دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 علوم تربیتی ، دانلود مجانی سوالات 96-2 علوم تربیتی، دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال دوم 96 علوم تربیتی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 علوم تربیتی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 818 K
   

کد: 1211449 - 1217067 - 1217087 - 1217259


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی 1368 K
   

کد: 1211029 - 1211356 - 1211644


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 487 K
   

کد: 1211083


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1357 K
   

1112177 - 1211019 - 1211286 - 1211317 - 1211366 -

کد: 1211382 - 1211441 - 1217011 - 1211626 - 121725- 1225101


دانلودها:138
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1211 K
   

کد: 1211011 - 1211569 - 1211616 - 1411342


دانلودها:96
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1200 K
   

کد: 1211022 - 1211263 - 1211447


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1346 K
   

کد: 1211053 - 1211064 - 1211084 - 1211438 - 1211296 - 1211693


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 647 K
   

کد: 1211063 - 1211082 - 1211298 - 1211689


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 824 K
   

کد: 1211065 - 1211080 - 1211297 - 1211695


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 985 K
   

کد: 1211026 - 1211047 - 1211635


دانلودها:70
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 986 K
   

کد: 1211076


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1090 K
   

کد: 1211050


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 669 K
   

کد: 1211020 - 1211046 - 1211657


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1194 K
   

1112190 - 1211021 - 1211043 - 1211060 - 1211315 - 1211330 -

کد: 1211403 - 1211267 - 1211609 - 1220496 - 1225102 - 1211428


دانلودها:184
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1064 K
   

کد: 1211037 - 1211662


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال مددکاری اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 949 K
   

کد: 1217108


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1141 K
   

کد: 1211395 - 1212018 - 1217049 - 1217232


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول مدیریت آموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1378 K
   

کد: 1211024 - 1211617


دانلودها:120
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 792 K
   

کد: 1217021 - 1217247 - 1217055


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 929 K
   

کد: 1211359 - 1217210 - 1220542 - 1222062 - 1222067 - 1222073 - 1222078 - 1227002 - 1227017


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مبانی تفکر جمعی و کار گروهی با پاسخنامه تستی 905 K
   

کد: 1211376 - 1217019 - 1217262 - 1222154 - 1222195


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1137 K
   

کد: 1211358 - 1211648 - 1221016


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال کلیات فلسفه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1032 K
   

کد: 1211001 - 1211009 - 1211641 - 1217219 - 1217043


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

1115004 - 1115010 - 1115014 - 1115229 - 1211312 - 1211318 -

کد: 1211354 - 1211393 - 1211475 - 1211571 - 1215356 - 1810266


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 818 K
   

کد: 1115006 - 1211364 - 1217263 - 1217182


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال کاربرد آزمونهای روانی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 862 K
   

کد: 1211004


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال قصه گویی و نمایش خلاق نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 955 K
   

کد: 1211628 - 1211062


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 800 K
   

کد: 1112001 - 1112002 - 1217215 - 1112003


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فناوری آموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 752 K
   

کد: 1211042 - 1211090


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال فلسفه آموزش و پرورش نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1990 K
   

1112191 - 1211038 - 1211385 - 1211316 - 1211381 - 1211563 -

کد: 1211645 - 1220545 - 1220502 - 1213249 - 1225100


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال سنجش و اندازه گیری نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 959 K
   

کد: 1211015 - 1211264 - 1211313 - 1211627 - 1220532 - 1220557


دانلودها:110
 دانلود نمونه سوال زراعت نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 999 K
   

کد: 1211343 - 1221005 - 1411292 - 1411515 - 1411445 - 1413020 - 1411546 - 1414042 - 1415038


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی مشاوره نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1167 K
   

کد: 1212044


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1049 K
   

کد: 1212020 - 1212041


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی) نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1083 K
   

کد: 1211311 - 1212042 - 1212043


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال زبان آموزی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 941 K
   

کد: 1211288 - 1211404 - 1211068


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال روشهای تغییر و اصلاح رفتار نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 864 K
   

کد: 1211385 - 1211646 - 1217053 - 1217261


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال روشهای ارزشیابی آموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1151 K
   

کد: 1211036 - 1211357 - 1211638


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1932 K
   

کد: 1211007 - 1211014 - 1211272 - 1211294 - 1211014 - 1211630 - 1213399 - 1211462


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال روش تدریس مهارت خواندن در دبستان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 734 K
   

کد: 1211079 - 1211444 - 1211694


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال روش تدریس فارسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 740 K
   

کد: 1211079 - 1211444 - 1211694


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق درعلوم تربیتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 768 K
   

کد: 1211051


دانلودها:95
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1134 K
   

کد: 1211291 - 1211629 - 1217031 - 1217186 - 1217221


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 829 K
   

کد: 1211027 - 1217028 - 1217051


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی 2 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 825 K
   

کد: 1217006 - 1217212


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال روانشناسی شخصیت نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 994 K
   

کد: 1211375 - 1211407 - 1211521 - 1211620 - 1217099 - 1217238


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال روانشناسی زبان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 934 K
   

کد: 1211288 - 1211404 - 1211068


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد 2 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 913 K
   

کد: 1211408 - 1217042 - 1217098 - 1217226


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال روانشناسی رشد 1 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1273 K
   

کد: 1211287 - 1211612 - 1217007 - 1217046 - 1217097 - 1217216


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1525 K
   

کد: 1211309 - 1211347 - 1211386 - 1217008 - 1211365 - 1217096 - 1217236 - 1211611 -  1217008


دانلودها:137
 دانلود نمونه سوال روانشناسی پویایی گروه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1211376 - 1217019 - 1217262 - 1217052 - 1222154 - 1222195


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال روانشناسی بازی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 853 K
   

کد: 1211302 - 1211691 - 1217041 - 1217104


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال روانشناسی آموزش خواندن نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 718 K
   

کد: 1211350 - 1217103


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال روانشناسی اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1158 K
   

کد: 1211619 - 1217009 - 1217105 - 1217225


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 764 K
   

کد: 1211623 - 1217235 - 1222155


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال روان شناسی سلامت نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 706 K
   

کد: 1211656 - 1217044 - 1217258


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال روان سنجی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 739 K
   

کد: 1211367 - 1217015 - 1217224


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر نقش هنر در مدارس نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1345 K
   

کد: 1211053 - 1211064 - 1211084 - 1211438 - 1211693 - 1211296


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 667 K
   

کد: 1211048


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال خانواده در اسلام نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 802 K
   

کد: 1211103 - 1211373 - 1211624


دانلودها:115
 دانلود نمونه سوال حرکات ورزشی و سرودهای خاص نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 764 K
   

کد: 1211067 - 1211351


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی آموزش و پرورش نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 925 K
   

کد: 1211045 - 1211295 - 1211387 - 1211607 - 1222068


دانلودها:163
 دانلود نمونه سوال تعلیم و تربیت اسلامی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 775 K
   

کد: 1211378 - 1211614


دانلودها:133
 دانلود نمونه سوال تربیت اخلاقی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی 578 K
   

کد: 1211078 - 1211631


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 902 K
   

کد: 1211023 - 1211613 - 1220535


دانلودها:110
 دانلود نمونه سوال بهداشت روانی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 953 K
   

کد: 1211398 - 1217030 - 1217107 - 1217185 - 1217244


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 808 K
   

کد: 1211052


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال بررسی طراحی سیستم تولید 1 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 998 K
   

کد: 1211319 - 1214106 - 1218072 - 1218095 - 1238008 - 1218126


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال آموزه های تربیتی آیات قرآن نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1277 K
   

کد: 1211637 - 1217222


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1167 K
   

کد: 1211016 - 1211057 - 1211044 - 1211561 - 1211652


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال آموزش و پرورش پیش دبستانی ، دبستان و متوسطه در ایران نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1229 K
   

کد: 1211061 - 1211621


دانلودها:93
 دانلود نمونه سوال آموزش بزرگسالان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 832 K
   

کد: 1211010 - 1411344


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال آمار توصیفی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1084 K
   

کد: 1117004 - 1211292 - 1211372 - 1211487 - 1217211 - 1211625


دانلودها:67
 دانلود نمونه سوال آمار استنباطی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 922 K
   

کد: 1117005 - 1211632 - 1217272


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال اصول و مبانی آموزش و پرورش نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1258 K
   

کد: 1211008 - 1211013 - 1211087 - 1211606 - 1220550


دانلودها:136
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 753 K
   

کد: 1211101 - 1217237


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 624 K
   

کد: 1211005


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1046 K
   

کد: 1211361 - 1217054


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال اصول بهداشت و کمکهای اولیه نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 615 K
   

کد: 1211070 - 1211303 - 1211353


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 866 K
   

کد: 1211040 - 1211615


دانلودها:113
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی آموزشی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1151 K
   

کد: 1211025 - 1211355


دانلودها:94
 دانلود نمونه سوال آشنایی با کتابخانه و مهارت های سواد اطلاعاتی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 676 K
   

کد: 1211020 - 1211657 - 1211046


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1098 K
   

کد: 1211066 - 1211300 - 1211352


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 712 K
   

کد: 1211380 - 1217026 - 1217187 - 1217243


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی روانی 2 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 822 K
   

کد: 1211098 - 1217029 - 1217240 - 1217061


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی روانی 1 نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 784 K
   

کد: 1211093 - 1217017 - 1217231 - 1217060


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال آسیب شناسی اجتماعی نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 935 K
   

کد: 1211360 - 1222014 - 1222063 - 1222141 - 1222210


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 697 K
   

کد: 1211654 - 1217012 - 1217106 - 1217218


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال ادبیات کودکان و نوجوانان نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1118 K
   

کد: 1211088 - 1211642 - 1213112 - 1213298 - 1213363


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال اختلالات یادگیری نیمسال دوم 96 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1022 K
   

کد: 1211369 - 1217035


دانلودها:21
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد