جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم اقتصادی > نیمسال دوم 94-93
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال نظام هاي اقتصادي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 1221108


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال مديريت رفتار سازماني نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1218010,1218032,1218067,1218123,1218357


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال مباني روش تحقيق نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1218006,1218092,1218068,1218121,1221035,1218029


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 130 K
   

 کد : 1211359,1217210,1222139,1222223,1227001


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال ماليه عمومي(اقتصاد بخش عمومي) نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 159 K
   

 کد : 1218090,1221008,1221034


دانلودها:110
 دانلود نمونه سوال مالیه بین الملل نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 136 K
   

 کد : 1221098


دانلودها:70
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 1213216,1213210


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 105 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي اقتصاد و مديريت نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 118 K
   

 کد : 1212174


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال رياضيات پايه و مقدمات آمار (2) نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1111006,1111010,1111013,1111015,1111118,1222196


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال رياضيات پايه و مقدمات آمار (1) نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 115 K
   

 کد : 1111004,111100,1111009,1111012,1111014,1111117


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1233043


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1214104,1220232,1223019,1223172,1223016


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 110 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال حسابرسي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1214027,1214073,1214077


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال حسابداري صنعتي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی 44 K
   

 کد : 1214012,1214021,1214069,1214038


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال توسعه اقتصادي و برنامه ريزي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1216016,1221007,1221021,1221028,1221099,1222222


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی نهج البلاغه نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1233038


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تفسیر موضوعی قرآن کریم نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1233032


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال تربیت بدنی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 105 K
   

 کد : 1215429,1215427


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال تاريخ عقايد اقتصادي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد : 1221096


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال پول و ارزبانكداري نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1121039,1214071,1221020,1221093


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال آیین زندگی- اخلاق کاربردی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1220433


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 332 K
   

 کد : 1111011,1117009,1117018,1117086,1117089,1218002


دانلودها:82
 دانلود نمونه سوال آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1223175


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال آشنایی با دفاع مقدس نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1212300


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال انقلاب اسلامی ایران نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1220434


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 122 K
   

 کد : 1220479


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی2 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1233031


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال اندیشه اسلامی 1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1233030


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال اقتصاد منابع نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 126 K
   

 کد : 1221102


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال اقتصاد كلان نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 134 K
   

 کد : 1221003,1221006,1221012,1221019,1221027,1221032


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان2 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 148 K
   

 کد : 1121037,1221089,1221124,1221202


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 145 K
   

 کد : 1121036,1221087,1221121,1221197


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال اقتصاد صنعتي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 204 K
   

 کد : 1221110


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال اقتصاد سنجي نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 182 K
   

 کد : 1221097


دانلودها:73
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد2 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 185 K
   

 کد : 1221088,1221123


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 136 K
   

 کد : 1221086,1221122,1221196


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 155 K
   

 کد : 1218004,1221005,1221011,1221018,1221025,1221026,1221036


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد ميانه 2 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 185 K
   

 کد : 1221088,1221123


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد ميانه 1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 136 K
   

 کد : 1221086,1221122,1221196


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال اقتصاد ايران نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1221104,1221134,1222200,1222311


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال اصول سازمان مدیریت نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1222145,1218182,1218064,1222310,1221033,1218091,1218096,1218118,1218099,1218102

1218101,1218026,1218007,1314058,1218386,1314053,1218097,1222187


دانلودها:89
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداري3 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی 45 K
   

 کد : 1214019,1214076


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداري2 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی 47 K
   

 کد : 1214003,1214005,1214011,1214018,1214045,1214068,1221092


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداري1 نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1214002,1214004,1214017,1214066,1218407,1320019,1314067


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال ارزیابی طرح های اقتصادی نیمسال دوم 94 علوم اقتصادی با پاسخنامه تستی 150 K
   

 کد : 1221101


دانلودها:64
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد