نیمسال اول 95 کامپیوتر

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کامپیوتر  > نیمسال اول 95 کامپیوتر
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 کامپیوتر پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هوش مصنوعي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 233 K
   

 کد : 1115101,1115156,1119012


دانلودها:66
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد : 1215432


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال نظريه گراف و كاربردها نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 154 K
   

 کد : 1111076,1111400


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال نرم افزارهاي رياضي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 124 K
   

 کد : 1111393


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مهندسي نرم افزار2 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 131 K
   

 کد : 1115115,1115150


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مهندسي نرم افزار1 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 147 K
   

 کد : 11115114,1115146,1115170,1115195


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مهندسي فناوري اطلاعات2 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 126 K
   

 کد : 1115055,1511003,1218315


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مهندسي اينترنت نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 146 K
   

 کد : 1115119,1511001


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال منطق نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد : 1111057,1111330,1111383,1115173


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال معماري كامپيوتر نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 211 K
   

 کد : 1115082,1115191,1119010,1511082,1115143,1511092


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1111036,1111101,1111094,1111110,1111284,1111321


دانلودها:47
 دانلود نمونه سوال مديريت پروژه نرم افزاري نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 135 K
   

 کد : 1115054,1119008,1512001


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 126 K
   

 کد : 1512002


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مدارهاي منطقي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 212 K
   

 کد : 1115076,1115139,1115197,1119009,1511077


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مدارهاي الكتريكي1 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 369 K
   

 کد : 1115184,115065,1319011,1322008


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مدارهاي الكترونيكي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 245 K
   

 کد : 1115070,1311020,1319036


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مدار های الکتریکی نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 369 K
   

 کد : 1115068,1115184,1319011,1322008


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مباني منطق و نظريه مجموعه ها نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 123 K
   

 کد : 1111057,1111330,1111383,1115173


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مباني ماتريسها و جبر خطي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1111040,1111320,1111435


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مباني كامپيوتر و برنامه سازي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 164 K
   

 کد : 1115063,1115135,1115161


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال مباني جمعيت شناسي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1222007,1222075,1222149,1222192,1222222


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مباني تركيبات نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 360 K
   

 کد : 1111104,1111324,1111473,1115067,1115137,1115196


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مباني الكترونيك ديجيتال نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 287 K
   

 کد : 1511005


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال گرافيك كامپيوتري نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 182 K
   

 کد : 1115120,1119013,1115155


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال كامپايلر نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 173 K
   

 کد : 1115080,1115171,1511078


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال فيزيك 2 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1113090,1113095,1113099,1113103,1113264


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال فيزيك 1 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 185 K
   

 کد : 1113089,1113094,1113098,1113101,1113262


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1211410


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1229127


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد : 1213209


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال طراحي الگوريتم ها نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 187 K
   

 کد : 1115078,1115142,1115166


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال شيوه ارائه مطالب علمي و فني نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1115133,1115248,1115249,1119017


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال شبكه هاي كامپيوتري نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 125 K
   

 کد : 1115147,1115092,1119014


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال سيستم هاي عامل نیمسال اول 95 کامپیوتر 214 K
   

 کد : 1115113,1115149,1115172,1115197,1511033


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال سيستم هاي اطلاعات مديريت نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1115127,1115176,1218112


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال ساختمان داده ها نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 146 K
   

 کد : 1111073,1115112,1115164,1115193,1511020,1115140


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوريتمها نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 146 K
   

 کد : 1111073,1115112,1115164,1115193,11115440,1511020


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال زبان ماشين و برنامه سازي سيستم نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 148 K
   

 کد : 1115192,1115111


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1212255


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 128 K
   

 کد : 1115074,1225008,1511015,1225008


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال ريز پردازنده 1 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1119011,1115087,1511093


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال رياضي مهندسي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد : 1111095,1111411,1111095


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال رياضي عمومي2 نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 107 K
   

 کد : 1111025,1111468,1111097,1111025,1111100,1111103,1111410,1111109,1111408


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال رياضي 1 نیمسال اول 95 کامپیوتر 88 K
   

 کد : 1111032,111084,1111099,1111102,1111307,1111412


دانلودها:32
 دانلود نمونه سوال ریاضیات گسسته نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 360 K
   

 کد : 1111104,1111324,1111473,1115067,1115137,1115196


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال روشهاي محاسبات عددي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 106 K
   

 کد : 1115075,1115179


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال روش تحقيق و گزارش نويسي نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1115133,1115248,1115249,1119017


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال ذخيره و بازيابي اطلاعات نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 152 K
   

 کد : 1111276,1115049,1115167


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1233044


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1220657


دانلودها:13
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد