نیمسال دوم 97 مدیریت ، ترم دوم 97 مدیریت ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > مدیریت > نیمسال دوم 97 مدیریت
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم 97 مدیریت
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال احرای راهسازی و روسازی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1170 K
   
 کد: 1312025

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال هنر و معماری ایران 2 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 633 K
   
 کد: 1226002


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 669 K
   
 کد: 1214079


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 789 K
   
 کد: 1218023


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مسأله یابی و حل مساله نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 775 K
   
 کد: 1218467


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدیریت و کنترل پروژه نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 938 K
   
 کد: 1218104 - 1218114 - 1218078 - 1218502 - 1238015 - 1314054 - 1320043


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مدیریت مبانی انسانی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 942 K
   
 کد: 1218034 - 1218075 - 1218108 - 1218134 - 1218265 - 1218387- 1218587 - 1218682 - 1235002


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی 1 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1286 K
   
 کد: 1214070 - 1218443 - 1218069 - 1218729 - 1218681 - 1235004


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی 2 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 1270 K
   
 کد: 1214035 - 1214072


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1286 K
   
 کد: 1214070 - 1218443 - 1218069 - 1218729 - 1218681 - 1235004


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدیریت کیفیت و بهره وری نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1203 K
   
 کد: 1117014 - 1117016 - 1117042 - 1117171 - 1218490


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها نیمسال دوم 97 مدیریت 819 K
   
 کد: 1218037 - 1234004


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال مدیریت تولید نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 848 K
   
 کد: 1211319 - 1214106 - 1218072 -1218095 - 1218126 - 1238008


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مدیریت تعاونی ها نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 957 K
   
 کد: 1222065


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال مدیریت تطبیقی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 666 K
   
 کد: 1218044


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مدیریت تحول سازمانی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1029 K
   
 کد: 1218042


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدیریت بازاریابی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 716 K
   
  کد: 1235011


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مدیریت اسلامی 1 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 637 K
   
 کد: 1218378 - 1235044


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال دوم 97 مدیریت 910 K
   
 کد: 1115007 - 1115009 - 1115011 - 1115012 - 1115229 - 1115270 - 1115217 - 1215324 - 1218259


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مبانی مهندسی برق نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1368 K
   
 کد: 1122010 - 1319006 - 1319007 - 1319034


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت صنعتی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1022 K
   
 کد: 1238002


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی 1 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 821 K
   
 کد: 1218027

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی مدیریت دولتی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 883 K
   
 کد: 1218027 - 1218463 - 1218588


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی روش تحقیق نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 985 K
   
 کد: 1218006-1221035-1218516-1218121-1218092-1218068-1218029

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 851 K
   
 کد: 1218447


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1542 K
   
 کد: 1218090 - 1218721 - 1221008 - 1221034


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1542 K
   
کد: 1218090 - 1218721 - 1221008 - 1221034


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در مدیریت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 940 K
   
کد: 1115007 - 1115009 - 1115011 - 1115012 -  1115270 - 1215334 - 1218259 - 1218727 - 15110161115217 -
 

 


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت بازرگانی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1243 K
   
 کد: 1117010 - 1117013 - 1117015 - 1117087 - 1117215 - 1235005


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال کارآفرینی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1034 K
   
 کد: 1218464 - 1218531 - 1222188 - 1234027 - 1235046


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال کار سنجی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1112 K
   
 کد: 1218084 - 1218270


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها نیمسال دوم 97 مدیریت 1106 K
   
 کد: 1218025 - 1218548 - 1220707


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 875 K
   
 کد: 1218077 - 1218272


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 728 K
   
 کد: 1218036 - 1234008


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت صنعتی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 698 K
   
 کد: 1212024 - 1212035 - 1212037 - 1234032


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1006 K
   
 کد: 1212174


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 3 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 962 K
   
 کد: 1212025 - 1218261


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 2 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 816 K
   
 کد: 1212033 - 1212034 - 1212168 - 1212175 - 1212344 - 1234031


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی 1 نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 715 K
   
 کد: 1212022 - 1212033 - 1212166 - 1212343


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال ریاضیات و کاربردآن در مدیریت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی و تشریحی 712 K
   
 کد: 1111006 - 1111010 - 1111015 - 1111118 - 1222196 - 1111496


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار (2) نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 712 K
   
 کد: 1111006 - 1111010 - 1111013 - 1111118 - 1111496 - 1222196


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه و مقدمات آمار (1) نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 633 K
   
 کد: 1111004-1111005-1111009-1111012-1111117-1111014-1111497-1218787

دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال ریاضیات پایه نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 633 K
   
 کد: 1111004 - 1111005 - 1111009 - 1111012 - 1111014 - 1111117 - 1111497


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 2 نیمسال دوم 97 مدیریت 460 K
   
 کد: 1111408 - 1111109 - 1111410 - 1111103 - 1111100 - 1111025 - 1111097 - 1111468 - 1111025


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق در مدیریت نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 985 K
   
 کد: 1218029 - 1218068 - 1218092 - 1218121 - 1218516 - 1221035 - 1218006


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال روانشناسی عمومی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1073 K
   
 کد: 1214103-1217001-1218709-1222143-1222185

دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال خلاقیت -حل مسئله و تفکر راهبردی نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 770 K
   
 کد: 1235047


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) نیمسال دوم 97 مدیریت با پاسخنامه تستی 1225 K
   
 کد: 1214104 - 1218450 - 1220232 - 1223016 - 1223019 - 1223172


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال حسابداری صنعتی 1 نیمسال دوم 96 مدیریت 557 K
   
 کد: 1214012 - 1214021 - 1214038 - 1214069 - 1218724


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال حسابداری صنعتی نیمسال دوم 97 مدیریت 557 K
   
 کد: 1214012-1214021-1214069-1214038-1218724

دانلودها:8
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد