دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 مدیریت پیام نور ، دانلود رایگان سوالات ترم دوم 96 پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > مدیریت > نیمسال دوم 96 مدیریت
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 96 مدیریت پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هنر و معماری ایران2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 606 K
   

کد: 1226002


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال هنر و معماری ایران1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 753 K
   

کد: 1226001


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال نقشه کشی تخصصی نیمسال دوم 96 مدیریت 114 K
   

کد: 1311034 - 1315057 - 1315010


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نقشه خوانی و آشنایی با نقشه نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 752 K
   

کد: 1218012 - 1239013


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 757 K
   

کد: 1214079


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال مهندسی رایانه های کوچک نیمسال دوم 96 مدیریت 98 K
   

کد: 1311002


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح1 نیمسال دوم 96 مدیریت 364 K
   

کد: 1122009 - 1315044


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 706 K
   

کد: 1111036 - 1111101- 1111094 - 1111110 - 1111284 - 1111321 - 1111503


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 605 K
   

کد: 1218023


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مسأله یابی و حل مساله نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 782 K
   

کد: 1218467


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال مدیریت و کنترل پروژه نیمسال دوم 96 مدیریت 1100 K
   

کد: 1218104 - 1218114 - 1218078 - 1218502 - 1238015 - 1314054 - 1320043


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مدیریت مهندسی نیمسال دوم 96 مدیریت 822 K
   

کد: 1122003 - 1122080


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 854 K
   

کد: 1218034 - 1218075 - 1218108 - 1218265 - 1235002 - 1218387


دانلودها:105
 دانلود نمونه سوال مدیریت مبانی انسانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 863 K
   

کد: 1218075 - 1218108 - 1218134 - 1218265 - 1218387 - 1218587 - 1218682 - 1235002 - 1218034


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1638 K
   

کد: 1214070 - 1218443 - 1218069 - 1218729 - 1218681 - 1235004


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1638 K
   

کد: 1214070 - 1218443 - 1218069 - 1218729 - 1218681 - 1235004


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 944 K
   

کد: 1214035 - 1214072


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال مدیریت کیفیت و بهره وری نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1133 K
   

کد: 1117014 - 1117016 - 1117042 - 1117171 - 1218490


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 807 K
   

کد: 1218067 - 1218123 - 1218357 - 1218680 - 1218734 - 1218032


دانلودها:64
 دانلود نمونه سوال مدیریت تولید نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 972 K
   

کد: 1211319 - 1214106 - 1218072 -1218095 - 1218126 - 1238008


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مدیریت تعاون ها نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 811 K
   

کد: 1222065


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال مدیریت تطبیقی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 774 K
   

کد: 1218044


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 905 K
   

کد: 1218042


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 986 K
   

کد: 1218015 - 1239014


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال مدیریت بازاریابی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 695 K
   

کد: 1235011


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 724 K
   

کد: 1218378 - 1235044


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی پیشرفته نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 712 K
   

کد: 1235013


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 601 K
   

کد: 1235045


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مدیریت استراتژیک نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 651 K
   

کد: 1235007


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1927 K
   

کد: 1115065 - 1115184 - 1319011 - 1322008


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی و کاربرد کامپیوتردر مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت 860 K
   

کد: 1115007 - 1115011 - 1115012 - 1115270 - 1115217 - 1218259 - 1215324 - 1218727 - 1511016


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال مبانی مهندسی برق نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1414 K
   

کد: 1122010 - 1319006 - 1319007 - 1319034


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت و سازماندهی نیمسال دوم 96 مدیریت 1173 K
   

1218064 - 1218091 - 1218096 - 1218097 - 1218099 - 1218101 - 1218118 - 1218182 - 1218386 -

1218585 - 1218723 - 1221033 - 1222145 - 1222187 - 1222310 - 1314053 - 1314058 - 1411557 -

1712139 - 1218026 - 1218007


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 935 K
   

کد: 1238002


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 828 K
   

کد: 1218027 - 1218463 - 1218588


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 748 K
   

کد: 1218030


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت بازرگانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 597 K
   

کد: 1235003


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مبانی روان شناسی - مفاهیم اساسی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1116 K
   

کد: 1214103 - 1218709 - 1217001 - 1217111 - 1222185 - 1222143


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 951 K
   

کد: 1218447


دانلودها:73
 دانلود نمونه سوال مباحث ویژه در مدیریت دولتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 792 K
   

کد: 1218043


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1394 K
   

کد: 1218090 - 1218721 - 1221008 - 1221034


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال مالیه عمومی و خط مشی دولت ها نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1394 K
   

کد: 1218090 - 1218721 - 1221008 - 1221034


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال ماشین های الکتریکی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1111 K
   

کد: 1115186 - 1319014 - 1319046 - 1319124 - 1319132


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال گذراندن اوقات فراغت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 810 K
   

کد: 1218005 - 1222266


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال کارسنجی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 966 K
   

کد: 1218084 - 1218270


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 879 K
   

کد: 1115007 - 1115009 - 1115011 - 1115012 - 1115217 -

1115270 - 1215334 - 1218259 - 1218727 - 1511016


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1060 K
   

کد: 1218464 - 1218531 - 1222188 - 1234027 - 1235046


دانلودها:80
 دانلود نمونه سوال فیزیک 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 830 K
   

کد: 1113098 - 1113094 - 1113101 - 1113262 - 1113089


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فن راهنمایی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 708 K
   

کد: 1218016 - 1218263


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال فرآیندهای تولید نیمسال دوم 96 مدیریت 179 K
   

کد: 1122008 - 1315211 - 1315238 - 1315265 - 1321052


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فراگرد تنظیم وکنترل بودجه نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 786 K
   

کد: 1214006


دانلودها:50
 دانلود نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1198 K
   

کد: 1218077 - 1218272


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال طراحی معماری و شهرسازی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 552 K
   

کد: 1120002


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال سیتم های اطلاعاتی در مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 798 K
   

کد: 1218035 - 1218566 - 1234003


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعاتی مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1143 K
   

کد: 1218085 - 1218127 - 1218679 - 1235017


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 683 K
   

کد: 1115127 - 1115176 - 1218112


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 880 K
   

کد: 1218036 - 1234008


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 700 K
   

کد: 1218041


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال زبان دوم 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 847 K
   

کد: 1212016 - 1212008


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 610 K
   

کد: 1212024 - 1212035 - 1212037 - 1234032


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1423 K
   

کد: 1212174


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 3 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 874 K
   

کد: 1212025 - 1218261


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1164 K
   

کد: 1212033 - 1212034 - 1212168 - 1212175 - 1212344 - 1234031


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1033 K
   

کد: 1212022 - 1212033 - 1212166 - 1212343


دانلودها:76
 دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی تخصصی 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 999 K
   

کد: 1212010 - 1212017


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال زبان انگلسیی2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1267 K
   

کد: 1212015 - 1225002


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال ریاضیات و کاربردآن در مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 702 K
   

کد: 1111006 - 1111010 - 1111015 - 1111118 - 1222196 - 1111496


دانلودها:85
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 757 K
   

کد: 1111004 - 1111005 - 1111009 - 1111012 - 1111014 - 1111117 - 1111497


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 451 K
   

کد: 1111408 - 1111109 - 1111410 - 1111103 - 1111100 - 1111025 - 1111097 - 1111468 - 1111025


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 422 K
   

کد: 1111099 - 1111108 - 1111407 - 1111412 - 1111467 - 1111099


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 451 K
   

کد: 1111408 - 1111109 - 1111410 - 1111103 - 1111100 - 1111025 - 1111097 - 1111468 - 1111025


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال روشهای محاسبات عددی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1134 K
   

کد: 1115075 - 1115179 - 1511075 - 1511076 - 1511080


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال روش های تحقیق و مأخذشناسی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1050 K
   

کد: 1218728 - 1221105 - 1221113


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 822 K
   

کد: 1218029 - 1218068 - 1218092 - 1218121 - 1218516 - 1221035 - 1218006


دانلودها:68
 دانلود نمونه سوال روانشناسی سازمان نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 924 K
   

کد: 1217093 - 1218440 - 1218509


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال روابط کار در سازمان نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 726 K
   

کد: 1218039 - 1218456 - 1238001


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال خلاقیت -حل مسئله و تفکر راهبردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 666 K
   

کد: 1235047


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال حقوق تجارت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 676 K
   

کد: 1235008


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال حقوق تجارت 3 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 959 K
   

کد: 1218297 - 1223056 - 1223243


دانلودها:90
 دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) نیمسال دوم 96 مدیریت 1158 K
   

کد: 1214104 - 1218450 - 1220232 - 1223016 - 1223019 - 1223172


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال حقوق اساسی با پاسخنامه تستی 985 K
   

کد: 1218062 - 1218273 - 1218716 - 1222322 - 1223004 - 1223005 - 1223018


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال حقوق اداری نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 664 K
   

کد: 1223006


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال حسابرسی1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 952 K
   

کد: 1214027 - 1214073 - 1214077


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال حسابداری صنعتی1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تشریحی 1184 K
   

کد: 1214012 - 1214021 - 1214038 - 1214069 - 1218724


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال حسابداری صنعتی 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تشریحی 583 K
   

کد: 1214013 - 1214026 - 1218725


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال حسابداری دولتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1741 K
   

کد: 1214007 - 1214032 - 1218260


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال جغرافیای جهانگردی عمومی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 946 K
   

کد: 1216125 - 1216694 - 1216390


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال جغرافیای جهانگردی ایران نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 707 K
   

کد: 1216126


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال جامعه شناسی سازمانی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 752 K
   

کد: 1222064 - 1222224


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1141 K
   

کد: 1216016 - 1218747 - 1221007 - 1221021 - 1221099 - 1221028 - 1222221


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 965 K
   

کد: 1218040 - 1218589 - 1238011


دانلودها:63
 دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1024 K
   

کد: 1235010


دانلودها:77
 دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 899 K
   

کد: 1218031 - 1218066 - 1218120


دانلودها:73
 دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 964 K
   

کد: 1214046 - 1218009 - 1218065 - 1218119 - 1218268 - 1234002 - 1218028 - 1115158


دانلودها:101
 دانلود نمونه سوال تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1353 K
   

کد: 1218022 - 1222036 - 1222171 - 1239015


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 822 K
   

کد: 1218071 - 1218124 - 1218267 - 1218545 - 1235001


دانلودها:95
 دانلود نمونه سوال تجارت الکترونیک1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 735 K
   

کد: 1235012 - 1218149


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال تجارت الکترونیک 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 532 K
   

کد: 1235015


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال تاریخ فرهنگ ایران2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 581 K
   

کد: 1229002


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال پول و بانک نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1121 K
   

کد: 1121039 - 1214071 - 1221020 - 1221093 1218741 - 1214071


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 638 K
   

کد: 1235016


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال برنامه سازی رایانه نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1001 K
   

کد: 1322001 - 1321031 - 1115178 - 1511102 - 1115022 - 1511074 - 1511091 - 1111072


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 870 K
   

کد: 1218021


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال برنامه ریزی توسعه جهانگردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 873 K
   

کد: 1239005 - 1218017


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال بررسی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1022 K
   

کد: 1218271 - 1218493


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال باستان شناسی ایران نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 736 K
   

کد: 1229003


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال بازرگانی بین المللی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 970 K
   

کد: 1218497 - 1218125 - 1235006


دانلودها:62
 دانلود نمونه سوال بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکرد اسلامی) نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1202 K
   

کد: 1218070 - 1218106 - 1218122 - 1218175 - 1314051 - 1218448 - 1218269


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال بازاریابی بین المللی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1044 K
   

کد: 1218079 - 1218145 - 1218500


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال بازاریابی بین الملل نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 648 K
   

کد: 1235014


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال امور مسافرت و صدور بلیط نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 638 K
   

کد: 1218020 - 1218264


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1729 K
   

کد: 1117086 - 1117214 - 1218430


دانلودها:104
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1389 K
   

کد: 1117010 - 1117013 - 1117015 - 1117087 - 1117215 - 1235005


دانلودها:110
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1090 K
   

کد: 1111011 - 1117009 - 1117018 - 1117089 - 1218002


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات مهندسی با پاسخنامه تستی 1002 K
   

کد: 1122002 - 1314056 - 1314121 - 1314118 - 1320030


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اقتصاد مهندسی با پاسخنامه تستی 1326 K
   

کد: 1122007 - 1122079 - 1314129


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1247 K
   

کد: 1218712 - 1221003 - 1221006 - 1221012 - 1221027 - 1221019 - 1221032


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال اقتصاد خرد نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 1461 K
   

کد: 1218711 - 1221086 - 1221122


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداری3 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تشریحی 1129 K
   

کد: 1214019 - 1214076


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 2 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تشریحی 590 K
   

کد: 1214003 - 1214005 - 1214011 - 1214045-1214068-1218720-1221092-1214018


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداری 1 نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تشریحی 1556 K
   

کد: 1214017 - 1214004 - 1214066 - 1214092 - 1218061 - 1218407 - 1218719 - 1314067 - 1320019 - 1214002


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال آشنایی با موزه های جهانگردی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 598 K
   

کد: 1239016


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال آشنایی با قوانین کسب کار نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 917 K
   

کد: 1218451


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال آشنایی با سازمانهای دولتی ایران نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 679 K
   

کد: 1218014


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 749 K
   

کد: 1218444


دانلودها:83
 دانلود نمونه سوال احکام کسب و کار نیمسال دوم 96 مدیریت با پاسخنامه تستی 767 K
   

کد: 1218442


دانلودها:101
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد