نیمسال اول 97 کامپیوتر، 97-1 ، دانلود سوالات ترم اول 97 کامپیوتر

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کامپیوتر  > نیمسال اول 97 کامپیوتر
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 کامپیوتر
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه گراف و کاربردهای آن نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1398 K
   
 کد: 1111081

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظریه زبان ها و ماشین ها نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1515 K
   
 کد: 1111331 - 1115083 - 1115157 - 1115165


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نرم افزارهای ریاضی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1192 K
   
  کد: 1111393

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار 2 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1318 K
   
 کد: 1115115-1115150

دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار1 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1202 K
   
 کد: 1115114-1115146-1115170-1115195


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر (جدید) نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1947 K
   
 کد: 1115191-1115212-1511082-1322006-1511092

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1893 K
   
 کد: 1115082-1115143-1119010

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1001 K
   
 کد: 1111036 - 1111094 - 111101 - 111110 - 1111284 - 1111321 - 1111503


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مدارهای منطقی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1846 K
   
 کد: 1111404-1115076-4445139-1115197-1119009-1511077


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکترونیکی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1778 K
   
 کد: 1115070 - 1319036


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1447 K
   
 کد: 1115065 - 1115184 - 13190011 - 1322008


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال مبانی هوش محاسباتی نیمسال اول 97 کامپیوتر 179 K
   
 کد: 1322041

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1524 K
   
 کد: 1111331 - 1115083 - 1115157 - 1115165


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1189 K
   
 کد: 1111057-1111330-1111383-1115173


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی ماتریسها و جبر خطی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1159 K
   
 کد: 1111040-1111320


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 2695 K
   
 کد: 1322001 - 1321031 - 1115178 - 1511102 - 1115022 - 1511074 - 1511091 - 1111072


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی فناوری اطلاعات نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1077 K
   
 کد: 1115136-1115245

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال مبانی رایانش امن نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 338 K
   
 کد: 1322018

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مبانی بینایی کامپیوتر نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 337 K
   
 کد: 1322042

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی آنالیز ریاضی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1171 K
   
 کد: 1111322


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال فیزیک 2 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1153 K
   
 کد: 1113090-1113099-1113095-1113103-1113264


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال فیزیک 1 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1007 K
   
 کد: 1113098 - 1113094 - 1113101 - 1113262 - 1113089


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال طراحی ماشین به کمک کامپیوتر نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1395 K
   
 کد: 1115183-1315131-1315219

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1862 K
   
 کد: 1115213-1322017

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال طراحی خودکار مدارهای دیجیتال نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1854 K
   
 کد: 1115213-1322017


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال طراحی الگوریتم ها نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1187 K
   
 کد: 1115078-1115142-1115166


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1108 K
   
 کد: 1115133-1115249-1119017-1115248-1315154-1315172-1318037-1319060-1322010


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 905 K
   
 کد: 1115092-1115147-1119014-1322013


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال سیگنال ها و سیستم ها نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1621 K
   
 کد: 1115204-1311023


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال سیستم های کنترل خطی نیمسال اول 97 با پاسخنامه تستی و تشریحی 1797 K
   
  کد: 1115208-1311024-1319047-1319048

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال سیستم های اطلاعات مدیریت نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 974 K
   
 کد: 1115127 - 1115176 - 1218112


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ساختمان های گسسته نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1528 K
   
 کد: 1111104-1111324-1111473-1115067-1115196-1115137

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ریزپردازنده و زبان اسمبلی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 864 K
   
 کد: 1322014


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال ریزپردازنده1 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1198 K
   
 کد: 1115087-1119011


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ریاضیات گسسته نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1528 K
   
 کد: 1111104-1111324-1111473-1115067-1115137-1115196


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ریاضی مهندسی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1038 K
   
 کد: 1111095-1111411-1111095

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 2 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 810 K
   
 کد: 1111468-1111025-1111100-1111103-1111097-1111410-1111025


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال ریاضی عمومی 1 نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 545 K
   
کد: 1111032-1111084-1111099-1111102-1111307-1111412


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال روش پژوهش و ارائه نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1100 K
   
 کد: 1115133 - 1115249 - 1119017 - 1115248 - 1315154 - 1315172 - 1318037 - 1319060 - 1322010


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال رباتیک نیمسال اول 97 کامپیوتر 279 K
   
 کد: 1115189-1322044-1511083-1511098

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال ذخیره و بازیابی اطلاعات نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 1299 K
   
 کد: 1111276-1115079-1115167


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال جبر خطی عددی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1137 K
   
 کد: 1111105-1111332

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال آنالیز عددی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1326 K
   
 کد: 1111043-1111089-1111106-1111291-1111323


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات مهندسی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1308 K
   
 کد: 1115066-1117138-1117076

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال اندازه گیری نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1207 K
   
 کد: 1311025-1319012

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال الکترونیک قدرت و محرکه ها نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1937 K
   
 کد: 1319082

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال الکترونیک دیجیتال نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 2097 K
   
 کد: 1115202

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال اقتصاد مهندسی نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1437 K
   
 کد: 1122007-1115144-1122079-1319129

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1354 K
   
 کد: 1322016 - 1512002


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال اصول طراحی کامپایلر نیمسال اول 97 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 1294 K
   
 کد: 1115080-1115171-1511078


دانلودها:1
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد