نمونه سوالات نیمسال دوم 95 کامپیوتر

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کامپیوتر  > نیمسال دوم 95 کامپیوتر
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم 95 کامپیوتر پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نظریه گراف و کاربردها نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 299 K
   

 کد: 1111076,1111400


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال نظریه اتوماتها و زبانها نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 210 K
   

 کد: 1111331,1115083,1115165,1115157


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال نرم افزارهای ریاضی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 507 K
   

 کد: 1111393


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مهندسی نرم افزار2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 343 K
   

 کد: 1115115,1115150


دانلودها:91
 دانلود نمونه سوال مهندسی فناوری اطلاعات2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 457 K
   

 کد: 1115055,1218315,1511003


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال منطق نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 389 K
   

 کد: 1111057,1111330,1111383,1115173


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال معماری کامپیوتر نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 755 K
   

 کد: 1115082,1115191,1119010,1511082,1115143,1511092


دانلودها:199
 دانلود نمونه سوال معماری سیستم های کامپیوترینیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 240 K
   

 کد: 1115212,1322006


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال معادلات دیفرانسیل نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 180 K
   

 کد: 1111036,1111101,1111094,1111321,1111284


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مدیریت پروژه نرم افزاری نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 464 K
   

 کد: 1115054,1119008,1512001


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 407 K
   

 کد: 1512002


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مدارهای منطقی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 574 K
   

 کد: 1111404,1115076,1115197,1119009,1511077


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 833 K
   

 کد: 1115203,1319133,1319018


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکتریکی1 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 544 K
   

 کد: 1115184,1115065,1322008,1319011


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مدارهای الکترونیکی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 490 K
   

 کد: 1115070,1311020,1319131,1319019,1319036


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 379 K
   

 کد: 1115282,1119007


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی نظریه محاسبه نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 210 K
   

 کد: 1111331,1115083,1115165,1115157


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی منطق و نظریه مجموعه ها نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 389 K
   

کد: 1111057,1111330,1111383,1115173


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مبانی ماتریسها و جبر خطی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 377 K
   

 کد: 1111040,1111320,1111435


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 658 K
   

 کد: 1115020,1115063,1115161,1115135,1511018


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 781 K
   

 کد: 1111072,1115022,1322001


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی فناوری اطلاعات نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 387 K
   

 کد: 1115136,1115245


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال مبانی علوم ریاضی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 398 K
   

 کد: 1111309,1111459


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مبانی رایانش امن نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تشریحی 129 K
   

 کد: 1322018


دانلودها:133
 دانلود نمونه سوال مبانی جمعیت شناسی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 90 K
   

 کد: 1222007,1222075,1222192,1222222,1222149


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال مبانی جبر نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 399 K
   

 کد: 1111037,1111325


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال مبانی جامعه شناسی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد: 1214105,1218519,1222139,1222001,1222070,1227001,1222303


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی ترکیبات نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 852 K
   

 کد: 1111104,1111324,1115067,1115137,1115196


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی پردازش زبان گفتار نیمسال دوم 95 کامپیوتر 64 K
   

 کد: 1115259,1310011,1322043,1322073


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی آنالیز عددی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 555 K
   

 کد: 1111043,1111089,1111106,1111291,1111323


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال مبانی احتمال نیمسال دوم 95 کامپیوتر ‎با پاسخنامه تستی 387 K
   

 کد: 1117147


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 431 K
   

 کد: 1115134


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال گرافیک کامپیوتری نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 692 K
   

 کد: 1115155,1119013,1115120


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال کامپایلر نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 566 K
   

 کد: 1115080,1511078,1115171


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال فیزیک1 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 357 K
   

 کد: 1113089,1113262,1113101,1113094,1113098


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال فیزیک عمومی2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 182 K
   

 کد: 1113090,1113095,1113099,1113103,1113264


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فیزیک عمومی1 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 318 K
   

 کد: 1113256


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال فیزیک پایه2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 182 K
   

 کد: 1113090,1113099,1113103,1113264


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فیزیک پایه1 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 357 K
   

 کد: 1113089,1113262,1113101,1113094,1113098


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فیزیک 2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 182 K
   

 کد: 1113090,1113099,1113264,1113103,1113095


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال فیزیک 1 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 357 K
   

 کد: 1113089,1113101,1113094,1113098


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فناوری اطلاعات برای مدیران نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 470 K
   

 کد: 1115048,1511012,1218356,1511012


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 512 K
   

 کد: 1115168,1115084


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال طراحی سیستم VLSI نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 427 K
   

 کد: 1115205,1319175


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال طراحی الگوریتم ها نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 271 K
   

 کد: 1115078,1115166,1115142


دانلودها:36
 دانلود نمونه سوال شیوه ارائه مطالب علمی و فنی نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 456 K
   

 کد: 1115248,1115249,1115133,1315172,1319060


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال شبیه سازی کامپیوتری نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 554 K
   

 کد: 1115093,1115174,1115159


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 537 K
   

 کد: 1115152


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی 367 K
   

 کد: 1119014,1115147,1115092,1322013


دانلودها:40
 دانلود نمونه سوال شبکه های کامپیوتری 2 نیمسال دوم 95 کامپیوتر با پاسخنامه تستی و تشریحی 537 K
   

 کد: 1115152


دانلودها:14
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد