نیمسال اول 95 علوم تربیتی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال اول 95 علوم تربیتی
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 علوم تربیتی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1215430,1215428


دانلودها:123
 دانلود نمونه سوال نظريه هاي مشاوره و روان درماني1 نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1211449,1217067,1217087,1217259


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمايي تعليماتي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1211029,1211356


دانلودها:137
 دانلود نمونه سوال منابع طبيعي نیمسال اول 95 علوم تربیتی 77 K
   

 کد : 1211321,1216101,1216381


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدريس علوم قرآني درپيش دبستاني و دبستاني نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211083


دانلودها:85
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمايي نیمسال اول 95 علوم تربیتی 76 K
   

 کد : 1211018,1211265,1222189,1220547


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مقدمات مدیریت اموزشی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211060,1211267,1211330,1211403,1211315,1225102,1220496


دانلودها:151
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1112177,1211019,1211286,1211317,1211382,1217011,

1220510,1217254,1225101,1220539,1211441


دانلودها:166
 دانلود نمونه سوال مقدمات تكنولوژي آموزشي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1211011,1411342


دانلودها:168
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1211263,1211447,1211022


دانلودها:253
 دانلود نمونه سوال مفاهيم و روش تدريس هنر در پيش دبستاني و دبستان نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1211053,1211084,1211064,1211296,1211438


دانلودها:83
 دانلود نمونه سوال مفاهيم و روش تدريس علوم تجربي در پيش دبستاني و دبستان نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1112165,1211082,1211298,1211063


دانلودها:101
 دانلود نمونه سوال مفاهيم و روش تدريس رياضيات در پيش دبستاني و دبستان نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1211065,1211080,1211297,1211467


دانلودها:105
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ايران نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1211047,1211026


دانلودها:137
 دانلود نمونه سوال مديريت مراكز پيش دبستاني و دبستاني نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1211076


دانلودها:84
 دانلود نمونه سوال مديريت كلاس نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1211050


دانلودها:128
 دانلود نمونه سوال مديريت كتابخانه نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1211046,1211020


دانلودها:129
 دانلود نمونه سوال مديريت عمومي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211043,1211330,1211403,1211428,1211315,1220496,1225102


دانلودها:251
 دانلود نمونه سوال مديريت اسلامي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1211037


دانلودها:98
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211043,1211060,1211330,

1211403,1211428,1211315,1220496,1225102


دانلودها:117
 دانلود نمونه سوال مدرسه و تربيت نیمسال اول 95 علوم تربیتی 68 K
   

 کد : 1211436


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون زبان خارجه (در برنامه ريزي آموزشي درسي) نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1212020,1212041


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1217049


دانلودها:118
 دانلود نمونه سوال متون تخصصي پيش دبستاني ودبستاني نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1211311,1212042,1212043


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال مباني و اصول راهنمايي و مشاوره نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 103 K
   

 کد : 1217055


دانلودها:81
 دانلود نمونه سوال مباني جامعه شناسي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد : 1211359,1217210,1222062


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال كليات فلسفه نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1211001,1217043,1217219,1211009


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال كاربرد هنرهاي نمايشي و سرود در فعاليتهاي پرورشي1 نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1211053,1211084,1211296,1211438,1211064


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در مديريت نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1115010,1211312,1211393,1211354,12115167,1211475,1211318,1810266,1215356


دانلودها:85
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در روانشناسي نیمسال اول 95 علوم تربیتی 72 K
   

 کد : 1115006,1211364,1217263,1217182


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال كاربرد آزمونهاي رواني نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1211004


دانلودها:182
 دانلود نمونه سوال قصه گويي و نمايش خلاق نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1211062


دانلودها:89
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي اعصاب و غدد نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112001,1112002,1112003,1217215


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال فناوری اموزشی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1211042,1211090


دانلودها:169
 دانلود نمونه سوال فن بيان و سخنوري نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1211068,1211288,1211404


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد : 1211411


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال فعاليت هاي پرورشي-اجتماعي نیمسال اول 95 علوم تربیتی 81 K
   

 کد : 1211066,1211300,1211352


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 94 K
   

 کد : 1229128


دانلودها:86
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1213210


دانلودها:72
 دانلود نمونه سوال طراحي و مطالعه مسائل يادگيري و آموزش نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 111 K
   

 کد : 1211309,1211347,1217008,1211365,1217236,1220529,1217172,1220541


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال سازمان و مديريت در آموزش و پرورش نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1112190,1211021,1211043,1211060,1211267,1211428,1211315,1220496,1225102


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال زراعت نیمسال اول 95 علوم تربیتی 71 K
   

 کد : 1121005,1211343,1411445,1411546,1411515,1411292,1413020,1414042,1415038


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1212256


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1211311,1212042,1212043


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي برنامه ريزي درسي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1212020,1212041


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني و دبستاني) نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1211311,1212042,1212043


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال زبان آموزي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1211068,1211288,1211404


دانلودها:70
 دانلود نمونه سوال روشهاي آماري در علوم تربيتي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 105 K
   

 کد : 1117004,1211292,1211371,1211487,1217211


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال روشهاي اصلاح و تغييررفتار نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد : 1211385,1217261,1217053


دانلودها:85
 دانلود نمونه سوال روشهاي ارزشيابي آموزشي نیمسال اول 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد : 1211036,1211357


دانلودها:143
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد