ترم تابستان 96 علوم تربیتی ، نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > ترم تابستان 96 علوم تربیتی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1126 K
   
 کد: 1211029 - 1211356 - 1211644


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 939 K
   
 کد: 1211096

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مقدمات روانپزشکی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 889 K
   
 کد: 1217109


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1697 K
   
 کد: 1211022 - 1211263 - 1211447


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مشارکت ها ی دانش آموزی و تربیت اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1054 K
   
 کد: 1211401

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1339 K
   
 کد: 1211076


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مدرسه و روابط انسانی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1023 K
   
  کد: 1211362-1211394-1211663

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مدرسه و تربیت نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 962 K
   
  کد: 1211436

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1084 K
   
  کد: 1217021-1217055-1217247-1217374

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1091 K
   
 کد: 1211040 - 1211615


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1281 K
   
 کد: 1211359-1217210-1220542-1222062-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1273 K
   
 کد: 1211358 - 1211648 - 1221016


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش حرفه و فن نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1138 K
   
 کد: 1115004-1115010-1115014-1211318-1211312-1115229-1215167-1215313-1211571-1215356-1810266

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1138 K
   
 کد: 1115004-1115010-1115229-1211312-1211318-1211393-1211475-1211517-1215313-1810266-1215356

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1138 K
   
 1115004 - 1115010 - 1115014 - 1115229 - 1211312 - 1211318 -
کد: 1211354 - 1211393 - 1211475 - 1211571 - 1215356 - 1810266


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال قصه گویی و نمایش خلاق نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1276 K
   
  کد: 1211062-1211628

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال فن بیان و سخنوری نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1136 K
   
  کد: 1211288-1211404-1211068-1213239

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال فعالیت های پرورشی-اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1174 K
   
  کد: 1211066-1211300-1211352

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال طراحی آموزش نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 966 K
   
 کد: 1211308-1211633

دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زراعت نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1066 K
   
 کد: 1211343 - 1221005 - 1411292 - 1411515 - 1411445 - 1413020 - 1411546 - 1414042 - 1415038


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال زبان آموزی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1136 K
   
 کد: 1211288-1211404-1211068


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روشهای تغییر و اصلاح رفتار نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1051 K
   
 کد: 1211385 - 1211646 - 1217053 - 1217261


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روشهای آماری در علوم تربیتی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1107 K
   
  کد: 1117004-1211012-1211292-1211372-1211625-1211487-1217211

دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال روشهای ارزشیابی آموزشی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1079 K
   
 کد: 1211036-1211357-1211638

دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1176 K
   
 کد: 1211007 - 1211014 - 1211272 - 1211294 - 1211014 - 1211630 - 1213399 - 1211462


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روش های نوین یاددهی -یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1176 K
   
  کد: 1211007-1211294-1211014-1211272-1211630-1213399

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1176 K
   
 کد: 1211007-1211014-1211272-1211462-1211294-1213399-1211294

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1102 K
   
  کد: 1211369-1217035

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1287 K
   
 کد: 1211291 - 1211629 - 1217031 - 1217186 - 1217221


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال روانشناسی شخصیت نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 912 K
   
 کد: 1211407-1211521-1217014


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روانشناسی زبان نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1136 K
   
  کد: 1211288-1211404-1213239-1211068

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد 2 نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1134 K
   
  کد: 1211408-1217042-1217098-1217226

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روانشناسی بازی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1043 K
   
 کد: 1211302-1217041-1217104


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان اسلامی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 921 K
   
 کد: 1217012-1217106-1217218


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روانشناسی اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1277 K
   
 کد: 1211619 - 1217009 - 1217105 - 1217225


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال روابط انسانی و بهبود ان در سازمانها نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1023 K
   
 کد: 1211028-1211362-1211394


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 927 K
   
 کد: 1211048


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1170 K
   
 کد: 1211045 - 1211295 - 1211387 - 1211607 - 1222068


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال تربیت اخلاقی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1002 K
   
 کد: 1211078 - 1211631


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال بهداشت روانی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1064 K
   
 کد: 1211398 - 1217030 - 1217107 - 1217185 - 1217244


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال بررسی طراحی سیستم تولید 1 نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1375 K
   
 کد: 1211319 - 1214106 - 1218072 - 1218095 - 1238008 - 1218126


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 2283 K
   
 کد: 1211016 - 1211057 - 1211044 - 1211561 - 1211652


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1423 K
   
 کد: 1211010 - 1411344


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1107 K
   
 کد: 1117004 - 1211292 - 1211372 - 1211487 - 1217211 - 1211625


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1001 K
   
 کد: 1211406

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1174 K
   
 کد: 1211066-1211300-1211352


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1373 K
   
 کد: 1211380 - 1217026 - 1217187 - 1217243


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی اجتماعی نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1106 K
   
 کد: 1211360 - 1222014 - 1222063 - 1222141 - 1222210


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1918 K
   
 کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211563-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال اصول بهداشت و کمکهای اولیه نیمسال تابستان 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 830 K
   
  کد: 1211070-1211303-1211353-1217417

دانلودها:2
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد