نیمسال اول 97 علوم اجتماعی ، ترم اول 97 علوم اجتماعی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال اول 97 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 علوم اجتماعی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ویراستاری و مدیریت اخبار نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 995 K
   
 کد: 1222343

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نقد و تفسیر مقاله نویسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1295 K
   
 کد: 1222325


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال اول 97 علوم اجتماعی 1101 K
   
 کد: 1222013-1222148-1222193


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 905 K
   
 کد: 1222008-1222144-1222186-1222307


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال نظریه های ارتباطات اجتماعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1565 K
   
 کد: 1222326


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1233 K
   
 کد: 1211018 - 1211265 - 1220547 - 1222159


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مردم شناسی فرهنگی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 903 K
   
 کد: 1222011

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مدیریت روابط عمومی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1485 K
   
 کد: 1222412


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1024 K
   
 کد: 1222189

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1093 K
   
 کد: 1218003 - 1222005


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی 1352 K
   

کد: 1218723 - 1221033 - 1222145 - 1222187 - 1222310 - 1314053 - 1314058

- 1411557 - 1712139 - 1218026 - 1218007

1218064 - 1218091 - 1218097 - 1218099 - 1218101 - 1218102 - 1218118 - 1218182 - 1218386 - 1218585 -

 

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی فلسفه 1 نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 852 K
   
 کد: 1211001 - 1211641 - 1211009 - 1217043 - 1217219


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1040 K
   
 کد: 1214103 - 1218709 - 1217001 - 1217111 - 1222185 - 1222143


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1351 K
   
 کد: 1222007-1222075-1222149-1222192-1222222


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1346 K
   
  کد: 1214105-1218519-1222001-1222076-1222139-1222223-1222303-1227001

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه اطلاعاتی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1750 K
   
 کد: 1222332


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 955 K
   
 کد: 1211376-1217019-1217262-1222154-1217052-1222195


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مبانی تعاون نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 830 K
   
 کد: 1222003


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 744 K
   
 کد: 1222024-1222205-1229061-1222072


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی آرشیو و اطلاع رسانی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1036 K
   
 کد: 1222444-1224073


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات جمعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 920 K
   
 کد: 1222020-1222320-1712140


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات انسانی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1230 K
   
 کد: 1222318

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 785 K
   
 کد: 1222324


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کلیات حقوق نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1177 K
   
 کد: 1222301-1223001-1223008


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال کاربرد رایانه در علوم ارتباطات نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 897 K
   
 کد: 1222160-1115001-1222243-1222204-1225093-1712142-1222347

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال کاربرد جمعیت شناسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 659 K
   
 کد: 1222041-1222209


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 862 K
   
 کد: 1218464 -1218531-1222176-1235046


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 873 K
   
 کد: 1222174-1222211


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 799 K
   
 کد: 1222441


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 903 K
   
 کد: 1222212


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری محیط زیست نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1032 K
   
 کد: 1222216

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال سیاست اجتماعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 934 K
   
 کد: 1222183

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها نیمسال اول 97 علوم اجتماعی 1424 K
   
 کد: 1222049 - 1218177 - 1411354


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1377 K
   
 کد: 1222047

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 815 K
   
 کد: 1111006 - 1111010 - 1111013 - 1111118 - 1222196 - 1111496


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال روش های مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1243 K
   
 کد: 1216421 - 1222016 - 1222061 -1222164 - 1222181


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 862 K
   
  کد: 1218464-1218531-1222176-1222188-1235046-1234027

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق نظری نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 927 K
   
 کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری ، عملی) نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 927 K
   
 کد: 1222021-1222147-1222190-1222315


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 828 K
   
 کد: 1222342

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری الکترونیکی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 860 K
   
 کد: 1222348


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روانشناسی اجتماعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1033 K
   
  کد: 1214103-1218709-1217001-1217111-1222185-1222143

دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی علمی 2 انتشارات نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 801 K
   
 کد: 1222407-1224153-1712172

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی الکترونیکی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 760 K
   
 کد: 1222443


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق کار نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 807 K
   
 کد: 1222165-1222194-1222258-1223045


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال حقوق در مددکاری نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 807 K
   
  کد: 1222165-1222258-1222194

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق تعاون (تهیه اساسنامه و آیین نامه ) نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1035 K
   
 کد: 1223003

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق اساسی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 827 K
   
 کد: 1218062-1218273-1218716-1222322-1223004-1223005-1223018


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال حقوق ارتباط جمعی نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1033 K
   
 کد: 1222403


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران نیمسال اول 97 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1258 K
   
 کد: 1222035


دانلودها:17
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد