دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی، دانلود رایگان سوالات ترم دوم 96 پیام نور ، 96-2 ، دانلود مجانی سوالات پیام نور ، نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اجتماعی > نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه های جامعه شناسی 2 نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1057 K
   

کد: 1222013 - 1222148 - 1222193


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال نظریه های برنامه ریزی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 788 K
   

کد: 1222202


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 981 K
   

کد: 1211018 - 1211265 - 1220547 - 1222159


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی مردم شناسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1053 K
   

کد: 1218003 - 1222005


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 1173 K
   

1218064 - 1218091 - 1218097 - 1218099 - 1218101 - 1218102 - 1218118 - 1218182 - 1218386 - 1218585 -

1218723 - 1221033 - 1222145 - 1222187 - 1222310 - 1314053 - 1314058 - 1411557 - 1712139 - 1218026 - 1218007کد:


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مبانی فلسفه 1 نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1032 K
   

کد: 1211001 - 1211641 - 1211009 - 1217043 - 1217219


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1116 K
   

کد: 1214103 - 1218709 - 1217001 - 1217111 - 1222185 - 1222143


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 882 K
   

کد: 1222007 - 1222075 - 1222149 - 1222192 - 1222222


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1 نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1389 K
   

کد: 1214105 - 1218519 - 1222001 - 1222070 - 1222076 - 1222223 - 1222139 - 1222303 - 1227001


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 905 K
   

کد: 1211376 - 1217019 - 1217262 - 1222154 - 1222195


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی تعاون نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 704 K
   

کد: 1222003


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مبانی تاریخ اجتماعی ایران نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 769 K
   

کد: 1222024 - 1222072 - 1222205 - 1222317


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 803 K
   

کد: 1115001 - 1222160 - 1222204 - 1222243 - 1712142 - 1222347 - 1225096


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال کاربرد جمعیت شناسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 647 K
   

کد: 1222041 - 1222209


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی و توانمند سازی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1060 K
   

کد: 1218464 - 1218531 - 1222188 - 1222176 - 1235046 - 1234027


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 1127 K
   

کد: 1222049 - 1218177 - 1411354


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زنان و سیاست اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 779 K
   

کد: 1222207


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی 1 نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1186 K
   

کد: 1212001 - 1222158 - 1222180 - 1712125 - 1222308


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - مطالعه متون علوم اجتماعی 2 نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 944 K
   

کد: 1222163 - 1222198 - 1212002 - 1222314 - 1222440


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی - (متون برنامه ریزی ) نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 936 K
   

کد: 1212002 - 1222163 - 1222314 - 1222440 - 1222198


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال ریاضیات در برنامه ریزی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 702 K
   

کد: 1111006 - 1111010 - 1111013 - 1111118 - 1222196 - 1111496


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 637 K
   

کد: 1111001


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال روش های مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1235 K
   

کد: 1216421 - 1222016 - 1222061 -1222164 - 1222181


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال روش ها و فنون توانمند سازی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1060 K
   

کد: 1218464 - 1218531 - 1222176 - 1222188 - 1235046 - 1234027


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق عملی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1378 K
   

کد: 1222021 - 1222190 - 1222147 - 1222315


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال روزنامه نگاری الکترونیکی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 493 K
   

کد: 1222348


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1116 K
   

کد: 1214103 - 1217111 - 1218709 - 1222143 - 1222185


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال حقوق کار نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1143 K
   

کد: 1222165 - 1222258 - 1223045 - 1222194


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال حقوق اساسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 985 K
   

کد: 1218062 - 1218273 - 1218716 - 1222322 - 1223004 - 1223005 - 1223018


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال جمعیت شناسی ایران نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 790 K
   

کد: 1222035


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال جغرافیای انسانی ایران نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 626 K
   

کد: 1222027 - 1222213


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 706 K
   

کد: 1222022


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی صنعتی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 784 K
   

کد: 1222038


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی شهری نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 754 K
   

کد: 1216024 - 1222030 - 1813013


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سازمان ها نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 926 K
   

کد: 1222031


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی روستایی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 677 K
   

کد: 1222029 - 1222173


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی در ادبیات فارسی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 777 K
   

کد: 1222032


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 756 K
   

کد: 1222034


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی توسعه نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 919 K
   

کد: 1222023 - 1222169


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی ایلات و عشایر نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 767 K
   

کد: 1222017


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی اوقات فراغت نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 797 K
   

کد: 1215148 - 1222215


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انقلاب نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 985 K
   

کد: 1222037


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 929 K
   

کد: 1211360 - 1217250 - 1222014 - 1222141 - 1222063 - 122210


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال توسعه پایدار نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 682 K
   

کد: 1222218


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال توانبخشی گروه های خاص نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 764 K
   

کد: 1211623 - 1217235 - 1222155


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال تغییرات اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1097 K
   

کد: 1222018 - 1222203


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال تأمین و رفاه اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 943 K
   

کد: 1222015 - 1222179


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 651 K
   

کد: 1222009


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال پویایی گروهی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 905 K
   

کد: 1211376 - 1217019 - 1222154 - 1222195 - 1217262 - 1217052


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی منطقه ای نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 734 K
   

کد: 1216030 - 1222217


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی مشارکت نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 860 K
   

کد: 1222219 - 1222229


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی شهری نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 606 K
   

کد: 1222206


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1345 K
   

کد: 1218022 - 1222036 - 1239015 - 1222171


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال انحرافات و سیاست اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 910 K
   

کد: 1211360 - 1217250 - 1222141 - 1222063 - 1222210


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال آمار مقدماتی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1247 K
   

کد: 1117001 - 1222306


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال اقتصاد توسعه نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1141 K
   

کد: 1216016 - 1218747 - 1221007 - 1221021 - 1221099 - 1221028 - 1222221


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال اقتصاد ایران نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 1501 K
   

کد: 1221104 - 1222200 - 1222311 - 1221134


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال اصول علم سیاست نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 742 K
   

کد: 1222004


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال اصول علم اقتصاد نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 1354 K
   

کد: 1221001 - 1221022 - 1221013 - 1222305


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال اصول توان بخشی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی 599 K
   

کد: 1217253 - 1222152


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم اجتماعی با پاسخنامه تستی 949 K
   

کد: 1211679 - 1217108 - 1222150


دانلودها:3
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
نیمسال های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد