نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد و تفسیر مقاله نویسی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 501 K
   

کد: 1222325


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 510 K
   

کد: 1211018,1220547,1222159,1211265


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال معنی شناسی در رسانه نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 381 K
   

کد: 1222327


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 529 K
   

کد: 1214103,1217095,1222143,1217001,1222185


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 372 K
   

کد: 1222024,1222072,1222205,1229061


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات جمعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 338 K
   

کد: 1222020,1412140,1222320


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1222174,1222211


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری محیط زیست نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 425 K
   

کد: 1222216


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 329 K
   

کد: 1212001,1222158,1222180,1222308,1712125


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1218464,1218531,1222176,1222188,1235046


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 529 K
   

کد: 1214103,1217095,1217111,1222143,1217001,1222185


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال اصول تبلیغات بازرگانی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 392 K
   

کد: 1222403


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 375 K
   

کد: 1222022


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 397 K
   

کد: 1222032


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ایلات و عشایر نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 349 K
   

کد: 1222017


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 393 K
   

کد: 1215148,1222215


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انقلاب نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 367 K
   

کد: 1222037


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ارتباط جمعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 338 K
   

کد: 1222020,1712140,1222320


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال توسعه پایدار نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 281 K
   

کد: 1222218


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال تکنولوژی ارتباطی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 501 K
   

کد: 1222325


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال تغییرات اجتماعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 475 K
   

کد: 1222018,1222203


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال تاریخ مطبوعات نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 329 K
   

کد: 1212001,1222158,1222180,1712125,1222308


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال پویایی گروهی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 500 K
   

کد: 1211376,1217019,1217262,1222154,1222195


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی منطقه ای نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 358 K
   

کد: 1216030,1222217


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مسکن نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 357 K
   

کد: 1216025,1222220,1813027


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی شهری نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 359 K
   

کد: 1222206


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال امور مالی تعاونی ها نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 553 K
   

کد: 1222050


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اقتصاد توسعه نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 542 K
   

کد: 1216016,1221007,1221021,1221028,1221099,1222221


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 399 K
   

کد: 1222333,1712212


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال اصول سازمان و مدیریت نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 451 K
   

کد: 1222187,1218026,1218101,1218102,1218118,1218096,1218091,1221033,

1222310,1218064,1222145,1218097,1314058,1712139,1218007


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال اصول تبلیغات بازرگانی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 392 K
   

کد: 1222403


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ارتباطات بین المللی نیمسال تابستان 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 568 K
   

کد: 1222334


دانلودها:2
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد