نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 338 K
   

کد: 1211103,1211373


دانلودها:109
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی1 نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 395 K
   

کد: 1211449,1217067,1217259,1217087


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 375 K
   

کد: 1211096


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 510 K
   

کد: 1211018,1211265,1220547,1222159


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مقدمات روانپزشکی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 353 K
   

کد: 1217109


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 405 K
   

کد: 1211011,1211569,1411342,1211562


دانلودها:181
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1211022,1211263,1211447


دانلودها:129
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 555 K
   

کد: 1211076


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مدرسه و تربیت نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 477 K
   

کد: 1211436


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال متون تخصصی پیش دبستانی ودبستانی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 302 K
   

کد: 1211311,1212042,1212043


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 401 K
   

کد: 1217021,1217247,1217055


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 572 K
   

کد: 1211358,1221016


دانلودها:87
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 419 K
   

کد: 1115004,1211312,1211318,1211354,1115010,1215167,1215356,1810266,1215313


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 560 K
   

کد: 1112191,1211006,1211269,1211285,1211038,1211316,1213249,1211381,1225100,1220502


دانلودها:62
 دانلود نمونه سوال شیوه های مطالعه و کتابخوان نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 372 K
   

کد: 1211275,1211310


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال سیره تربیتی پیامبر و ائمه با تاکید بر دوره کودکی و نوجوانی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 492 K
   

کد: 1211374,1229126


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 458 K
   

کد: 1211015,1211264,1211313,1220532,1220557


دانلودها:322
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 509 K
   

کد: 1112190,1211021,1211043,1211060,1211315,1211060,1211428,1225102,1220496


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال زراعت نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 410 K
   

کد: 1211343,1121005,1411292,1411515,1413020,1414042,1415038,1414004


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی) نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 302 K
   

کد: 1211311,1212042,1212043


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال روشهای آماری در علوم تربیتی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 464 K
   

کد: 1117004,1211487,1217211,1211012


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 644 K
   

کد: 1211007,1211014,1211272,1211462,1211294


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 514 K
   

کد: 1211291,1217031,1217186,1217192,1220503,1217221


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 370 K
   

کد: 1211369,1217035


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 529 K
   

کد: 1214103,1217001,1217095,1222143,1222185


دانلودها:100
 دانلود نمونه سوال روانشناسی شخصیت نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 478 K
   

کد: 1211521,1217238,1217014,1211407


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 640 K
   

کد: 1211309,1211347,1217008,1211365,1217096,1217236,1220541,1217172


دانلودها:143
 دانلود نمونه سوال رواشناسی رشد کودکی1 نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 561 K
   

کد: 1211287,1217007,1217216,1217097,1217046


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال رشد و تربیت اجتماعی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 313 K
   

کد: 1211452


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 640 K
   

کد: 1211309,1211347,1217008,1211365,1211386,1217236,1217172,1220529,1220541


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 388 K
   

کد: 1211023,1220535


دانلودها:87
 دانلود نمونه سوال پویایی گروه نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 500 K
   

کد: 1211376,1217019,1222154,1217262,1222195


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال بهداشت روانی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 359 K
   

کد: 1211398,1217030,1217107,1217185,1217244


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 582 K
   

کد: 1211016,1211044,1211561,1211057,1211289


دانلودها:176
 دانلود نمونه سوال آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 356 K
   

کد: 1211305


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 385 K
   

کد: 1211010,1411344


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 464 K
   

کد: 1117004,1211487,1217211,1211012,1211292,1211372


دانلودها:82
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی اموزش و پرورش نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 482 K
   

کد: 1211008,1211087,1220550,1211013


دانلودها:130
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 381 K
   

کد: 1211101,1217237


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال اصول فسلفه آموزش و پرورش نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 560 K
   

کد: 1112191,1211038,1211006,1211269,1211285,1211316,

1213249,1211381,1225100,12205454,1220502


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال اصول بهداشت و کمک های اولیه نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 328 K
   

کد: 1211070,1211303,1211353


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی روانی1 نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 381 K
   

کد: 1211093,1217017,1217231,1217060


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 458 K
   

کد: 1211264,1211313,1220532,1211015,1220557


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال اختلالات یادگیری نیمسال تابستان 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 370 K
   

کد: 1211369,1217035


دانلودها:30
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد