نیمسال اول 96 علوم تربیتی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال اول 96 علوم تربیتی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 علوم تربیتی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی1 نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 775 K
   

کد: 1211449-1217067-1217087-1217259


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال کاربرد آزمونهای روانی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 797 K
   

کد: 1211004


دانلودها:112
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 865 K
   

کد: 1211029-1211356


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 694 K
   

کد: 1211083


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1346 K
   

کد: 1112177-1211019-1211286-1211317-1211366-1211382-1211441-1217011-1217254-1217333-1220510-1220539-1225101


دانلودها:123
 دانلود نمونه سوال مقدمات روانپزشکی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 696 K
   

کد: 1217109


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 864 K
   

کد: 1211011-1211562-1211569-1211616-1411342


دانلودها:149
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1008 K
   

کد: 1211022-1211263-1211447


دانلودها:96
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1266 K
   

کد: 1211053-1211064-1211084-1211438-1211296


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1314 K
   

کد: 1211065-1211080-1211297-1211467


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال مسائل نوجوانان و جوانان درایران و معاصر نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 730 K
   

کد: 1211031-1211094-1211427


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 909 K
   

کد: 1211026-1211047


دانلودها:84
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 987 K
   

کد: 1211076


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 728 K
   

کد: 1211050


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 728 K
   

کد: 1211020-1211046


دانلودها:86
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1207 K
   

کد: 1112190-1211021-1211060-1211267-1211315-1211330-1211403-1211428-1211609-1220496-1225102


دانلودها:164
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 740 K
   

کد: 1211037


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیت نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1411 K
   

کد: 1211395-1212018-1217232-1217049


دانلودها:74
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1159 K
   

کد: 1211359-1217210-1220542-1222062-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 816 K
   

کد: 1211376-1217019-1217262-1222154-1217052-1222195


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1215 K
   

کد: 1211385-1221016


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 752 K
   

کد: 1112001-1112002-1217215-1112003


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال فناوری آموزشی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 855 K
   

کد: 1211042-1211090


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1387 K
   

کد: 1112191-1211006-1211038-1211269-1211285-1211316-1211563-1213249-1211381-1220545-1225100-1220502


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی مشاوره نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1175 K
   

کد: 1212044


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی برنامه ریزی درسی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1096 K
   

کد: 1212020-1212041


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی) نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 975 K
   

کد: 1211311-1212042-1212043


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال زبان آموزی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 950 K
   

کد: 1211288-1211404-1211068


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال روشهای تغییر و اصلاح رفتار نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 850 K
   

کد: 1211385-1217053-1217261


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال روشهای ارزشیابی آموزشی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 739 K
   

کد: 1211036-1211357


دانلودها:90
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1224 K
   

کد: 1211007-1211014-1211272-1211294-1211462-1213399


دانلودها:119
 دانلود نمونه سوال روش تدریس مهارت خواندن در دبستان نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 843 K
   

کد: 1211079-1211444


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق درعلوم تربیتی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1130 K
   

کد: 1211051


دانلودها:115
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری نیمسال اول 96 علوم تربیتی 3 1173 K
   

کد: 1211291-1217031-1217186-1217192-1217221-1220503


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 810 K
   

کد: 1211027-1217028-1217051


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی2 نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 858 K
   

کد: 1217006-1217212


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی1 نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 843 K
   

کد: 1217056


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال روانشناسی شخصیت نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1122 K
   

کد: 1211407-1211521-1217014


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد2 نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1008 K
   

کد: 1211408-2328042-1217098-1217226


دانلودها:57
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد1 نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1671 K
   

کد: 1211287-1217007-1217046-1217097-1217216


دانلودها:98
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1421 K
   

کد: 1211309-1211347-1211386-1217008-1211365-1217096-1217236-1217172-1220541-1220529


دانلودها:125
 دانلود نمونه سوال روانشناسی پویایی گروه نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 858 K
   

کد: 1211376-1217019-1217262-1222154-1217052-1222195


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال روانشناسی بازی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 729 K
   

کد: 1211302-1217041-1217104


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال روانشناسی آموزش خواندن نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1709 K
   

کد: 1211350-1217103


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان اسلامی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 742 K
   

کد: 1217012-1217106-1217218


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1211619-1217002-1217094-1222153-1222304-1411345


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال روان سنجی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 610 K
   

کد: 1211367-1217015-1217224


دانلودها:56
 دانلود نمونه سوال روابط انسانی و بهبود ان در سازمانها نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1042 K
   

کد: 1211028-1211362-1211394


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال راهنمایی و مشاوره گروهی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 881 K
   

کد: 1211409-1211522


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 624 K
   

کد: 1211361-1217054


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر نقش هنر در مدارس نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1266 K
   

کد: 1211053-1211064-1211084-1211438-1211296


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال حرکات ورزشی و سرودهای خاص نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 631 K
   

کد: 1211067-1211351-1215270


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 931 K
   

کد: 1211045-1211295-1211387-1211607-1222068


دانلودها:188
 دانلود نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 904 K
   

کد: 1211023-1211613-1220535


دانلودها:133
 دانلود نمونه سوال بهداشت روانی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 979 K
   

کد: 1211398-1217030-1217107-1217185-1217244


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 753 K
   

کد: 1211052


دانلودها:82
 دانلود نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1544 K
   

کد: 1211016-1211044-1211057-1211289-1211561


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان نیمسال اول 96 علوم تربیتی 1227 K
   

کد: 1211010-1411344


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1107 K
   

کد: 1117004-1211012-1211292-1211372-1211487-1217211


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 907 K
   

کد: 1117005-1217272


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی آموزش و پرورش نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1177 K
   

کد: 1211008-1211013-1211087-1211606-1220550


دانلودها:176
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 753 K
   

کد: 1211101-1217237


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 622 K
   

کد: 1211361-1217054


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 832 K
   

کد: 1211040-1211615


دانلودها:148
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1077 K
   

کد: 1211025-1211355-1411341


دانلودها:122
 دانلود نمونه سوال آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1145 K
   

کد: 1211066-1211300-1211352


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال ادبیات کودکان و نوجوانان نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 976 K
   

کد: 1211088-1213112-1213298-1213363


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال اختلالات یادگیری نیمسال اول 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 762 K
   

کد: 1211369-1217035


دانلودها:44
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد