نیمسال اول 95 کشاورزی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال اول 95 کشاورزی
 
 
 
بخش کاملا رایگان سایت
 
   

نمونه سوالات این نیمسال کاملا رایگان میباشد

   و نیازی به ثبت نام و خرید اشتراک نیست

 

 
 

 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 95 کشاورزی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 3 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هيدروليك انهار نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 127 K
   

 کد : 1411039,1414018,1414045


دانلودها:33
 دانلود نمونه سوال هوا و اقليم شناسي كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1121045,1411492,1411358,1414007,1415035


دانلودها:52
 دانلود نمونه سوال ورزش1 نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 81 K
   

 کد : 1215432


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال ميوه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1411240


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال ميكروبيولوژي مواد غذايي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد : 1411320,1411517


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مكانيك خاك نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مقدمات روش تحقيق و آمار اجتماعي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1121029,1411137,1411355,1413047,1411556


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال معادلات ديفرانسيل نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1111020,1111026,1111409,1124024,1411193,1111474,1111020


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مرغداري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1411065,1411212


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال مرتعداري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1121063,1411501


دانلودها:31
 دانلود نمونه سوال مديريت و حسابداري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 114 K
   

 کد : 1121021,1214089,1412088,1413025,1214115


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مديريت مزرعه نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1121028,1411007,1411346,1411114,1413036,1411220


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مديريت كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی 76 K
   

 کد : 1121028,1411114,1411346,1411007,1413036,1411220


دانلودها:8
 دانلود نمونه سوال مديريت تعاوني ها نیمسال اول 95 کشاورزی 78 K
   

 کد : 1218177,1411354


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال متون زبان خارجي اقتصاد كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1212165,1225009


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال مباني كشت بافت گياهي و بيوتكنولوژي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1411107


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال مباني كشاورزي پايدار نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1121012,1411058,1411347,1415002


دانلودها:30
 دانلود نمونه سوال مباني برنامه ريزي آموزشي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 117 K
   

 کد : 1211025,1211355,1411341


دانلودها:44
 دانلود نمونه سوال ماشين هاي كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 99 K
   

 کد : 1121006,1121056,1411494,1415042,1411496


دانلودها:43
 دانلود نمونه سوال گياه شناسي 1 نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1121043,1411541,1414001,1414035,1415001


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال كنترل گواهي بذر نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 121 K
   

 کد : 1411102,1411502


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال كشاورزي پايدار نیمسال اول 95 کشاورزی 74 K
   

 کد : 1121012,1411058,1411347,1415002


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در صنايع غذايي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1411318,1411343,1411500,1411514


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 86 K
   

 کد : 1411318,1411343,1411500,1411514


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال كاربرد كامپيوتر در اقتصاد كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 104 K
   

 کد : 1115215,1413039


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال كاربرد شيمي در كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 133 K
   

 کد : 1114002,1114316,1411513,1411330,1114082,1114079,1114002

,1411542,1114093,1114008,1411332,1114092,1114315


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال قارچ ويروس نماند و پروكاريوتهاي بيماري زا نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1411108,1411476


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي گياهان زراعي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 85 K
   

 کد : 1411083,1411188,1411499


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال فيزيولوژي بعد از برداشت نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 82 K
   

 کد : 1411099


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال فيزيك و مکانيك خاكهاي كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 96 K
   

 کد : 1411029,1411135,1414019,1414048


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال فيزيك عمومي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 112 K
   

 کد : 1113111,1113112,1113312,1113316,1411539,1113315


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال فلسفه اخلاق نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 101 K
   

 کد : 1211410


دانلودها:6
 دانلود نمونه سوال فرهنگ تمدن اسلام و ایران نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1229127


دانلودها:38
 دانلود نمونه سوال فارسی عمومی نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 108 K
   

 کد : 1213209


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال علوم زراعي نیمسال اول 95 کشاورزی 71 K
   

 کد : 1211343,1411445,1411292,1411515,1411546,1413020,1414042,1415038


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال علوم دامي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 98 K
   

 کد : 1121031,1121053,1411511,1415023,1411282


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال علوم باغي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 92 K
   

 کد : 1121010,1121061,1411279,1413032,1414016,

1411493,1411184,1414041,1415008


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال علف هاي هرز و كنترل آنها نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 73 K
   

 کد : 1411088,1411358


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال طرحي سيستمهاي آبياري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 113 K
   

 کد : 1411051


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال طرح آزمايشات كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 115 K
   

 کد : 1121001,1411001,1411054,1121035,1411204,

1411242,1414033,1415006,1414061,1415039


دانلودها:41
 دانلود نمونه سوال طراحي سازه هاي آبي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 116 K
   

 کد : 1411046,1414029,1414052


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال شيمي مواد غذايي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 134 K
   

 کد : 1411293,1411516


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال شيمي عمومي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 133 K
   

 کد : 1114002,1114316,1411513,1411330,1114079,1114002,

1411542,1114093,1114008,1411332,1114092,1114315


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال شيمي تجزيه نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 120 K
   

 کد : 1411321


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شيمي آلي نیمسال اول 95 کشاورزی 89 K
   

 کد : 1114203,1411329


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال شناخت محيط زيست نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 95 K
   

 کد : 1411269,1414058,1121050


دانلودها:28
 دانلود نمونه سوال سياست كشاورزي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 102 K
   

 کد : 1121026,1413037


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال سبزي كاري و گل كاري نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 78 K
   

 کد : 1411105


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال زيست شناسي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 87 K
   

 کد : 1112192,1112004,1411324


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال زراعت گياهان علوفه اي و صنعتي نیمسال اول 95 کشاورزی با پاسخنامه تستی 91 K
   

 کد : 1411098


دانلودها:31
< قبلي  1 از 3  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد