نیمسال اول 96 کشاورزی

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > کشاورزی > نیمسال اول 96 کشاورزی
 
 
 
دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول 96 کشاورزی پیام نور با پاسخنامه
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 1 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال هیدرولیک مجاری روباز نیمسال اول 96 کشاورزی 850 K
   

کد: 1411039-1414018-1414045


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال هوا و اقلیم شناسی کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 893 K
   

کد: 1411258-1121045-1411492-1411552-1414007-1415035


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال مقدمات تکنولوژی آموزشی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 864 K
   

کد: 1211011-1211562-1211569-1211616-1411342


دانلودها:51
 دانلود نمونه سوال مساحی و نقشه برداری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 677 K
   

کد: 1116437-1116440-1121017-1411110-1411555-1414008


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال مرتعداری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 999 K
   

کد: 1121063-1411501


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال مدیریت واحدهای کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی 1036 K
   

کد: 1121028-1411114-1411220-1411007-1411346-1413036


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مدیریت واحدهای زراعی و دامی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1054 K
   

کد: 1121028-1411114-1411220-1411007-1411346-1413036


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال مدیریت مالی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 835 K
   

کد: 1214090


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال مبانی و روش های آبیاری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 954 K
   

کد: 1121058-1411491-1411334-1413038-1414006-1414039


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال مبانی کشاورزی پایدار نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 989 K
   

کد: 1121012-1411058-1411347-1415002


دانلودها:23
 دانلود نمونه سوال مبانی ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1205 K
   

کد: 1121018-1121060-1411210-1411268-1413035


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال مبانی برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1077 K
   

کد: 1211355-1411341-1211025


دانلودها:45
 دانلود نمونه سوال ماشین های کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1000 K
   

کد: 1121006-1121056-1411494-1411496-1415042


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال گیاه شناسی (1) نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 988 K
   

کد: 1121043-1411541-1414001-1414035-1415001


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال کنترل گواهی بذر نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 875 K
   

کد: 1411102-1411502


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 771 K
   

کد: 1115215-1413039


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال کاربرد فیزیک در کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1417 K
   

کد: 1113111-1113112-1113312-1113315-1113316-1411539


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال کاربرد ریاضیات درکشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 504 K
   

کد: 1111479-1411540


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی تولید مثل نیمسال اول 96 کشاورزی 604 K
   

کد: 1411069


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال فیزیولوژی بعد از برداشت نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 580 K
   

کد: 1411099


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فیزیک عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1417 K
   

کد: 1113111-1113112-1113312-1113315-1113316-1411539


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال فرآوری تولیدات دام و طیور نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 659 K
   

کد: 1411076-1411218


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال علفهای هرز و کنترل آنها نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 406 K
   

کد: 1411088-1411358


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال طرح آزمایشهای کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1179 K
   

کد: 1121001-1121035-1411001-1411054-1411204-1411242-1411490-1411518-1414033-1414061-1415006-1415039


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال شیمی عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1508 K
   

کد: 1114092-1114093-1114315-1114316-1411330-1411332-1411513-1411542


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال شیمی آلی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 777 K
   

کد: 1114203-1411329


دانلودها:16
 دانلود نمونه سوال سیاست کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1059 K
   

کد: 1121026-1413037


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال ژنتیک نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 903 K
   

کد: 1112155-1112036-1411185-1411196-1411276-1411508


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان علوفه ای نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 616 K
   

کد: 1411357


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال زراعت گیاهان صنعتی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 590 K
   

کد: 1411356-1411537


دانلودها:27
 دانلود نمونه سوال زراعت عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1198 K
   

کد: 1121005-1211343-1411292-1411445-1411515-1411546-1413020-1414042-1415038


دانلودها:34
 دانلود نمونه سوال ریاضیات(2) نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 660 K
   

کد: 1111116-1111464-1111500


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال ریاضیات عمومی1 نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی و تشریحی 1054 K
   

کد: 1111115-1111463-1411441


دانلودها:19
 دانلود نمونه سوال روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1026 K
   

کد: 1121029-1411137-1121067-1411458-1411355-1412016-1413047


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال روانشناسی تربیتی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1421 K
   

کد: 1211309-1211347-1211386-1217008-1211365-1217096-1217236-1217172-1220541-1220529


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال روان شناسی اجتماعی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1211619-1217002-1217094-1222153-1222304-1411345


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال رفتارشناسی حیوانات اهلی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 648 K
   

کد: 1411064


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال رابطه آب و خاک گیاه نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 841 K
   

کد: 1411086-1411505-1414031


دانلودها:12
 دانلود نمونه سوال دیمکاری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 779 K
   

کد: 1411093-1411360


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال دامپروری عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1041 K
   

کد: 1121031-1121053-1411282-1411511-1415023


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال خاک شناسی عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی 928 K
   

کد: 1121004-1121047-1411545-1414003


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال حقوق کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 818 K
   

کد: 1411158-1411274-1411562-1413033


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال حشره شناسی و دفع آفات نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 873 K
   

کد: 1411551-1411338


دانلودها:24
 دانلود نمونه سوال حسابداری واحدهای کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1452 K
   

کد: 1121021-1214089-1214115-1214088-1413025


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال جنگلداری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 794 K
   

کد: 1121055


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال جانور شناسی نیمسال اول 96 کشاورزی 511 K
   

کد: 1112157


دانلودها:20
 دانلود نمونه سوال تهیه و ارزیابی اقتصادی طرح های کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال اول 96 کشاورزی 884 K
   

کد: 1121025-1413040


دانلودها:22
 دانلود نمونه سوال تکنولوژی و کشاورزی پایدار نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 989 K
   

کد: 1121012-1411058-1411347-1415002


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال تغذیه طیور نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 688 K
   

کد: 1411079


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال تشریح و فیزیولوژی دام نیمسال اول 96 کشاورزی 3با پاسخنامه تستی 823 K
   

کد: 1411060-1411194


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال تشریح و رده بندی گیاهی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 770 K
   

کد: 1411237-1411442-1112008


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال تجارت بین المللی محصولات کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 823 K
   

کد: 1121032


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال پول و ارزبانکداری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1159 K
   

کد: 1221039 - 1214071 - 1221020 - 1221093


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال پرورش زنبور عسل نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 524 K
   

کد: 1411080


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال بهداشت و بیماری های دام وطیور نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 814 K
   

کد: 1411074


دانلودها:14
 دانلود نمونه سوال باغبانی عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 914 K
   

کد: 1121010-1121061-1411154-1411279-1411493-1413032-1414016-1414041-1415008


دانلودها:25
 دانلود نمونه سوال بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1131 K
   

کد: 1121027-1411563-1413023


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال آمار و احتمالات نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1504 K
   

کد: 1117084-1117196-1121049-1411199


دانلودها:29
 دانلود نمونه سوال اکولوژی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1041 K
   

کد: 1112049-1112164-1240026-1411053-1411198-1411546-1411261


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال اقتصادکلان(2) نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1411 K
   

کد: 1121037-1221124-1221202-1221218


دانلودها:18
 دانلود نمونه سوال اقتصادخرد(1) نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1173 K
   

کد: 1221196


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی نیمسال اول 96 کشاورزی 3 1095 K
   

کد: 1121023


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال اقتصاد کلان(1) نیمسال اول 96 کشاورزی 1419 K
   

کد: 1121036-1221087-1221121-1221197


دانلودها:13
 دانلود نمونه سوال اقتصاد سنجی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1315 K
   

کد: 1121033-1221201


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اقتصاد ریاضی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1042 K
   

کد: 1121024


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال اقتصاد تولید کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1192 K
   

کد: 1121014-1413021


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی نیمسال اول 96 کشاورزی 944 K
   

کد: 1121020-1413044


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال آفات و بیماری های گیاهی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 621 K
   

کد: 1411187-1415009-1121064


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 898 K
   

کد: 1211619-1217002-1217094-1222153-1222304-1411345


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اصول مقاله نویسی فنی و ترویجی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 546 K
   

کد: 1411352


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اصول مدیریت آموزش و ترویج نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 822 K
   

کد: 1411340


دانلودها:11
 دانلود نمونه سوال اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1506 K
   

کد: 1121021-1214089-1214115-1214088-1413025


دانلودها:7
 دانلود نمونه سوال اصول تغذیه دام نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 803 K
   

کد: 1411056-1411201


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اصول بیمه کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 533 K
   

کد: 1213028-1213295


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اصول برنامه ریزی ترویجی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 533 K
   

کد: 1411349-1411553


دانلودها:21
 دانلود نمونه سوال اصول آموزش کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1068 K
   

کد: 1411333-1411547


دانلودها:9
 دانلود نمونه سوال اصول آموزش بزرگسالان نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1244 K
   

کد: 1211010-1411344


دانلودها:26
 دانلود نمونه سوال اصول اقتصاد کشاورزی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1440 K
   

کد: 1121009-1411489-1121051-1415004-1415059


دانلودها:17
 دانلود نمونه سوال اصلاح دام نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 831 K
   

کد: 1411059-1411203


دانلودها:10
 دانلود نمونه سوال ارتباطات و نوآوری نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 1197 K
   

کد: 1411348-1411571


دانلودها:15
 دانلود نمونه سوال بیاری عمومی نیمسال اول 96 کشاورزی با پاسخنامه تستی 954 K
   

کد: 1121058-1411491-1411334-1413038-1414039-1414006


دانلودها:17
< قبلي  1 از 1  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد