نیمسال تابستان 95 کامپیوتر

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کامپیوتر  > نیمسال تابستان 95 کامپیوتر
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه گراف و کاربردها نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 517 K
   

کد: 1111076,1111400


دانلودها:39
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 644 K
   

کد: 1115115,1115150


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار1 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 529 K
   

کد: 1115114,1115146,1115170,1115195


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال مهندسی فناوری اطلاعات 1 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 525 K
   

کد: 1322022,1511001


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال مهندسی اینترنت نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 525 K
   

کد: 1322022,1511001


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال منطق نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 412 K
   

کد: 1111057,1111330,1111383,1115173


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مکانیک سیالات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 310 K
   

کد: 1315021,1315091


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مقدمات آرشیو نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 353 K
   

کد: 1224155,1712186


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال مقاومت مصالح2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 440 K
   

کد: 1315020


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال معماری سیستم های کامپیوتری نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 753 K
   

کد: 1115212,1322006


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 525 K
   

کد: 1111020,1111474,1411193,1411457,1111409,1111026,1111020


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 384 K
   

کد: 1115054,1119008,1512001


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال مدیریت کتابخانه های و اطلاع رسانی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 450 K
   

کد: 1224208,1712201


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مدیریت پروژه نرم افزاری نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 384 K
   

کد: 1115054,1119008,1512001


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مدارهای منطقی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 735 K
   

کد: 1111404,1115076,1115139,1119009,1115197,1511077


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 575 K
   

کد: 1115203,1319018,1319133


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکترونیکی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 470 K
   

کد: 1115070,1311020,1319036,1319019,1319131


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدار های الکتریکی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 1161 K
   

کد: 1115184,1115065,1115184,1319011,1322008


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال متون اختصاصی انگلیسی3 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 286 K
   

کد: 1224221,1712184


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 412 K
   

کد: 1111057,1111330,111383,1115173


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال مبانی ماتریسها و جبر خطی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 494 K
   

کد: 1111040,1111320,1111435


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مبانی فناوری اطلاعات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 467 K
   

کد: 1115136,1115245


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی آنالیز عددی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 606 K
   

کد: 1111043,1111089,1111106,1111291,1111323


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مبانی الکترونیک دیجیتال نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 698 K
   

کد: 1511005


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 903 K
   

کد: 1115120,1115155,1119013


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال کنترل ربات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 199 K
   

کد: 1511045


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 334 K
   

کد: 1224214,1712192


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 302 K
   

کد: 1224210,1712193


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال طراحی الگوریتم ها نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 781 K
   

کد: 1115078,1115142,1115166


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال طراحی اجزاء2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 279 K
   

کد: 1315177


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 671 K
   

کد: 1115133,1115248,1115249,1119017,1315154,1318037,1315172,1319060


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 587 K
   

کد: 1115152


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 381 K
   

کد: 1115147,1115092,1119014,1322013


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال سیستم های کنترل خطی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 742 K
   

کد: 1115208,1311024,1319048,1511028


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال سیستم های عامل نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 627 K
   

کد: 1115113,1115172,1115194,1115149,1511033


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال سنسورهای ربات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 202 K
   

کد: 1511042


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال ساختمان داده ها و الگوریتمها نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 806 K
   

کد: 1111073,1115112,1115193,1115164,1115140,1511020


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال زبان شناسی کاربردی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 360 K
   

کد: 1712198


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 545 K
   

کد: 1319024,1319143,1511067


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال ریزپردازنده2 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 507 K
   

کد: 1115210,1511041


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال ریز پردازنده 1 نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 475 K
   

کد: 1119011,1115087,1511093


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال ریاضیات گسسته نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 793 K
   

کد: 1111104,1111324,1115067,1115137,1115196,1111473


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال ریاضی مهندسی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 418 K
   

کد: 1111095,1111411,1111095


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال روشهای محاسبات عددی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 684 K
   

کد: 1115075,1511076,1511080,1511075


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال روش تحقیق و گزارش نویسی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 671 K
   

کد: 1115133,1115248,1115249,1119017,1315154,1318037,1315172,1319060


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال دینامیک نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 383 K
   

کد: 1315097


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال ترکیبات و کاربردها نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 501 K
   

کد: 1111402


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال تحقیق در عملیات نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 818 K
   

کد: 1115158,1214046,1218028,1218009,1218065,1218119,1234002,1218268


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال تجارت الکترونیکی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 516 K
   

کد: 1511002


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال بهینه سازی خطی نیمسال تابستان 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 640 K
   

کد: 1111052,1111326


دانلودها:5
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد