ترم اول 97 علوم تربیتی ، نیمسال اول 97 علوم تربیتی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > ترم اول 97 علوم تربیتی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 علوم تربیتی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 705 K
   
  کد: 1211103-1211373-1211624-

دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 797 K
   
 کد: 1211449 - 1217067 - 1217087 - 1217259


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 853 K
   
 کد: 1211029 - 1211356 - 1211644


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال منابع طبیعی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 665 K
   
 کد: 1211321-1216101-1216381

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 667 K
   
 کد: 1211083


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1415 K
   
 کد: 1112177-1211019-1211286-1211317-1211366-1211382-1211626
-1211441-1217011-1217254-1217333-1217380-1220510-1225101-1220539

دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1040 K
   
 کد: 1211011 - 1211569 - 1211616 - 1411342


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1310 K
   
 کد: 1211022 - 1211263 - 1211447


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1502 K
   
 کد: 1211053 - 1211064 - 1211084 - 1211438 - 1211296 - 1211693


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 644 K
   
 کد: 1211063 - 1211082 - 1211298 - 1211689


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مشارکت ها ی دانش آموزی و تربیت اجتماعی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 972 K
   
 کد: 1211401

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مسائل نوجوانان و جوانان در ایران و معاصر نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 969 K
   
 کد: 1211031-1211094-1211427


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1059 K
   
 کد: 1211026 - 1211047 - 1211635


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1074 K
   
 کد: 1211102-1217422

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 990 K
   
 کد: 1211076


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1040 K
   
 کد: 1211050


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1023 K
   
 کد: 1211020-1211046


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدیریت عمومی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 994 K
   
  کد: 1211021-1211043-1211315-1211330-1211403-1211609-1211060

دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 988 K
   
  کد: 1211403 - 1211267 - 1211609 - 1220496 - 1225102 - 1211428

 

1112190 - 1211021 - 1211043 - 1211060 - 1211315 - 1211330 -

 
 

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1061 K
   
 کد: 1211037 - 1211662


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدرسه و روابط انسانی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1447 K
   
 کد: 1211362-1211394-1211663

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مدرسه و تربیت نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1010 K
   
 کد: 1211436

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مددکاری اجتماعی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1029 K
   
 کد: 1217108


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1374 K
   
 کد: 1211395-1212018-1217232-1217049


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول مدیریت اموزشی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1018 K
   
 کد: 1211024-1211617

دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1846 K
   
  کد: 1217021-1217055-1217247-1217374

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 783 K
   
  کد: 1211610

دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1216 K
   
 کد: 1211359-1217210-1220542-1222062-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1306 K
   
 کد: 1211299-1211322-1211396-1225103-1220517

 


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1004 K
   
 کد: 1211358 - 1211648 - 1221016


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال کلیات فلسفه نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 852 K
   
 کد: 1211001 - 1211009 - 1211641 - 1217219 - 1217043


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیتهای پرورشی 1 نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1508 K
   
 کد: 1211053-1211064-1211438-1211693-1211296-1211084

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 789 K
   
 کد: 1115006 - 1211364 - 1217263 - 1217182


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال کاربرد آزمونهای روانی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 845 K
   
 کد: 1211004


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال قصه گویی و نمایش خلاق نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 793 K
   
  کد: 1211062-1211628

دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 787 K
   
 کد: 1112001-1112002-1217215-1112003


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فنون و بعد از اسلام نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 879 K
   
  کد: 1211023-1211613-1220535

دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال فناوری آموزشی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 760 K
   
 کد: 1211042 - 1211090


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال فن بیان و سخنوری نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 953 K
   
  کد: 1211288-1211404-1211068-1213239

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فعالیت های پرورشی-اجتماعی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 983 K
   
  کد: 1211066-1211300-1211352

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تعلیم و تربیت نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1201 K
   
 کد: 1211383

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1382 K
   
  کد: 1211309-1211347-1211365-1211386-1211611-1217172-1217008-1217236-1411717-1217431

دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شیوه های مطالعه و کتابخوانی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1001 K
   
 کد: 1211275-1211310

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 988 K
   
  کد: 1211021-1211043-1211060-1211330-1211403-1211609

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال زراعت نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 952 K
   
 کد: 1211343 - 1221005 - 1411292 - 1411515 - 1411445 - 1413020 - 1411546 - 1414042 - 1415038


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی مشاوره نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1016 K
   
 کد: 1212044


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی برنامه ریزی درسی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1092 K
   
 کد: 1212020 - 1212041


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی) نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1025 K
   
 کد: 1211311 - 1212042 - 1212043


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1030 K
   
  کد: 1211311-1212043-1212042

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال زبان آموزی نیمسال اول 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 948 K
   
 کد: 1211288-1211404-1211068


دانلودها:2
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد