نیمسال اول 96 کامپیوتر

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کامپیوتر  > نیمسال اول 96 کامپیوتر
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 رشته های مختلف کامپیوتر پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال یک پارچه سازی کاربردهای سازمانی نیمسال اول 96 کامپیوتر 122 K
   

کد: 1322015-1511008


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال هوش مصنوعی و سیستم های خبره نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1576 K
   

کد: 1115101-1115156-1119012-1322019


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال هوش مصنوعی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1578 K
   

کد: 1115101-1115156-1119012-1322019


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار1 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1318 K
   

کد: 1115114-1115146-1115170-1115195


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مهندسی اینترنت نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1227 K
   

کد: 1115119-1322022-1511001


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 969 K
   

کد: 1111036 - 1111094 - 111101 - 111110 - 1111284 - 1111321 - 1111503


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مدیریت رفتار سازمانی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1131 K
   

کد: 1218032 - 1218067 - 1218123 - 1218357 - 1218680


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 173 K
   

کد: 1322011


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال مدارهای منطقی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1449 K
   

کد: 1111404-1115076-4445139-1115197-1119009-1511077


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی2 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1888 K
   

کد: 1115203-1319018-1319133


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 1980 K
   

کد: 1115065 - 1115184 - 13190011 - 1322008


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال محیطهای چند رسانه ای نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1053 K
   

کد: 1311003 - 1115154


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 653 K
   

کد: 1111057-1111330-1111383-1115173


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی ماتریسها و جبر خطی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 553 K
   

کد: 1111040-1111320


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی علوم ریاضی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 619 K
   

کد: 1111309-1111459


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی جبر نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 625 K
   

کد: 1111037-1111325


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی ترکیبات نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1610 K
   

کد: 1111104-1111324-1111473-1115067-1115137-1115196


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مبانی آنالیز عددی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 526 K
   

کد: 1111043-1111089-1111106-1111291-1111323


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مبانی آنالیز ریاضی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 814 K
   

کد: 1111322


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی احتمال نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 749 K
   

کد: 1117147


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 851 K
   

کد: 1115120-1115155-1119013


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال کامپایلر نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1435 K
   

کد: 1115080-1115171-1511078


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال فیزیک1 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1042 K
   

کد: 1113089 - 1113094 - 1113098 - 1113101 - 1113262


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال فیزیک 2 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1052 K
   

کد: 1113090-1113099-1113095-1113103-1113264


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1137 K
   

کد: 1115213-1322017


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال طراحی خودکار مدارهای دیجیتال نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 1120 K
   

کد: 1115213-1322017


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال طراحی الگوریتم ها نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1541 K
   

کد: 1115078-1115142-1115166


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1058 K
   

کد: 1115133-1115249-1119017-1115248-1315154-1315172-1318037-1319060-1322010


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال شبیه سازی کامپیوتری نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1215 K
   

کد: 1115093-1115159-1115174


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 855 K
   

کد: 1115092-1115147-1119014-1322013


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال سیگنال ها و سیستم ها نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 723 K
   

کد: 1115204-1311023


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال سیستم های عامل نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1483 K
   

کد: 1115149-1115172-1115113-1115194-1322012-1511033


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعت مدیریت نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 926 K
   

کد: 1115127 - 1115176 - 1218112


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال ساختمان های داده نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1464 K
   

کد: 1111073-1115112-1115140-1115164-1115193-1511020


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1489 K
   

کد: 1115074-1225008-1511015


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال زبان های برنامه سازی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1073 K
   

کد: 1115084-1115168-1322032


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال ریزپردازنده1 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 981 K
   

کد: 1115087-1119011


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال ریزپردازنده و زبان اسمبلی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 965 K
   

کد: 1322014


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال ریاضیات مهندسی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1674 K
   

کد: 1111095-1111411


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال ریاضیات گسسته نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1610 K
   

کد: 1111104-1111324-1111473-1115067-1115137-1115196


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 2 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 560 K
   

کد: 1111468-1111025-1111100-1111103-1111097-1111410-1111025


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 1 نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 857 K
   

کد: 1111032-1111084-1111099-1111102-1111307-1111412


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال روشهای محاسبات عددی نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1097 K
   

کد: 1115075 - 1115179 -1511075 - 1511076 - 1511080


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال ذخیره و بازیابی اطلاعات نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 908 K
   

کد: 1111276-1115079-1115167


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تحلیل و طراحی سیستم ها (جدید) نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 839 K
   

کد: 1119006-1322005


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال تحلیل و طراحی سیستم ها نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 839 K
   

کد: 1119006-1322005


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال پایگاه داده ها نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1165 K
   

کد: 1111403-1115088-1115141-1115177-1511079-1115169


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال بهینه سازی غیر خطی نیمسال اول 96 کامپیوتر 1118 K
   

کد: 1111401


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال بهینه سازی خطی نیمسال اول 96 کامپیوتر 1072 K
   

کد: 1111052-1111326


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال برنامه سازی پیشرفته(جدید) نیمسال اول 96 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1750 K
   

کد: 1115068-1115138-1115162-1322003-1511019


دانلودها:25
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد