سوالات نیمسال اول 94 کشاورزی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال اول 94-93
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 94 کشاورزی پیام نور
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هيدروليك انهار نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 152 K
   

کد : 1411039


دانلودها:59
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 117 K
   

کد : 1215432


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال ميوه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

کد : 1411240


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مكانيك سيالات و هيدروليك نیمسال اول 94 کشاورزی 140 K
   

کد : 1411038,1414014


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقيق و آمار اجتماعي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 123 K
   

کد : 1121029,1411137,1411355,1413047


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 180 K
   

کد : 1111020,1111474,1411193,1124024,1111026,1111020


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال مساحي و نقشه برداري نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 124 K
   

کد : 1121017


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال مرتعداري نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 116 K
   

کد : 1121063,1411501


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال مديريت و حسابداري نیمسال اول 94 کشاورزی 69 K
   

کد : 1121021,1214088,1214089,1214115,1413025


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مديريت كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 144 K
   

کد : 1121028,1411114,1411346,1413036,1411220


دانلودها:37
 دانلود نمونه سوال مديريت تعاوني ها نیمسال اول 94 کشاورزی 96 K
   

کد : 1218177,1411354


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال محيط زيست روستاها نیمسال اول 94 کشاورزی 114 K
   

کد : 1411233


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 130 K
   

کد : 1411107


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مباني كشاورزي پايدار نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 381 K
   

کد : 1121012,1411347


دانلودها:58
 دانلود نمونه سوال ماشين هاي كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 118 K
   

کد : 1121006,1121056,1411496,1411494,1415042


دانلودها:79
 دانلود نمونه سوال گياهان دارويي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1411092,1411507


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال كنترل گواهي بذر نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 107 K
   

کد : 1411102,1411502


دانلودها:46
 دانلود نمونه سوال كانالهاي آبرساني نیمسال اول 94 کشاورزی 95 K
   

کد : 1411183


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 149 K
   

کد : 1115215,1413039


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال كاربرد شيمي در كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 159 K
   

کد : 1114092,1114315,14113330,1411513,1411332


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي بعد از برداشت نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 116 K
   

کد : 1411099,1411519


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال فيزيك عمومي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 121 K
   

کد : 1113111,1113315,1113112,1113316,1113312


دانلودها:65
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 118 K
   

کد : 1229127


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال فرآوري توليدات دام وطيور نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 122 K
   

کد : 1411076


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 119 K
   

کد : 1213209


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال علوم دامي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1121031,1121053,1411282,1411511,1415023


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال علف هاي هرز و كنترل آنها نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 384 K
   

کد : 1411088,1411358


دانلودها:49
 دانلود نمونه سوال طرح آزمايش هاي كشاورزي1 نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 177 K
   

کد : 1121001,1411001,1411054,1121035,1411242,1411512,1411490,1414033,1414061,1415006,1415039


دانلودها:83
 دانلود نمونه سوال شيمي عمومي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 159 K
   

کد : 1114092,1114093,1114315,1411330,1411513,1411332


دانلودها:54
 دانلود نمونه سوال شيمي آلي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 142 K
   

کد : 1114203,1411329


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال شناخت محيط زيست نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 124 K
   

کد : 1121050,1411269


دانلودها:48
 دانلود نمونه سوال سياست كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 133 K
   

کد : 1121026,1413037


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال سم شناسي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 362 K
   

کد : 1411094


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال ژنتيك نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 126 K
   

کد : 1112155,1411185,1411196


دانلودها:35
 دانلود نمونه سوال زيست شناسي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 108 K
   

کد : 1411324


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال زمين شناسي نیمسال اول 94 کشاورزی 59 K
   

کد : 1116107


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال زراعت گياهان علوفه اي و صنعتي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 102 K
   

کد : 1411098


دانلودها:60
 دانلود نمونه سوال زراعت عمومي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 126 K
   

کد : 1121005,1411445,1414004,1411515


دانلودها:93
 دانلود نمونه سوال زبان خارجه نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 115 K
   

کد : 1212255


دانلودها:42
 دانلود نمونه سوال زبان تخصصي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 332 K
   

کد : 1212165,1225009


دانلودها:109
 دانلود نمونه سوال رياضي2 نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 179 K
   

کد : 1111116,1111464


دانلودها:71
 دانلود نمونه سوال رياضي 1 نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 159 K
   

کد : 1111115,1411441,1111463


دانلودها:61
 دانلود نمونه سوال روشهاي تحقيق در اقتصاد كشاورزي نیمسال اول 94 کشاورزی 81 K
   

کد : 1121029,1411137,1411355,1413047


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال رابطه آب و خاك گياه نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 367 K
   

کد : 1411033,1411086,1414031,1411505


دانلودها:55
 دانلود نمونه سوال ديم كاري نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 138 K
   

کد : 1411093


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال دانش خانواده و جمعیت نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 129 K
   

کد : 1233044


دانلودها:78
 دانلود نمونه سوال دامپروري عمومي نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

کد : 1121031,1121053,1411511,1411282,1415023


دانلودها:53
 دانلود نمونه سوال خاك شناسي عمومي نیمسال اول 94 کشاورزیبا پاسخنامه تستی 135 K
   

کد : 1121047,1414003


دانلودها:78
 دانلود نمونه سوال حفظ جزء سی قرآن کریم نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 108 K
   

کد : 1220657


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال حشره شناسي و دفع آفات نیمسال اول 94 کشاورزی با پاسخنامه تستی 104 K
   

کد : 1411338


دانلودها:42
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد