نیمسال دوم 95 علوم تربیتی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال دوم 95 علوم تربیتی
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 علوم تربیتی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 5 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 76 K
   

 کد: 1211103,1211373


دانلودها:166
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی2 نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد: 1211363


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی1 نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1211449,1217067,1217087,1217259


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد: 1211029,1211356


دانلودها:106
 دانلود نمونه سوال مهارتهای نقد وبررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 334 K
   

 کد: 1211405


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مهارتهای ارتباطی کلاس نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 80 K
   

 کد: 1211096


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال منابع طبیعی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد: 1211321,1216381,1216101


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 88 K
   

 کد: 1211083


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال مقدمات مشاوره و راهنمایی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 447 K
   

 کد: 1211018,1220547,1222159


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقیق در علوم تربیت نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 103 K
   

 کد: 1112177,1211019,1211286,1211317,1211382,

1211366,1217011,1211441,1217254,1217333,1220510,1220539,1225101


دانلودها:180
 دانلود نمونه سوال مقدمات روانپزشکی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 319 K
   

 کد: 1217109


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 83 K
   

 کد: 1211011,1211569,1411342,1211562


دانلودها:141
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد: 1211022,1211263,1211447


دانلودها:146
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد: 1211053,1211064,1211296,1211438,1211084


دانلودها:108
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 257 K
   

 کد: 1112165,1211063,1211298,1211082


دانلودها:102
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد: 1211065,1211080,1211297,1211467


دانلودها:132
 دانلود نمونه سوال مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 335 K
   

 کد: 1211401


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مسائل نوجوانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد: 1211031,1211094,1211427


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مسائل نوجوانان و جوانان درایران و معاصر نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد: 1211031,1211094,1211427


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد: 1211026,1211047


دانلودها:103
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد: 1211076


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 97 K
   

 کد: 1211050


دانلودها:163
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد: 1211046,1211020


دانلودها:92
 دانلود نمونه سوال مدیریت عمومی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 112190,1211021,1211330,1211060,1211267,1220496,1225102,1211428,1211403


دانلودها:141
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 406 K
   

 کد: 1211037


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال مدرسه و روابط انسانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 93 K
   

 کد: 1211028,1211362,1211394


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال مددکاری اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد: 1217108,1222150


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 89 K
   

 کد: 1217055


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد: 1211359,1217210,1220542,1222062,1227017,1222067,1222078,1222073


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 363 K
   

 کد: 1211299,1211322,1211396,1225103,1220517


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد: 1211358,1221016


دانلودها:80
 دانلود نمونه سوال مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد: 1211358,1221016


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال کلیات فلسفه نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد: 1211001,1217219,1211009,1217043


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیتهای پرورشی1 نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 100 K
   

 کد: 1211053,1211064,1211438,1211296,1211084


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت های پرورشی2 نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 180 K
   

 کد: 1211400


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال کاربرد هنرهای تجسمی درفعالیتهای پرورشی2 نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 247 K
   

 کد: 1211377


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 138 K
   

 کد: 1115004,1211318,1211354,1115010,1215356,1215167


دانلودها:69
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد: 1115006,1211364,1217182,1217263


دانلودها:90
 دانلود نمونه سوال کاربرد آزمونهای روانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد: 1211004


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال قصه گویی و نمایش خلاق نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 76 K
   

 کد: 1211062


دانلودها:137
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد: 1112001,1112002,1217215,1112003


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال فناوری آموزشی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 84 K
   

 کد: 1211090,1211042


دانلودها:101
 دانلود نمونه سوال فن بیان و سخنوری نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 333 K
   

 کد: 1211068,1211288,1211404


دانلودها:97
 دانلود نمونه سوال فعالیتهای فوق برنامه در آموزش عمومی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 505 K
   

 کد: 1211391


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فعالیت های پرورشی-اجتماعی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 481 K
   

 کد: 1211066,1211300,1211352


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال طراحی و مطالعه مسائل تربیتی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 718 K
   

 کد: 1211392


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال طراحی آموزش نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 319 K
   

 کد: 1211308


دانلودها:134
 دانلود نمونه سوال سیره تربیتی پیامبر و ائمه با تاکید بر دوره کودکی و نوجوانی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 444 K
   

 کد: 1229126,1211374


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 361 K
   

 کد: 1211264,1211313,1211015,1220532,1220557


دانلودها:186
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال دوم 95 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد: 1112190,1211021,1211043,1211060,1211267,1211428,1211403,1211330,1225102,1220496


دانلودها:66
< قبلي  1 از 5  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد