نیمسال دوم 97 علوم تربیتی ، ترم دوم 97 علوم تربیتی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > علوم تربیتی > نیمسال دوم 97 علوم تربیتی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 97 علوم تربیتی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نهاد خانواده در اسلام و ایران نیمسال دوم 97 علوم تربیتی 838 K
   

 کد: 1211103-1211373-1211624-


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 845 K
   
 کد: 1211449 - 1217067 - 1217087 - 1217259


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نظارت و راهنمایی تعلیماتی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1437 K
   
 کد: 1211029 - 1211356 - 1211644


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال مقدمات و روش تدریس علوم قرآنی درپیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 507 K
   
 کد: 1211083


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 958 K
   
 کد: 1211022 - 1211263 - 1211447


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1109 K
   
 کد: 1211053 - 1211064 - 1211084 - 1211438 - 1211296 - 1211693


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 495 K
   
 کد: 1211063 - 1211082 - 1211298 - 1211689


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 965 K
   
 کد: 1211065 - 1211080 - 1211297 - 1211695


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مسائل آموزش و پرورش ایران نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1102 K
   
 کد: 1211026 - 1211047 - 1211635


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 907 K
   
 کد: 1211076


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 785 K
   
 کد: 1211020-1211046


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدیریت عمومی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 993 K
   
 کد: 1211021-1211043-1211315-1211330-1211403-1211609-1211060

دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال مدیریت اموزشی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 984 K
   

 کد: 1211403 - 1211267 - 1211609 - 1220496 - 1225102 - 1211428

 

1112190 - 1211021 - 1211043 - 1211060 - 1211315 - 1211330 -

 
 
 

 


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 835 K
   
 کد: 1211037 - 1211662


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1391 K
   
 کد: 1211395-1212018-1217232-1217049


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول مدیریت اموزشی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1084 K
   
کد: 1211024-1211617

دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1027 K
   
 کد: 1217021-1217055-1217247-1217374

دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول تعلیم و تربیتی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1321 K
   
 کد: 1211008-1211013-1211087-1211606

دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1246 K
   
 کد: 1211040 - 1211615


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 805 K
   
 کد: 1211610

دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال مبانی راهنمایی و مشاوره نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 833 K
   
 کد: 1211636

دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی 794 K
   
 کد: 1211359-1217210-1220542-1222062-1222067-1222073-1222078-1227002-1227017


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی امورمالی و تنظیم بودجه نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1142 K
   
 کد: 1211358 - 1211648 - 1221016


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال کلیات فلسفه نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 924 K
   
 کد: 1211001 - 1211009 - 1211641 - 1217219 - 1217043


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیتهای پرورشی 1 نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1117 K
   
  کد: 1211053-1211064-1211438-1211693-1211296-1211084

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در روانشناسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 713 K
   
 کد: 1115006 - 1211364 - 1217263 - 1217182


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال کاربرد آزمونهای روانی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 750 K
   
 کد: 1211004


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال قصه گویی و نمایش خلاق نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 779 K
   
 کد: 1211062-1211628

دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی اعصاب و غدد نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 804 K
   
 کد: 1112001-1112002-1217215-1112003


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فنون و بعد از اسلام نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 909 K
   
 کد: 1211023-1211613-1220535

دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال فن بیان و سخنوری نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1123 K
   
 کد: 1211288-1211404-1211068-1213239

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال فعالیت های پرورشی-اجتماعی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 815 K
   
 کد: 1211066-1211300-1211352

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1724 K
   
 کد: 1211309-1211347-1211365-1211386-1211611-1217172-1217008-1217236-1411717-1217431

دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال سازمان ها و قوانین آموزش و پرورش نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 880 K
   
 کد: 1211032-1211650

دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 993 K
   
 کد: 1211021-1211043-1211060-1211330-1211403-1211609

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی برنامه ریزی درسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 788 K
   
 کد: 1212020 - 1212041


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی (آموزش پیش دبستانی و دبستانی) نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1161 K
   
 کد: 1211311 - 1212042 - 1212043


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1161 K
   
 کد: 1211311-1212043-1212042

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال زبان آموزی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1123 K
   
 کد: 1211288-1211404-1211068


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1391 K
   
  کد: 1211395-1212018-1217049-1217232

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روشهای تغییر و اصلاح رفتار نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1007 K
   
 کد: 1211385 - 1211646 - 1217053 - 1217261


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روشهای آماری در علوم تربیتی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1067 K
   
 کد: 1117004-1211012-1211292-1211372-1211625-1211487-1217211

دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال روشها و فنون تدریس نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1629 K
   
 کد: 1211007 - 1211014 - 1211272 - 1211294 - 1211014 - 1211630 - 1213399 - 1211462


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال روش های نوین یاددهی -یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1625 K
   
 کد: 1211007-1211294-1211014-1211272-1211630-1213399

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روش تدریس مهارت خواندن در دبستان نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 832 K
   
 کد: 1211079 - 1211444 - 1211694


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال روش تدریس فارسی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 832 K
   
 کد: 1211079 - 1211444 - 1211694


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 1625 K
   
 کد: 1211007-1211014-1211272-1211462-1211294-1213399-1211294

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در علوم تربیتی نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 914 K
   
 کد: 1211051


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری نیمسال دوم 97 علوم تربیتی با پاسخنامه تستی 884 K
   
 کد: 1211369-1217035

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال روانشناسی یادگیری نیمسال دوم 97 علوم تربیتی 1160 K
   
 کد: 1211291 - 1211629 - 1217031 - 1217186 - 1217221


دانلودها:12
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد