد ایران نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1472 K
   

کد: 1221104 - 1221134 - 1222200 - 1222311


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال اصول علم سیاست نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 743 K
   

کد: 1222004 - 1222302


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال اصول علم اقتصاد نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1192 K
   

کد: 1221001 - 1221013  - 1221022 - 1222305


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال اصول تبلیغات بازرگانی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 861 K
   

کد: 1222403


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال اصول اقناع و تبلیغ سیاسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی 692 K
   

کد: 1222404


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ارتباطات سیاسی نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1100 K
   

کد: 1222328


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ارتباط تصویری نیمسال اول 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 490 K
   

کد: 1222331


دانلودها:4
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد