نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ویراستاری و مدیریت اخبار نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 273 K
   

کد: 1222343


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 447 K
   

کد: 1220547,1222159,1211265,1211018


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی مطالعات فرهنگی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 358 K
   

کد: 1222189


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مبانی آرشیو و اطلاع رسانی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 262 K
   

کد: 1222444,1224073


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 273 K
   

کد: 1222324


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 301 K
   

کد: 1222441


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال سیاست اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 326 K
   

کد: 1222183


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 180 K
   

کد: 1222331


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 463 K
   

کد: 1222342


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 350 K
   

کد: 1222335


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روان شناسی کودکی و نوجوانی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 451 K
   

کد: 1217115,1213259,1215261,1217171,1220548,1222162


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی عملی 2 انتشارات نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 312 K
   

کد: 1222407


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 376 K
   

کد: 1222406


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روابط عمومی الکترونیکی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 267 K
   

کد: 1222443


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال حقوق در مددکاری نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 434 K
   

کد: 1222165,1222194,1223045


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال تکنیک های روابط عمومی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 277 K
   

کد: 1222442


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال اندیشه های سیاسی در قرن بیستم نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 323 K
   

کد: 1222313,1231010


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال اصول روابط و سازمان های بین المللی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 382 K
   

کد: 1222312,1231011


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اصول اقناع و تبلیغ سیاسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 392 K
   

کد: 1222404


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال ارتباطات سیاسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 466 K
   

کد: 1222328


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ارتباطات بین المللی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 504 K
   

کد: 1222334


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ارتباط تصویری نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 180 K
   

کد: 1222331


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ارتباط با رسانه ها نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 376 K
   

کد: 1222406


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد: 1222013,1222193,1222148


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 1 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد: 1222008,1222186,1222307,1222144


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال مردم شناسی فرهنگی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد: 1222011


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1218003,1222005


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1211001,1211009,1217219,1217043


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد: 1214103,1217001,1222143,1217111,1222185


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد: 1222007,1222075,1222149,1222192,1222222


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد: 1214105,1218519,1222139,1222076,1222001,1222223,1222303,1227001


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1222002


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد: 1214105,1218519,1222076,1222139,1227001,1222303,1222001,1222070


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مبانی تعاون نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 405 K
   

 کد: 1222003


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1222024,1222072,1222205,1229061


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال مبانی ارتباطات جمعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد: 1222020,1712140,1222320


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال کلیات حقوق نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد: 1222301,1223001,1223008


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال کاربرد رایانه در علوم ارتباطات نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 119 K
   

 کد: 1115001,1222160,1222243,1222347,1225096,1712142


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال کاربرد جمعیت شناسی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 77 K
   

 کد: 1222041,1222209


دانلودها:86
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد: 1218464,1218531,1222188,1235046,1222176


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال فنون برنامه ریزی اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد: 1222208


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال فقر و نابرابری اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی 72 K
   

 کد: 1222174,1222211


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سیاست های بهداشتی و آموزشی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1222212


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری محیط زیست نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1222216


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال سیاست گذاری توریسم نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1222199


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال زنان و سیاست اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد: 1222207


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد: 1212001,1222158,1222180,1222308,1712125


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - (متون برنامه ریزی ) نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد: 1222163,1212002,1222198,1222440,1222314


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 150 K
   

 کد: 1111006,1111010,1111013,1111118,1111015,1222196,1111496


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه نیمسال دوم 95 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی و تشریحی 135 K
   

 کد: 1111001


دانلودها:61
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد